Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Урок 42. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 1992-2013 РР.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про основні політичні й соціально-економічні події в умовах незалежної України;

• порівнювати, аналізувати, робити аргументовані висновки щодо перебігу державотворчих процесів в Україні в 1991-2016 рр.;

• порівнювати й визначати основні тенденції та суперечності процесу соціально-економічного розвитку України в 1991-1998, 1998-2008, 2008-2014 рр.;

• виявляти суперечливі процеси пошуків Україною зовнішньополітичних орієнтирів;

• характеризувати й застосовувати поняття й терміни: без'ядерний статус, меморандум, євроінтеграція, «газові», «торговельні» війни.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

• Назвіть документи, які визначають орієнтири зовнішньої політики України. Робота з історичним джерелом

1. Опрацювати текст «Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.» про принципи зовнішньої політики.

2. Які принципи зовнішньої політики було проголошено в документі? Прокоментуйте кожен з них.

3. Чи змінить Україна принципи, проголошені в Декларації про державний суверенітет, після проголошення незалежності?

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Надзвичайно важливим питанням було визнання України державами світу. Першими 2 грудня 1991 р. незалежність України визнали Польща і Канада, 3 грудня — Угорщина, 4 грудня — Литва і Латвія, 5 грудня — Аргентина, Болгарія, Болівія, Росія, Хорватія. До кінця місяця — Німеччина, США, Японія, Франція, Італія, Іспанія, Китай, Швеція, Норвегія, Фінляндія, країни Латинської Америки — загалом 57 держав. До кінця першого року незалежність України визнали 132 країни, а на сьогодні — всі члени ООН (186). Однією з перших міждержавних угод незалежної України став підписаний у Києві 6 грудня 1991 р. «Договір про основи добро сусідства і співробітництва між Україною та Угорською Республікою». Нині Україна підтримує активні дипломатичні відносини з 70 країнами світу, має своїх постійних представників у таких міжнародних організаціях, як ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ. Україна є членом ОБСЕ, Ради Європи, СОТ, тісно співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями.

Бесіда

1. Коли Україна стала суб’єктом міжнародних відносин?

2. У чому це проявилось?

3. Як ви вважаєте, яке значення для України мало визнання її державами світу? Свою відповідь аргументуйте.

Робота зі схемою

• Розглянути схему й відповісти на запитання.

Запитання

1. Які напрями зовнішньої політики України було визнано як основні?

2. Чи можна визнати за цією доктриною зовнішню політику України багатовекторною? Поясніть.

Учитель. Україна від моменту проголошення незалежності розпочала активну міжнародну діяльність, спрямовану на розширення контактів з Європою. Так, 30 січня вона стала членом Ради з безпеки і співробітництва в Європі. У травні 1992 р. Україна, Білорусія, Казахстан, Росія і США підписали Ліссабонський протокол про приєднання до міжнародних договорів про стратегічне наступальне озброєння (Старт 1), який передбачав зменшення на 36 % кількості ракет-носіїв і на 42 % ядерних бойових зарядів. Дискусія у Верховній Раді України виявила, що в державі відсутні гроші — 2,8 млрд дол. — на демонтаж зброї.

Бесіда

1. Чому Україна вирішила позбутися ядерного озброєння?

2. У чому суть Ліссабонського протоколу? Коли він був підписаний?

Учитель. 1994 р. Україна приєдналася до так званого Будапештського меморандуму — Договору про нерозповсюдження ядерної зброї за умови надання гарантій безпеки з боку ядерних держав. Такі гарантії Україні надавали Росія, США та Велика Британія. У листопаді 1995 р. Україна стала членом Ради Європи.

1 червня 1996 р. завершився процес вивезення з території України 2 600 тактичних ядерних ракет до Російської Федерації з метою їх подальшої ліквідації під контролем спостерігачів з України.

Водночас Україна налагоджувала відносини із сусідніми державами, підписавши договори про добросусідство з Угорщиною, Чехією, Польщею.

Бесіда

1. Які гарантії були надані Україні в обмін на відмову від ядерної зброї?

2. Як ви вважаєте, чи варто було України відмовлятись від ядерної зброї? Чому?

Метод «Мозковий штурм»

• Спрогнозуйте питання, щодо яких Росія і Україна мали суперечливі погляди.

Робота з історичною інформацією

• Опрацювати тексти і відповісти на запитання.

Історик С. Кульчицький про українсько-російські відносини

«У червні і серпні 1992 р. Л. Кравчук і Б. Єльцин на зустрічах у Криму досягли домовленості про встановлення подвійного контролю над

Чорноморським флотом на п’ятирічний період. Отже, перемогла точка зору російської сторони. Домовленість не розв’язувала проблеми, але зменшила напруженість між двома країнами».

Запитання

• Як будувались відносини України з державами СНД та Росією?

Із Договору «Про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією», 31 травня 1997 р.:

«Стаття 1. ...засновують свої відносини на взаємній повазі та довірі, стратегічному партнерстві та співробітництві.

Стаття 2. ...поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність наявних між ними кордонів.

Стаття 8. ...розвивають свої відносини у сфері військового, військово-технічного співробітництва, забезпечення державної безпеки, а також співробітництва з прикордонних питань, митної справи, експортного та імміграційного контролю на основі окремих угод».

Запитання

• Як цей договір визначав відносини між Україною і Росією?

Робота з підручником

• Прочитати текст підручника або додаткові джерела інформації й відповісти на запитання.

1. Як було вирішено питання о. Тузла й Азовського моря між Україною та і РФ?

2. Чому між Україною і Румунією склалися напружені відносини? Покажіть по карті території, на які висувала претензії Румунія? Чи виправданими, на вашу думку, вони були? Поясніть.

3. З якими ще державами намагається конструктивно вести зовнішню політику Україна? Наведіть приклади.

Учитель. Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ — регіональне об’єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова.

Після здобуття незалежності Україна розпочала активно діяти в напрямку інтеграції у європейський простір. У липні 1992 р. Президент Л. Кравчук в ході візиту до столиці Фінляндії підписав Гельсінський заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ).

Бесіда

1. Нагадати сутність цього Акту.

2. Які зобов’язання взяла на себе Україна після підписання цього документа? Розповідь учителя про вступ України до Ради Європи у листопаді 1995 року.

Бесіда

1. Які зобов’язання брала на себе Україна, вступивши до РЄ?

2. Хто такий омбудсмен?

Робота з поняттями

Зовнішня політика — це політика, згідно з якою регулюють взаємовідносини між державами і народами на міжнародній арені.

ОБСЄ — організація з безпеки і співробітництва в Європі, яка постала на базі Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) 1995 року. Це найбільша регіональна організація, яка опікується питаннями безпеки. Вона об’єднує 57 країн в Європі, Північній Америці та Центральній Азії. Світова організація торгівлі (СОТ) — це провідна міжнародна економічна організація, членами якої вже є 161 країна, на частку яких припадає більше 96 % обсягів світової торгівлі; її функціями є встановлення правил міжнародної системи торгівлі й вирішення спірних питань. Україна стала членом СОТ 2008 року.

ЄС — економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого в Європі.

Рада Європи — міжнародна організація, яка об’єднує європейські держави, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини й свободи для своїх громадян.

Україно-російські газові конфлікти — серія економічних конфліктів між компаніями НАК «Нафтогаз України» та «Газпром» щодо умов постачання газу.

Робота зі схемою

1. Користуючись схемою, поясніть на прикладах, у чому полягало значення вступу України до РЄ.

2. Висловіть власну думку щодо необхідності вступу України до ЄС.

3. Назвіть позитивні і негативні сторони у разі можливого вступу України до ЄС.

Робота з історичною інформацією

• Зробіть висновки з наведеної інформації.

2008 р. Україна приєдналася до Світової організації торгівлі. 2010 р. Україна здійснювала торговельні операції з більш ніж 200 країнами світу. Утім, Україна усе ще більше увозить товарів, ніж вивозить. Вітчизняний експорт переважно становить сировина.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал за допомогою конспекту і додаткових джерел інформації.

2. Провести інтерв’ю серед членів родини, сусідів або знайти у ЗМІ спогади про події Революції Гідності у вашому місті чи селищі.

3. Підготувати інформацію про одного з героїв Небесної Сотні.