Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Урок 30. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про політичне, соціально-економічне життя УРСР доби «застою»;

• аналізувати спроби реформування командної економіки в другій половині 1960-х рр.;

• визначати основні тенденції й суперечності суспільно-політичного життя в добу «застою»;

• визначати хронологічну послідовність явищ соціально-економічного, політичного і культурного життя;

• характеризувати й застосовувати поняття і терміни;

• характеризуватий й оцінювати діяльність діячів цієї доби.

Тип уроку: узагальнення та контролю знань.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Робота з картою

• Як можна використати карту як джерело інформації про політичне, соціально-економічне життя УРСР доби «застою»?

Завдання

1. Наведіть аргументи щодо спроби реформування командної економіки в другій половині 1960-х рр.

2. Порівняйте та зробіть аргументовані висновки, аналізуючи економічне становище УРСР у другій половині 1960-х рр. та 1970-ті — на початку 1980-х рр.

3. Порівняйте дотримання прав людини в радянському суспільстві і положення Конституції УРСР 1978 р. Сформулюйте власні судження щодо цього порівняння.

4. Визначте основні тенденції й суперечності суспільно-політичного життя в добу «застою».

5. Поясніть причини і наслідки активізації дисидентського руху в другій половині 1960-х — на початку 1970-х рр.

6. Які суперечливі процеси розвитку освіти, науки, літератури ви виявили під час вивчення теми?

7. Визначте здобутки й проблеми в розвитку соціальної сфери.

Робота з поняттями і термінами

• Поясніть поняття й терміни: «реформи Олексія Косигіна», доба «застою», «розвинений соціалізм», номенклатура, системна криза, розряджання міжнародної напруженості, Гельсінська угода, дефіцит.

Робота з історичними персоналіями

• Дайте оцінку дяльності:

1. Михайла Брайчевського.

2. Івана Дзюби.

3. Василя Симоненка.

4. Петра Шелеста.

5. Володимир Щербицького.

6. Івана Миколайчука.

7. Сергія Параджанова.

8. Платона Майбороди.

9. Євгенії Мирошниченко.

10. Анатолія Солов’яненка.

11. Миколи Амосова.

12. Олега Антонова.

Завдання

1. У який період було прийнято документ, уривок з якого наведено нижче?

«Стаття 6. Керівною і спрямувальною силою радянського суспільства, ядром його політичної системи, державних і громадських організацій є Комуністична партія Радянського Союзу...

Стаття 10. Основу економічної системи Української РСР становить соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної (загальнонародної) і колгоспно-кооперативної власності».

Відповідь: «Застій».

2. Про кого йдеться в уривку статті?

«...У квітні 1973-го з’явилась... погромна рецензія на його книжку «Україно наша Радянська» у журналі «Комуніст України». Після цього його вивели з Політбюро (через помилки у проведенні «ленінської національної політики»), позбавили державної посади й відправили на пенсію».

Відповідь: П. Шелест.

3. Хто автор листа?

«Ми, присутні на судовому засіданні в справі В. М. Чорновола, побачили, що суд... свого обов’язку не виконав. Він проводився некваліфіковано й необ’єктивно. Його вирок перебуває в разючій невідповідності до матеріалів слідства і звинувачення і скидається на особисту помсту, розправу наділених владою осіб над людиною, що по-інакшому думає...»

Відповідь: А. Горська, І. Світличний, Л. Костенко.

4. Які поняття і терміни характеризують авторів наведеного листа?

«Не кажемо вже про те, що ні прокурор, ні суд зовсім не цікавилися перевіркою фактів і не пробували встановити, що з написаного В. М. Чорноволом є документальним, а що — вигаданим... Ось чому ми звертаємося до Вас з проханням особисто втрутитися в справу В. М. Чорновола і не допустити ще одного грубого порушення соціалістичної законності, не допустити ще одного зловісного прецеденту. До цього нашого листа додаємо заяву В. М. Чорновола від 30.10.1967 р. та текст його останнього слова».

Відповідь: «шістдесятники», самвидав, дисиденти.

Тестові завдання

1. Позначте реформу в освіті УРСР у 1970-х рр.

А Упровадження обов’язкової професійно-технічної освіти; Б перехід до загальної середньої освіти;

В надання батькам права вибирати мову навчання дітей;

Г перехід до обов’язкової восьмирічної освіти.

Відповідь: Б.

2. Співвіднесіть дані діаграми та відповідний період.

А 1966-1970 рр.;

Б 1971-1975 рр.;

В 1976-1980 рр.;

Г 1981-1985 рр.;

Д 1986-1990 рр.

Відповідь: 1 А, 2 Б, 3 В, 4 Г.

3. Який період соціально-економічного розвитку характеризує таблиця «Динаміка випуску сільськогосподарської і промислової продукції за 5 років»?

Види продукції

На початку п’ятирічки

Наприкінці п’ятирічки

Сільськогосподарська продукція

1,5 %

0,5 %

Промислова продукція

3,9 %

3,5 %

А 1951-1955 рр.;

Б 1961-1965 рр.;

В 1971-1975 рр.;

Г 1981-1985 рр.

Відповідь: Г.

4. Що об’єднує цих діячів?

А Були першими секретарями ЦК КПУ;

Б були президентами Академії наук України;

В були учасниками Української Гельсінської спілки;

Г були членами Спілки письменників України.

Відповідь: А.

5. Що стало наслідком зміни політичного керівництва УРСР 1972 року?

А Посилення боротьби з дисидентами;

Б послаблення русифікації в культурі;

В запровадження «косигінської реформи»;

Г повна реабілітація жертв сталінських репресій.

Відповідь: А.

6. Встановіть відповідність між історичною особою та фактами її біографії.

1) С. Параджанов;

2) М. Руденко;

3) В. Чорновіл;

4) М. Амосов.

А Вірменський та український кінорежисер;

Б засновник Української Гельсінської групи;

В засновник часопису «Український вісник»;

Г директор Інституту серцево-судинної хірургії;

Д генеральний конструктор літаків.

Відповідь: 1 А, 2 Б, 3 В, 4 Г.

7. Розгляньте зображення і дайте відповідь на запитання.

1) Кого з цих осіб безпосередньо стосується поняття «номенклатура»?

Відповідь: 1 В. Щербицький.

2) Хто з цих осіб був керівником Української Гельсінської групи під час її заснування?

Відповідь: 4 М. Руденко.

8. Позначте характерну ознаку, притаманну демографічним процесам в Україні упродовж 1970-1980-х років.

А Високі темпи зростання населення міст;

Б переважання темпів зростання населення села над населенням міста;

В перевищення народжуваності над смертністю сільського населення;

Г зростання чисельності корінного етносу.

Відповідь: А.

9. Позначте особливість економічного розвитку України 1970 — початку 1980-х років, яку ілюструють наведені дані.

«У республіці, на яку припадало 2,6 % території СРСР, було побудовано майже 40 % атомних енергоблоків, продукувалося близько 40 % усієї радянської сталі, 34 % вугілля, 51 % чавуну... частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29 %, тоді як у розвинених країнах цей показник сягав 50-60 % і більше».

А Посилення економічної самостійності;

Б деформованість структури економіки;

В зростання конкурентоспроможності продукції;

Г зниження матеріало- та енергомісткості виробництва.

Відповідь: Б.

10. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Прийняття Верховною Радою УРСР Конституції УРСР;

Б усунення М. Хрущова від влади;

В створення Української Гельсінської групи;

Г прем’єрний показ фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків».

Відповідь: Б, Г, В, А.