Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Урок 38. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1991-1998 РР.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про основні соціально-економічні події в умовах незалежної України;

• порівнювати та визначати основні тенденції та суперечності процесу соціально-економічного розвитку України в 1991-1998,

• висловлювати й аргументувати власні судження щодо перспектив економічного, політичного, соціального розвитку України, реформування відносин власності; включення населення у ринкові відносини;

• характеризувати й застосовувати поняття й терміни: купоноприватизація, інвестиції, дефолт, депопуляція, прожитковий мінімум, корупція, «відплив мізків», стабілізація економіки, конкурентоспроможність, банкрутство, спад виробництва.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Виступ учнів

Учні презентують дослідження про президентів Л. Кравчука та Л. Кучму. Бесіда

1. Назвіть слабкі і сильні сторони політики Л. Кравчука.

2. Назвіть слабкі і сильні сторони політики Л. Кучми.

Робота зі схемами

• Опрацювати наведені схеми та виконати завдання.

Завдання

1. Назвіть особливості державотворчого процесу в Україні.

2. Враховуючи позитивні та негативні чинники, що впливали на державотворчий процес, зробіть припущення, якими були можливості в розбудові Української держави.

3. Назвіть основні складові державотворчого процесу в Україні після проголошення незалежності.

4. Як ви вважаєте, які законодавчі акти було покладено в основу даних перетворень?

Учитель. Проголошення незалежності надзвичайно гостро поставила питання про розбудову держави. Одним із найперших державотворчих кроків було запровадження атрибутів державності. Важливими віхами на цьому шляху були:

1. Фіксація кордонів. 4 листопада 1991 року Верховна Рада прийняла Закон «Про державний кордон України».

2. Визначення громадянства. 8 жовтня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон «Про громадянство України».

3. Визнання національної символіки як державної. У січні-лютому 1992 р. постановами Верховної Ради як Державним Гімном затверджено мелодію М. Вербицького «Ще не вмерла Україна», Державним Прапором — синьо-жовте знамено, а Малим Гербом України — Тризуб.

4. Запровадження власної грошової одиниці. Для виходу з рубльової зони в 1992 р. на території республіки було запроваджено в обіг купони багаторазового використання, а 2 вересня 1996 року, відповідно до Указу Президента, купони замінила справжня національна валюта — гривня.

5. Створення власних збройних сил. Власні збройні сили — гарант захисту державної незалежності, територіальної цілісності та суверенітету країни. 11 жовтня 1991 року Верховна Рада затвердила концепцію оборони та розбудови Збройних сил України. У цьому документі було констатовано прагнення України стати нейтральною, без’ядерною, позаблоковою державою. 6 грудня 1991 року побачив світ Закон «Про Збройні сили України», у якому Україна як незалежна держава і суб’єкт міжнародного права офіційно проголошувала про створення власних збройних сил. Пакет законів створив певну правову базу для реформування війська.

Бесіда

1. Назвіть основні складові державотворчого процесу в Україні після проголошення незалежності.

2. Як ви вважаєте, які законодавчі акти становили основу цих перетворень? Робота з документами

• Опрацювати наведені документи й відповісти на запитання.

Указ Президії Верховної Ради України

про Державний Гімн України (15 січня 1992 р.)

Президія Верховної Ради України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити музичну редакцію Державного Гімну України, автором музики якої є М. М. Вербицький.

2. Запровадити повсюдне виконання Державного Гімну України, затвердженого цим указом, з 16 січня 1992 р.

3. Визнати таким, що втратив чинність Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 22 березня 1978 р. «Про Державний Гімн Української РСР».

Постанова Верховної Ради України

про Державний Прапор України (28 січня 1992 р.)

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Державним Прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої — синього кольору, нижньої — жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Постанова Верховної Ради України

про Державний Герб України (19 лютого 1992 р.)

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити тризуб як Малий Герб України, вважаючи його головним елементом Великого Герба України (кольорове та схематичне зображення герба додаються).

2. Зображення Державного Герба України поміщується на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обов’язковим додержанням пропорцій зображення герба, затвердженого пунктом 1 цієї Постанови.

Запитання

1. Розкажіть про Державний Гімн, Прапор і Герб України, затверджені Верховною Радою України у 1992 р.

2. Які історичні традиції українського народу вони відбивають?

Робота з поняттями

Мажоритарна система — це система виборів до представницьких органів, за якою обраним вважається кандидат, котрий одержав більшість голосів по виборчому округу.

Президент (латиною «той, хто сидить попереду») — глава держави з республіканською формою правління.

Державотворчий процес — процес становлення державності, формування державних органів влади, визначення їх функцій.

Суверенітет — незалежність від інших держав та самостійність у врегулюванні внутрішніх проблем.

Референдум — спосіб прийняття громадянами держави шляхом голосування законів, інших рішень з важливих питань загальнодержавного і місцевого значення.

Конституція — Основний Закон держави, політичний, нормативно-правовий акт, який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації та діяльності державних органів, права та обов’язки громадян.

Учитель. Багатопартійність — один із головних елементів демократичної політичної системи, адже саме політичні партії є зв’язувальною ланкою між урядом і народом. У демократичному суспільстві через партії уряд звертається до мас за підтримкою і забезпечує соціальну для здійснення свого курсу, а народ може на найвищому рівні виражати свою думку і таким чином впливати на політичний курс влади. В Україні процес формування багатопартійності був започаткований 1990 року. До 1995 року в Україні було зареєстровано понад 30 політичних партій, а 1998 року їхня кількість перевищила 70.

Завдання

• Про які особливості багатопартійної системи в Україні йдеться у пісні Тризубого Стаса?

...В нашій спільній хаті Є багато інших партій.

Є зелені, е строкаті.

Жовті в кліточку, рябі...

От і я собі на свята Взяв швагра, дружину, брата Й утворив партапарата Невеличкого собі.

Робота з документом

• Опрацювати основні положення Конституції України й дати відповіді на запитання.

З Конституції України

Україна — суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює її шляхом референдуму або виборів до Верховної Ради й органів місцевого самоврядування.

Україна — президентсько-парламентська республіка, у якій державна влада розподіляється на три незалежні гілки: законодавчу, виконавчу, судову.

Вищий законодавчий орган — ВРУ, яка обирають на 4 роки у складі 450 депутатів.

Систему виконавчої влади утворюють Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації в областях та районах.

Україна — унітарна республіка (тобто її територія цілісна і неподільна, в Україні діє єдине законодавство, єдина судова система).

Державною мовою є українська.

Гарантія демократичних прав і свобод усім громадянам.

Закріплення різноманітних форм власності.

Принцип мирного і взаємовигідного співробітництва з усіма країнами. Запитання

1. Як на ваш розсуд, чим було зумовлено протистояння у Верховній Раді щодо прийняття нової Конституції?

2. У чому полягало значення прийняття Основного Закону України?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Метод «Мікрофон»

• Які позитивні та негативні риси можна виділити в політичній сфері розвитку України 1991-1998 р.?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.