Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Урок 29. РОЗВИТОК ОСВІТИ, НАУКИ, КУЛЬТУРИ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• виявляти суперечливі процеси в розвитку освіти, науки, літератури;

• творчо застосовувати здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Іван Миколайчук, Сергій Параджанов, Платон Майборода, Євгенія Мирошниченко, Анатолій Солов'яненко, Микола Амосов, Олег Антонов.

Тип уроку; засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Назвіть причини виникнення дисидентського руху в Україні. Якими були його особливості?

2. Охарактеризуйте вислів В. Мороза: «Віра виникає тоді, коли є мученики» і «Знищені стають прапором».

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Що уміщують поняття «культура» і «духовне життя»?

2. Які зміни в розвитку культури відбулися на рубежі 50-60-х років? Кого з діячів ви знаєте?

3. Що відрізняло політику партійно-державного керівництва у сфері культури в 60-ті роки?

Метод «Мозковий штурм»

• Які особливості економічного і політичного життя впливали на розвиток культури доби «застою»?

Записати думки учнів, підбити підсумки наприкінці уроку.

Складання тез

• За розповіддю учителя скласти тези про розвиток освіти.

Орієнтовний вигляд тез

1. 1966-1967 рр. перехід у республіці на нові навчальні програми. Запроваджено нові дисципліни: кібернетику, суспільствознавство, генетику, основи радянської держави і права.

2. До 1976 р. в основному було здійснено перехід до загальнообов’язкової середньої освіти.

3. 1984 р. запроваджувалося навчання дітей з 6 років.

4. 1978 р. Директива Міністерства освіти «Удосконалення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки» — початок нової хвилі русифікації.

Робота з історичним джерелом

• Опрацювати наведене джерело та відповісти на запитання.

Додаткові заходи щодо удосконалення вивчення російської мови <...> 3. До 1 серпня 1983 р. внести корективи в навчальні плани загальноосвітніх шкіл і педагогічних училищ з неросійською мовою навчання з метою поліпшити навчання російської мови. Починаючи від 1984 р. ...під час навчання російської мови і літератури ділити в школах і педучилищах з неросійською мовою навчання класи і групи більш ніж 25 учнів на дві групи...

Запитання

1. Якими заходами держава забезпечувала русифікацію? Чи давали, на вашу думку, такі заходи передбачуваний ефект? Чому?

2. До яких наслідків це призводило?

Робота з підручником

• Прочитати текст підручника, виписати представників науки, наукові винаходи доби «застою».

Бесіда

1. Які галузі науки переважно підтримувала держава?

2. Чому наукові відкриття ій винаходи повільно запроваджували у виробництво?

Робота з історичними джерелами

• Опрацювати тексти й відповісти на запитання.

Зі статті С. Хромова «Ідейно-виховні функції' радянської історичної науки». 1980 р.

«Сучасний етап розвитку радянського суспільства характеризується подальшим зростанням ролі суспільних наук... серед яких чільне місце посідає історія...

Виховання молоді й усіх трудящих у дусі радянського патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму, ідейності та відданості батьківщині, справі комунізму є завданнями надзвичайного значення... Ці завдання стоять перед всіма бійцями ідеологічного фронту, зокрема й перед істориками, які становлять головний загін ідеологічних кадрів партії та держави».

Запитання

1. Які завдання ставила партія перед ученими-істориками?

2. Чому автор статті називає їх «бійцями ідеологічного фронту»?

Із листа письменника Г. Тютюнника О. Гончару. 16 липня 1968 р.

«Щойно прочитав «Собор». Орлиний, соколиний роман Ви написали, роман-набат! О, як засичить ота наша ретроградська гидь, упізнавши сама себе; яке невдоволення Вами висловлять і, звичайно ж, вишепчуть на вушко начальству ображені, старі й новітні екстремістські жеребчики, що граються у вожчиків».

Запитання

• Як і чому оцінив «Собор» письменник Г. Тютюнник?

З інформації Дніпропетровського обкому партії. 15 травня 1968 р.

«Комуністи у своїх виступах піддали принциповій критиці новий роман О. Гончара «Собор», висловлюючи жаль, а здебільшого обурення тим, що зрілий майстер художнього слова, автор відомих широкому колу читачів творів «Прапороносці», «Таврія», «Тронка», «Людина і зброя», у новому романі «Собор» відійшов від правди життя і викривлено показав працю, побут і духовний світ металургів та колгоспників Придніпров’я, провів якийсь ворожий водорозділ між керівництвом і масами, суб’єктивістськи протиставив далеке минуле сучасності».

Запитання

• Чи справдилися передчуття Г. Тютюнника?

Учитель. У другій половині 60-х рр. — 80-ті роки ухвалено низку постанов, за якими посилювалась боротьба з проявами націоналізму. Після усунення 1972 року з посади П. Шелеста головним ідеологом республіки став В. Маланчук. Починається період «чорних» списків, особистої цензури, політичних доносів.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.