Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Урок 3. УВЕДЕННЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ДО СКЛАДУ УРСР

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про основні воєнні дії на території України під час Другої світової війни;

• порівнювати, аналізувати, робити аргументовані висновки щодо уведення і радянізації новоприєднаних територій до складу УРСР в 1939-1940 рр.;

• аналізувати політичне та соціально-економічне становище в Україні напередодні німецько-радянської війни;

• визначати правовий статус громадян на анексованих територіях;

• характеризувати та застосовувати поняття й терміни: радянізація, депортація.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом підручника

• Опрацювати текст підручника про входження Червоної армії на територію Польщі та виконати завдання.

Завдання

1. Як населення західноукраїнських земель зустрічало Червону армію у вересні 1939 року? Чим це можна пояснити?

2. Чи згодні ви з думкою, що місцеве населення зустрічало радянського солдата як визволителя?

Учитель. Народні Збори Західної України працювали 26-28 жовтня 1939 р. у Львові. У прийнятій Народними Зборами Декларації про державну владу в Західній Україні було заявлено, що вона належить трудящим міста і села в особі рад депутатів трудящих.

Робота з історичною інформацією

• Опрацюйте історичну інформацію й скажіть, яке значення мало уведення Західної України до складу УРСР.

4 грудня 1939 року було утворено 6 областей: Волинська область (центр — Луцьк, 28 районів); Дрогобицька область (30 районів); Львівська область (37 районів); Рівненська область (30 районів); Станіславська область (34 райони); Тернопільська область (38 районів).

Розповідь учителя про захоплення радянськими військами Північної Буковини та Бессарабії.

Бесіда

1. Чому Німеччина не підтримала свого союзника Румунію в конфлікті з СРСР?

2. Яке значення мало приєднання Північної Буковини та Бессарабії до СРСР?

3. Оцініть характер територіальних пртенезій Радянського Союзу.

Робота з поняттями

Радянізація — це насадження в усіх сферах життя західноукраїнських земель нових радянських порядків і способу життя, що супроводжувалися масовими репресіями й депортаціями.

Депортація — масове виселення населення без правових підстав.

Робота з картою

• Які області були утворені на територіях, приєднаних 1940 року?

Робота з текстовою таблицею

• Прочитати відповідний текст підручника, скласти таблицю «Наслідки радянізації».

Позитивні ознаки радянізації

Негативні ознаки радянізації

   

Бесіда

1. У чому ви вбачаєте суть економічних і соціальних перетворень у Західній Україні? Про що свідчать методи, якими радянська влада їх здійснювала?

2. Чим, на ваш погляд, була зумовлена репресивна політика СРСР у Західній Україні? Які категорії населення і чому стали жертвами репресій?

Робота з історичними джерелами

• Опрацювати наведені джерела, відповісти на запитання та виконати завдання.

Із кореспонденції «Як боролося українське селянство»

«Українські щодення вісті». Львів, 23 серпня 1941 року

«Агітація була шаленою, неперебірливою в засобах. Всупереч Конституції, за якою колгоспна справа — це річ добровільна, страшили людей виселенням, арештами та іншими погрозами; кликали щоразу до сільради (навіть серед ночі) та намовляли підписувати членську заяву.

Де не доводилося заложити колгоспи, там... непосильні обов’язки — ...возити каміння, дерево і тому подібне в часи найгарячішої роботи в полі. За невиконання наказу карали ув’язненням».

Запитання

1. Які заходи застосовувала радянська влада щодо селян-одноосібників Західної України?

2. Як ви думаєте, якою була реакція населення на такі заходи?

Із книги І. О. Біласа «Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр.» «Операція з переселення осадників із західних областей УРСР і БССР почалася 10 лютого 1940 р. ...Багатьом осадикам було надано час на збори, деякі були завантажені у вагони в той час, як члени їхніх сімей були на роботі, в гостях, у школі тощо. Багаж завантажувався у вагони без маркування.

У результаті значна кількість переселених сімей розділена: члени однієї сім’ї розселені в різних областях, розшук багажу дотепер ще не завершено. ... Господарські організації до прийому осадників підготувалися погано. В Архангельській області осадники через нестачу помешкань у більшості селищ розміщені по 2-3 сім’ї в одній кімнаті або по 15-20 сімей в бараках, що не мають кімнатної системи. Житлова площа в середньому не перевищує 12 метрів на людину».

Запитання

1. Назвіть причини депортації західноукраїнського населення.

2. Охарактеризуйте умови життя переселенців.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Бесіда

1. Покажіть на карті області, утворені на західноукраїнських українських землях у 1939-1940 рр.

2. Чим, на ваш погляд, була зумовлена репресивна політика СРСР в Західній Україні?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.