Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Урок 6. РУХ ОПОРУ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про основні воєнні дії на території України в період Другої світової війни;

• характеризувати та застосовувати поняття й терміни: «визвольний похід», похідні групи;

• творчо застосовувати здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Андрія Мельника, Степана Бандери, Тараса Бульби (Боровця), Романа Шухевича, Кирила Осьмака, Сидора Ковпака.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з таблицею

Групи презентують проекти «Радянська течія руху Опору в Україні» та «Національна течія руху Опору в Україні».

• Скласти за розповіддю груп таблицю «Рух Опору в Україні під час Другої світової війни» і відповісти на запитання.

Орієнтовний вигляд таблиці

Рух Опору в Україні під час Другої світової війни

 

Радянський

Національний

Мета

Визволення від фашистських загарбників; відновлення радянської влади

Визволення від фашистських загарбників; державна незалежність України

Організаційне оформлення

1941-1942 рр.: партизанські загони та з’єднання, радянське підпілля

1942 р.: похідні групи, УПА та інші формування, підпілля ОУН

Території

Українське Полісся, Чернігівщина.

Сумщина

Волинь, Галичина, Українське Полісся

Запитання

1. Які течії руху Опору ви зазначили в таблиці? Чому саме такі?

2. За якими критеріями ви їх порівнювали? Що спільного і відмінного було між ними?

Робота з картою

• Визначити по карті території, де були поширені радянський та національний рух Опору в Україні.

Виступ учнів

1. Виступ з презентацією «Життя та діяльність С. Бандери».

2. Виступ з презентацією «Життя і діяльність Р. Шухевича».

Повідомлення учня

Волинська трагедія (йол. Rzez wolynska, «Волинська різанина») — обопільні етнічні чистки українського і польського населення, здійснювані Українською Повстанською Армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, та радянських партизанів 1943 року під час Другої світової війни на Волині. Частина польсько-українського протистояння у Другій світовій війні, або, за В. В’ятровичем, «Другої польсько-української війни».

Метою дій українських націоналістів на Волині було насамперед бажання перешкодити майбутнім претензіям Польського уряду на ці землі (як це сталося після завершення Першої світової війни).

Робота з історичною інформацією

• Опрацювати інформацію і відповісти на запитання.

Історик А. Чайковський про партизанський та підпільний рухи в Україні

«Більшість центрів підготовки так званих «партизанських шкіл» не витримували ніякої критики. В одній із них, розташованій у Пущі-Водиці під Києвом... не було зразків не лише трофейної, а й вітчизняної зброї. Для підготовки командирів загонів відводилося аж три дні. До кінця 1941 р. підготовку до «малої війни» пройшли лише близько... 15 відсотків усіх тих, хто... був засланий за лінію фронту чи залишився на окупованій території».

Запитання

1. Яким був стан підготовки до розгортання партизанської і підпільної боротьби в умовах окупації? Чому?

2. Як такий стан міг позначитися на діяльності партизан і підпільників?

Робота з історичними документами

• Опрацювати наведені документи й виконати завдання.

Із присяги радянського партизана

Вступая в отряд борьбы с фашизмом, я обязуюсь;

Не щадя своей жизни всячески подрывать вражеские силы, уничтожая мосты, железные дороги, склады и все то. что враг использует для войны.

Призывать в отряд товарищей, общими силами добывать оружие и готовиться к освободительному восстанию.

Помня о том, что враг старается забрать на мучения наших братьев, делать всё, чтобы отразить эти его злодеяния.

Если же я изменю этой присяге, пусть падет на меня проклятие моего народа и смертью накажет меня рука партизанского правосудия!

Присяга вояка Української повстанської армії, затверджена УГВР

Я, воїн Української повстанської армії, взявши до рук зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед Великим Народом Українським, перед Святою Землею Українською, перед пролитою кров’ю усіх Найкращих Синів України та перед Найвищим Політичним Проводом Народу Українського боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути Українську Самостійну Соборну Державу. У цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя і буду битись до останнього віддиху й остаточної перемоги над усіма ворогами України.

Коли ж я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української Національної Революції і паде на мене зневага Українського Народу.

Завдання

1. Порівняйте тексти присяги вояка УПА та радянського партизана.

2. Що є спільного в цих документах? Чим відрізняються тексти присяги?

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати проекти:

1) «Життя й подвиг Івана Кожедуба»;

2) «Життя й подвиг Амет-хан Султана».