Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Урок 20. «ВІДЛИГА»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про основні події політичного, економічного і культурного життя України в період лібералізації суспільства;

• висловлювати та аргументувати власні судження щодо зародження дисидентського руху;

• характеризувати та застосовувати поняття й терміни: волюнтаризм, суб'єктивізм, децентралізація;

• творчо застосовувати здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Левко Лук'яненко.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Які процеси розгорнулися в країні після смерті Й. Сталіна?

2. Між ким розгорнулася боротьба за владу в країні?

3. Охарактеризуйте становище в УРСР на початку 50-х років.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. 14 25 лютого 1956 р. — XX з’їзд КПРС. В останній день роботи з’їзду відбулось закрите засідання делегатів з’їзду. Проти ночі з 24 на 25 лютого 1956 р. М. Хрущов протягом 4-х годин зачитував «таємну закриту доповідь», у якій пояснював причини утвердження «культу особи» Сталіна.

Робота з історичними джерелами

• Опрацювати наведене джерело й дати відповіді на запитання.

Із доповіді Першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова 20 з'їзду КПРС «Про культ особи та його наслідки»

«...Чимало партійних, радянських, господарчих працівників... насправді ніколи ворогами, шпигунами, шкідниками... не були, що вони, по суті, завжди лишалися чесними комуністами, але були обмовлені, а іноді, не витримавши звірячих тортур, самі зводили на себе наклеп (під диктовку слідчих-фальсифікаторів) у всіляких тяжких і неймовірних звинуваченнях».

Запитання

1. Як на ваш розсуд, проти кого були спрямовані викриття, про які йшлося у доповіді М. Хрущова?

2. Проаналізуйте назву доповіді М. Хрущова. Про що вона свідчить?

3. Як, на ваш розсуд, мали реагували на ці викриття делегати з’їзду? Чому?

Робота з поняттями

«Відлига» — це певний відхід від жорстокої сталінської системи, спроби її реформування в напрямку лібералізації, демократизації, гуманізації. Термін «відлига» з’явився після виходу у світ повісті І. Еренбурга «Відлига». Лібералізація — скасування або послаблення державного контролю над усіма сферами життя суспільства.

Реабілітація — це політичний процес із відновлення історичної правди і справедливості щодо необґрунтовано репресованих осіб в часи сталінізму. Десталінізація — процес ліквідації наслідків сталінізму, започаткований після смерті Сталіна.

Волюнтаризм — соціально-економічна діяльність, яка нехтує об’єктивними законами історичного розвитку, керується суб’єктивними (власними) бажаннями і волею окремої людини та її довільними рішеннями.

Суб’єктивізм — оцінка й винесення рішень залежно від особистих симпатій чи антипатій.

Авторитаризм — влада, заснована на підпорядкуванні управління країною одній особі.

Робота з Історичними документами

 Опрацювати наведений документ та відповісти на запитання.

Історик О. Субтельний про зміни в політичному житті радянського суспільства «Було послаблено ідеологічні настанови, що стало початком «відлиги» у культурному житті. Послаблювалась політика самоізоляції — заохочувалися поїздки (хоч і ретельно контрольовані) до СРСР із-за кордону й туризм усередині країни. Почалася підготовка до проведення глибоких змін в економіці. Це не означало, що зникли тоталітарні ознаки режиму — вони лишалися недоторканними. Проте послабилися притаманні сталінському періодові всеохопний страх і творчій параліч».

Запитання

1. Як автор оцінив політичні зміни в політичному житті радянського суспільства?

2. Чи погоджуєтесь ви з тим, що основні ознаки тоталітарного режиму залишались недоторканними? Свою думку обґрунтуйте.

Робота з історичними джерелами

 Опрацювати наведені джерела та відповісти на запитання.

З Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про звільнення з-під адміністративного нагляду кримських татар, балкарців, турків...» 28 квітня 1956 р.

«Зняти з обліку спецпоселень і звільнити з-під адміністративного нагляду кримських татар, балкарців, турків...

Встановити, що зняття обмежень щодо спецпоселення з осіб... не передбачає повернення майна, конфіскованого під час виселення, і що вони не мають права повертатися до місць, звідки були виселені».

Запитання

1. Які заходи передбачали щодо депортованих народів?

2. Чи можна вважати такі заходи послідовною політикою? Чому?

Робота з текстом підручника

 Прочитати текст підручника, визначити, які верстви населення були не вдоволені політикою Хрущова. Що їх не влаштовувало в першу чергу?

Учитель. 14 жовтня 1964 р. М. Хрущова було усунуто від влади. Головою Ради Міністрів було обрано О. Косигіна, Першим секретарем ЦК КПРС було обрано Л. Брежнєва.

Виступ учня

Проектне дослідження про Л. Лук’яненка.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний матеріал підручника.