Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 РР.)

Урок 2. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про основні воєнні дії на території України в період Другої світової війни;

• висловлювати та аргументувати власні судження щодо «українського питання» в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни;

• характеризувати й застосовувати поняття й терміни: агресор, пакт.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Українські землі станом на 1939 р. були у складі чотирьох держав: Польщі, Румунії, Чехословаччини (після розчленування — Угорщини), СРСР. Кожна з цих країн проводила самостійну політику щодо українських земель. Кожна з цих країн мала самостійний соціально-економічний розвиток.

Вправа «Мозковий штурм»

• Як ви розумієте термін «українське питання» та що ви вкладаєте в його зміст?

Учитель. Напередодні Другої світової війни роз’єднаність українських земель, їх перебування у складі чотирьох держав, що мали різний соціально-політичний устрій, були важливим дестабілізаційним чинником політичного життя Європи. Це робило «українське питання» клубком серйозних суперечностей, а «українську карту» — козирем у великій дипломатичній грі. Напередодні Другої світової війни чітко визначилося три групи країн, зацікавлених у вирішенні «українського питання»:

Перша група — СРСР, Польща, Румунія, Чехословаччина — країни, у складі яких були українські землі. їхня основна мета — утримати підвладні землі й приєднати нові.

Друга група — Англія, Франція і частково США (тобто країни — творці Версальсько-Вашингтонської системи), які своїм втручанням у розв’язання українського питання або, навпаки, дипломатичним нейтралітетом задовольняли свої геополітичні інтереси.

Третя група — Німеччина, яка виборювала для себе «життєвий простір», претендуючи, серед іншого, на українські землі, і Угорщина, яка прагнула скасувати умови Тріанонського мирного договору 1920 р. і знову підпорядкувати собі Закарпатську Україну.

Робота з історичними джерелами

1. Опрацювати текст радянсько-німецького договору про ненапад від 23 серпня 1939 року і передати 2-3-ма реченнями його суть.

Із радянсько-німецького договору про ненапад від 23 серпня 1939 року Стаття І. Обидві Договірні Сторони зобов’язуються утримуватися від будь-якого насильства, від будь-якої агресивної дії і будь-якого нападу один щодо одного як окремо, так і разом з іншими державами.

Стаття II. У випадку, якщо одна з Договірних Сторін виявиться об’єктом воєнних дій з боку третьої держави, інша Договірна Сторона не буде підтримувати в жодній формі цю державу.

Стаття III. Уряди обох Договірних Сторін залишаться в майбутньому в контакті один з одним для консультації, щоб інформувати один одного про питання, що стосуються їхніх спільних інтересів.

Стаття IV. Жодна з Договірних Сторін не братиме участь у будь-якому угрупованні держав, що прямо чи побічно спрямоване проти іншої сторони.

Стаття V. У випадку виникнення спорів чи конфліктів між Договірними Сторонами з питань того чи іншого роду обидві сторони будуть вирішувати ці суперечки чи конфлікти винятково мирним шляхом у порядку дружнього обміну чи думками в потрібних випадках шляхом створення комісій із врегулювання конфлікту.

Стаття VI. Цей договір укладено терміном на десять років. Якщо одна з Договірних Сторін не денонсує його за рік до закінчення терміну, термін дії договору буде вважатися автоматично продовженим на наступні п’ять років.

2. Опрацювати текст таємного протоколу і відповісти на запитання.

Таємний додатковий протокол до договору про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом

У разі територіально-політичної перебудови областей, що перебувають у складі Польської Держави, межа сфер інтересів Німеччини і СРСР буде проходити по лінії річок Нарев, Вісла і Сян.

Питання, чи є в обопільних інтересах бажаним збереження незалежної Польської Держави і які будуть кордони цієї держави, може бути остаточно з’ясоване лише протягом подальшого політичного розвитку.

У будь-якому разі обидва Уряди вирішуватимуть це питання в порядку дружньої обопільної згоди.

Щодо Південно-Східної Європи з радянської сторони підкреслено інтерес СРСР до Бессарабії. Із німецької сторони заявлено про її повну політичну незацікавленість у цих областях.

Запитання

1. Про які домовленості між СРСР і Німеччиною йдеться в цьому протоколі?

2. Знайдіть на карті райони, про які йдеться.

3. Як ви вважаєте, чому цей документ зберігався в «суворій таємниці»?

Вправа «Дерево рішень»

• За результатами роботи з джерелами інформації скласти узагальнювальну таблицю «Пакт Молотова-Ріббентропа 23 серпня 1939 р.».

Зміст договору

Зміст таємного протоколу

Значення

     

Орієнтовний вигляд таблиці

Зміст договору

Зміст таємного протоколу

Значення

Утримання від агресивних дій щодо один одного.

У разі нападу третьої держави на СРСР або Німеччину не підтримувати агресора ні в якій формі.

Строк дії угоди — 10 років

Розмежування сфер інтересів обох держав у Східній Європі по лінії річок Нарев, Вісла, Сян. Радянська сторона наголошує на своїй зацікавленості у Бесарабії, щодо якої Німеччина не мала претензій

Переважна частина західноукраїнських земель потрапляють у сферу впливу СРСР.

1 вересня 1939 р. після нападу Німеччини на Польщу розпочинається Друга світова війна.

17 вересня 1939 р. Червона армія перетнула кордон Польщі і зайняла територію Західної України

Учитель. 1 вересня 1939 р. Німеччина нападає на Польщу. Англія і Франція оголошують війну Німеччині. Починається Друга світова війна.

17 вересня 1939 р. — радянські війська перейшли радянсько-польський кордон згідно таємного протоколу. Український фронт очолив С. Тимошенко. 22 вересня радянські війська увійшли до Львова під гаслом «Допоможемо братньому українському народові захиститися від фашизму!».

Робота з історичним джерелом

• Опрацюйте текст ноти документа і скажіть, чим мотивувало радянське керівництво введення своїх військ на територію Польщі. Чи так це було насправді?

Із ноти уряду СРСР, врученої польському послу в Москві 17 вересня 1939 р.

Польсько-німецька війна виявила внутрішню неспроможність Польської Держави. Протягом десяти днів воєнних операцій Польща втратила всі свої промислові райони і культурні центри. Варшава як столиця Польщі не існує більше. Польський уряд розпався і не подає ознак життя. Це значить, що Польська Держава та її уряд фактично припинили існування. Тим самим втратили свою чинність договори, укладені між СРСР та Польщею. Кинута напризволяще, залишившись без керівництва, Польща перетворилася в зручне поле для будь-яких випадковостей і несподіванок, які можуть створити загрозу для СРСР. Тому, будучи досі нейтральним, Радянський уряд не може більше нейтрально ставитись до цих фактів.

Радянський уряд не може також байдуже ставитись до того, щоб єдинокровні українці й білоруси, які проживають на території Польщі, були кинуті напризволяще й залишились беззахисними.

Зважаючи на таку обстановку, Радянський уряд дав таке розпорядження Головному командуванню Червоної армії: дати наказ військам перейти кордон і взяти під свій захист життя і майно населення Західної України і Західної Білорусії.

Водночас радянський уряд має намір ужити усіх заходів щодо того, щоб позбавити польський народ зловісної війни, до якої його було утягнуто його нерозумними керівниками, і дати йому можливість зажити мирним життям.

Робота з візуальними джерелами

1. Розгляньте візуальне джерело.

2. Визначте основну ідею плакату.

3. Опишіть одяг селян.

4. Хто стоїть за червоноармійцем?

5. Що це символізує?

Учитель. 18 вересня 1939 р. польський уряд виїхав до Румунії, наказавши фронтовому командуванню не вступати у військові сутички з Червоною армією. 22 вересня радянські війська увійшли до Львова. Польські полонені були відправлені до спеціальних таборів, де протягом квітня-травня 1940 р. лише поблизу Катині було страчено 3 897 польських офіцерів.

Оскільки 17 вересня радянські війська вступили на територію Західної України, частково реалізувавши статті таємного додаткового протоколу, відбулися деякі зміни в розподілі інтересів, які 28 вересня 1939 р. були зафіксовані в «Договорі про дружбу і державний кордон» між Німеччиною і СРСР. Таким чином, під контролем СРСР залишалися польська частина Західної України, Західної Білорусі, а також передбачалося загарбання Бессарабії, Литви, Латвії, Естонії. Внаслідок поділу Польщі до СРСР одійшло 51,4 % її території та 37,1 % населення (12 млн осіб).

Бесіда

1. Чому СРСР вступив на територію Західну Україну лише 17 вересня, адже війна розпочалася 1 вересня 1939 р.?

2. Назвіть події, що сталися 1 вересня 1939 р., 17 вересня 1939 р., 28 вересня 1939 р.

Робота з картою

1. Порівняйте договір від 28 вересня та таємний протокол 23 серпня 1939 р.

Знайдіть зміни, що сталися, позначте їх на карті.

2. Покажіть на карті українські землі, що увели до складу СРСР 1939 року.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Метод «Мікрофон»

• Радянсько-німецьке співробітництво Гітлер дуже влучно назвав «шлюбом за розрахунком». Чи погоджуєтеся ви з цим висловлюванням? Чому?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.