Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Урок 39. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В 1998-2008 РР.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про основні політичні й соціально-економічні події в умовах незалежної України;

• порівнювати й визначати основні тенденції та суперечності процесу соціально-економічного розвитку України впродовж 1998-2008 рр;

• висловлювати та аргументувати власні судження щодо реформування відносин власності; включення населення у ринкові відносини;

• формулювати власні судження щодо ролі й місця олігархічної системи в Україні;

• характеризувати й застосовувати поняття й терміни: євроінтеграція, інвестиції, прожитковий мінімум, корупція, «відплив мізків».

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Який тип економіки існував у СРСР?

2. Яку систему економіки розпочала будувати незалежна Україна?

3. Які є спільні і відмінні ознаки між цими двома системами? Назвіть їх позитивні і негативні ознаки.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Складання тез

• За розповіддю учителя скласти тези про особливості економічного розвитку України після розпаду СРСР.

Орієнтовний вигляд тез

• Перевага застарілих матеріаломістких технологій з неефективним споживанням енергії.

• Одержавлення економіки (75-80 % продукції української промисловості виробляли підприємства-монополісти — низька конкурентоспроможність цієї продукції на світових ринках).

• Значна частка підприємств важкої промисловості: «А» — 70 %, «Б» — 30 %, а в США навпаки.

• Відсутність завершеного циклу виробництва. Українські підприємства на 1991 р. мали постійні господарські зв’язки з 33 тис. підприємствами інших республік.

• Диспропорція в територіальному розміщенні продуктивних сил (рівень економічного розвитку центру і заходу України був значно нижчим, ніж на півдні і сході).

• Значна мілітаризація економіки України (після розпаду СРСР залишилося 40 % союзного військово-промислового комплексу, приблизно 80 % підприємств машинобудівних галузей було залучено до виробництва зброї).

• На більшості підприємств використовували застарілу техніку.

• Тяжка екологічна ситуація.

• Відстале сільське господарство.

• Відсутність коштів на проведення реформ.

Робота з історичною інформацією

• Опрацювати текст і відповісти на запитання.

У березні 1992 р. Верховна Рада схвалила «Основи національної економічної політики України», головними засадами яких проголошували: розвиток ринкових відносин, запровадження власної грошової системи і вихід з рубльового простору, приватизацію тощо.

Було здійснено лібералізацію цін (відхід від державних цін; ринкове ціноутворення), валютного курсу, механізмів зовнішньої торгівлі, почав розвиватися ринок цінних паперів. Однак, за оцінками фахівців, 48 % грошової маси оберталося поза державними структурами, у «тіні».

Запитання

1. Як ви розумієте поняття «тіньова економіка»? Якими були причини виникнення «тіньової економіки»?

2. Як її існування впливає на стан економіки?

3. Спрогнозуйте кроки держави, що бажає вивести свою економіку з «тіні».

Учитель. Повернення української економіки під контроль України розпочалося в лютому 1991 р., коли Верховна Рада України на виконання положень Декларації про державний суверенітет ухвалила постанову, якою передала підприємства вугільної промисловості СРСР, розташовані на території УРСР, у власність республіки.

Робота з таблицею

• Розгляньте таблицю і порівняйте основні принципи обох моделей.

Основні принципи командної економіки

Базові принципи ринкової економіки

• Домінування інтересів держави, а не громадянина.

• Зрівнялівка, що знищує зацікавленість та ефективні стимули праці.

• Нездатність забезпечити розвиток технічного процесу.

• Централізм.

• Широке втручання держави в економічне життя.

• Відсутність конкуренції, що веде до застою в економічному житті.

• Низький рівень життя населення

• Обмеження монополістів, які прагнуть диктувати свої умови.

• Економічні свободи, що мають за основу приватну власність і вільну підприємницьку діяльність.

• Право на власність.

• Державні соціальні програми (освіта, наука, культура, пенсії).

• Конкуренція.

• Рівні можливості для кожної людини.

• Соціальна спрямованість економіки

Робота з поняттями

Інфляція — тривале зростання загального рівня цін (на відміну від відносного зростання цін, за якої ціни на окремі товари (послуги) зростають значно швидше, ніж інші, або ж останні можуть залишатися постійними), що, відповідно, є свідченням зниження купівельної спроможності грошей. Гіперінфляція — інфляція, що вийшла з-під контролю, ситуація, коли ціни стрімко зростають разом зі швидким знеціненням грошової одиниці. Формально визначається як інфляція з темпами більш ніж 50 % на місяць. Лібералізм — філософська, політична та економічна теорія, а також ідеологія, яка виходить з положення про те, що індивідуальні свободи людини є правовим базисом суспільства та економічного ладу. Лібералізм проголошує, що ініціативна, вільна діяльність осіб, переважно економічна й політична, є справжнім джерелом поступу в суспільному житті.

Монетаризм — це сучасна економічна теорія, згідно з якою кількість грошей справляє вирішальний вплив на економічну активність і рівень цін, а цілі грошової політики найкращим чином досягають шляхом регулювання темпів зростання пропозиції грошей. Це також механізм відповідної поведінки держави в економічних відносинах.

Глобальна фінансова криза 2008 року — глибока фінансова криза, найгірша криза від часів Великої депресії. Криза чітко проявилась у вересні року під час банкрутства, злиття або консервації декількох великих американських фінансових фірм.

Робота з таблицею

• Опрацювати зміст таблиці «Наслідки фінансової кризи 1998 року» й відповісти на запитання.

 

Серпень 1998

Січень 1999

Долар

2 грн

4 грн

Батон білий

1 грн

2,5 грн

Маршрутки в Києві

0,5-0,75 грн

0,6-1 грн

Телевізор

450 грн

750 грн

Ваз 2109

8 000 дол.

3 000 дол.

ВАЗ 2110

10 000 дол.

4 000 дол.

Навчанні у вузі 1 семестр

800 грн — 400 дол.

1 200 грн — 300 дол.

Середня зарплата по країні

153 грн — 75 дол.

178 грн — 45 дол.

Лікар-хірург

100 грн — 50 дол.

150 грн — 40 дол.

Запитання

1. Які верстви населення постраждали від кризи?

2. Назвіть джерела створення великих капіталів у 90-х роках.

3. Як ви розумієте поняття «диференціація суспільства»?

Учитель. Життя вимагало кардинальних змін у народногосподарському комплексі України. Тільки його реформування могло принести бажані наслідки.

Як відомо, мета аграрної реформи — вирішити продовольчу проблему, вивести галузь на світовий рівень на основі утвердження багатоукладної економіки, ринкових відносин, соціально-економічного перетворення села.

Бесіда

1. Як уряд намагався захистити українського селянина?

2. Чи можна стверджувати, що політика українського уряду була послідовною?

Робота з історичними джерелами

• Опрацюйте текст і поміркуйте, що дає підстави стверджувати про початок у 1999-2000 рр. стабілізації в економіці України.

Основні показники економічного розвитку України у 2000 р.

Загалом, 2000 рік характеризувався стійким зростанням валового внутрішнього продукту (ВВП). Промисловістю за 2000 рік вироблено продукції на 144,4 млрд грн, або на 12,9 % більше, ніж у 1999 р. Уперше за останні 5 років перевищено рівень промислового виробництва 1995 р. — приріст становив 10 %.

Виробництво валової сільськогосподарської продукції (у порівняльних цінах) зросло проти 1999 р. на 7,6 %, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності воно скоротилось на 8,8 %, а в господарствах населення зросло на 18,9 %.

Учитель. 17 лютого 2006 року Міністерство торгівлі США визнало ринковий статус економіки України, 2008 р. Україна приєдналася до СОТ.

Робота з історичною інформацією

• Опрацювати висловлювання преси й відповісти на запитання.

«В Євросоюзі заявили, що будь-яка участь України в Митному союзі не сумісна з подальшою євроінтеграцією».

«Кремль продовжує обіцяти Україні мільярди доларів за вступ до Митного союзу».

«У Москві Янукович має намір обговорити енергетичні питання, Путін — торговельно-економічні».

«20 років україно-російських газових відносин: хочеш миру — готуйся до війни ».

«Експерти: без згоди Росії Україна не отримає туркменський газ».

«Ціна російського газу: арифметика і політика».

Запитання

1. Які висновки щодо українсько-російських економічних відносин можна зробити?

2. Які питання були основними в економічних відносинах між двома країнами?

3. Чого прагнула Росія від України?

Учитель. 2008 року світ накрила глобальна фінансова криза, найгірша криза від часів Великої депресії. А через 6 років в Україні розпочалася нова економічна криза.

Завдання

• Спрогнозуйте її причини і наслідки, виходячи із ситуації сьогодення. Орієнтовна відповідь

Причини кризи

• Недостатній рівень розвитку економіки і внутрішнього ринку;

• недосконала і відстала структура економіки (переважання сировинного виробництва);

• технологічне відставання на цілу епоху;

• висока спрацьованість устаткування і, як наслідок, низьку конкурентоспроможність продукції.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.