Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Календарне планування до курсу «Історія України». 11 клас

№ та дата уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Орієнтовні навчальні цілі відповідно до предметних компетенцій

1

Вступ

Завдання і структура курсу. Джерела. Другий період Новітньої доби української історії. Періодизація історії України другої половини XX ст. Територія й населення України напередодні Другої світової війни

Учень/учениця:

• показує на карті кордони та адміністративно-територіальний поділ українських земель

у добу Новітньої історії;

• визначає основні етапи розвитку України від другої половини XX ст. до сьогодення; хронологічну послідовність явищ соціально-економічного, політичного і культурного життя доби;

• застосовує періодизацію вітчизняної історії як інструмент для розуміння особливостей розвитку України в період Новітньої доби

Тема 1. Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.)

2

Україна на початку Другої світової війни

Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Українці в польській армії

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні воєнні дії на території України в період Другої світової війни;

• висловлює та аргументує власні судження про «українське питання» в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни;

• вільно орієнтується в історичній термінології: агресор, пакт

3

Уведення Західної України до складу УРСР

Вступ Радянського Союзу у війну. Уведення Східної Галичини, Волині, Північної Буковини, Хотинщини та Південної Вессарабії до складу УРСР. Радянізація новоприеднаних територій. Правовий статус громадян на анексованих територіях. Масові політичні репресії 1939-1940 рр.

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні воєнні дії на території України в період Другої світової війни;

• порівнює, аналізує, робить аргументовані висновки щодо уведення і радянізації новоприєднаних територій до складу УРСР

в 1939-1940 рр.; політичного та соціально-економічного становище в Україні напередодні німецько-радянської війни;

• визначає правовий статус громадян на анексованих територіях;

• вільно орієнтується в історичній термінології: радянізація

4

Україна в 1941- 1942 рр.

Політичне та соціально-економічне становище в Україні напередодні німецько-радянської війни. Бойові дії в 1941-1942 рр. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи. Тактика «випаленої землі»

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні воєнні дії на території України в період Другої світової війни;

• пояснює причини й наслідки окупації України;

• вільно орієнтується в історичній термінології:

агресор, «бліцкриг», евакуація, мобілізація, «котел»

5

Окупаційний режим Німеччини та її союзників в Україні

Окупація України військами Німеччини та її союзниками. Нацистський «новий порядок». Колабораціонізм. Остарбайтери. Концтабори. Масове знищення мирного населення. Голокост

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні воєнні дії на території України в період Другої світової війни;

• порівнює, аналізує, робить аргументовані висновки щодо життя населення України в умовах нацистської окупації та евакуації;

• вільно орієнтується в історичній термінології: окупаційний режим, «новий порядок», остарбайтери, діти війни, воєнний злочин

6

Рух Опору

Опір окупантам. Український визвольний рух. Степан Бандера. Проголошення Акта відновлення Української Держави. Поліська січ. Створення УПА. Українсько-польське протистояння. Українська Головна Визвольна Рада (УГВР). Радянський партизанський рух. Сидір Ковпак

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні воєнні дії на території України в період Другої світової війни;

• вільно орієнтується в історичній термінології: «визвольний похід», похідні групи, Український визвольний рух;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Андрій Мельник, Степан Бандера, Тарас Бульба (Боровець), Роман Шухевич, Кирило Осьмак, Сидір Ковпак, Кузьма Дерев’янко

7

Радянський наступ1943-1944 рр.

Радянський наступ взимку 1942-1943 рр. Бої на Лівобережжі влітку-восени 1943 р. Битва за Дніпро. Звільнення Києва. Вигнання німецьких військ та їхніх союзників із Правобережної та Південної України. Депортація з Криму кримських татар та інших народів. Завершення бойових дій на території України

Учень/учен иця:

• використовує карту як джерело інформації про основні воєнні дії на території України в період Другої світової війни;

• вільно орієнтується в історичній термінології: депортація, «чорносвитники» («сірі піджаки» );

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Іван Кожедуб, Аметхан Султан

8

Закінчення Другої світової

війни

Українці у військових формуваннях держав Об’єднаних Націй у роки Другої світової війни. Кузьма Дерев’янко. Українське питання на Ялтинській та Потсдамській конференціях. Ціна війн

Учень/учениця:

• формулює власні судження щодо ролі і місця українців у військових формуваннях держав Об’єднаних Націй у роки Другої світової війни; участі українців у визволенні країн Європи;

• вільно орієнтується в історичній термінології: воєнний злочин;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Кузьма Дерев’янко

9

Практичне заняття. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом

10

Культурно-освітній процес у роки війни

Культура в роки війни. Освіта і наука. Література. Образотворче мистецтво. Музика та кінематограф

Учень/учениця:

• визначає основні тенденції культурно-освітнього процесу доби;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Євген Патон

11

Наш край у роки Другої світової війни

12

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1945 — початок 1950-х рр.)

13

Україна наміжнародній

арені

Україна — співзасновниця ООН. Міжнародні договори другої половини 1940-х — початку 1950-х рр., встановлення кордонів УРСР. Участь УРСР в інших міжнародних організаціях

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про адміністративно-територіальні зміни в УРСР;

• орієнтується в історичній термінології: репатріанти

14

Внутрішньополітичне становищеУкраїни

Внутрішньополітичне й економічне становище УРСР. Особливості відбудовчого процесу. Масовий голод 1946-1947 рр. Зміцнення тоталітарного режиму. Ідеологічні кампанії

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні події в політичному, соціально-економічному і культурному житті повоєнної України;

     

• визначає основні тенденції та особливості внутрішньополітичного й економічного становища УРСР;

• орієнтується в історичній термінології: репатріанти, екстенсивний шлях розвитку, тоталітарна економіка, модернізація, спецпоселення, космополіти, «псевдонауки», «лисенківщина», «ждановщина»;

• висловлює і аргументує власні судження про причини зміцнення тоталітарного режиму;

• визначає роль і наслідки ідеологічних кампаній в УРСР

15

Західні області України

Відновлення політики радянізації в західних областях України. Український визвольний рух у 1944-1950-х рр. Р. Шухевич. Обмін населенням між Польською Народною Республікою та УРСР. Масові депортації (1944- 1946 рр.). Операції «Вісла» та «Захід». Ліквідація УГКЦ

Учень/учениця:

• аналізує, робить аргументовані висновки щодо відновлення політики радянізації в західних областях; українського визвольного руху

в 1944-1950-х рр.;

• пояснює причини і наслідки обміну населенням між Польською Народною Республікою та УРСР;

• формулює власні судження щодо ролі та місця УГКЦ на західноукраїнських землях;

• орієнтується в історичній термінології: національна свідомість, спецпоселення;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Йосип Сліпий, Василь Кук, Олександр Палладій, Сергій Лебедєв, Володимир Філатов, Олександр Богомолець

16

Практичне заняття. Демографічні зміни. Повсякденне життя повоєнних років. Доля жінки

17

Культура у повоєнні роки

Культура в перші повоєнні роки (1945 — перша половина 1950-х рр.). Відбудова системи освіти. Наука. Література. Образотворче мистецтво. Музика та кінематограф. Становище творчої інтелігенції

Учень/учениця:

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Олександр Палладій, Сергій Лебедєв, Володимир Філатов, Олександр Богомолець

18

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 1950-х — середина 1960-х рр.)

19

Внутрішньополітичне становище України в середині 50-х рр.

Внутрішньополітичне становище Української РСР у середині 50-х рр. Адміністративно-територіальні зміни. Уведення Кримської області до складу УРСР. Стан промисловості та сільського господарства

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні події політичного, економічного і культурного життя України в період лібералізації суспільства

20

«Відлига»

Початок лібералізації суспільного життя. Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953-1954 рр. XX з’їзд КПРС. Реабілітація жертв сталінських репресій. «Відлига». Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні події політичного, економічного і культурного життя України в період лібералізації суспільства;

• висловлює й аргументує власні судження щодо зародження дисидентського руху;

№ та дата

уроку

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Орієнтовні навчальні цілі відповідно до предметних компетенцій

   

Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Левко Лук’яненко

• орієнтується в історичній термінології: волюнтаризм, суб’єктивізм, децентралізація;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Левко Лук’яненко

21

Розвиток

економіки

України

Зміни в управлінні господарством. Раднаргоспи. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій половині 1950-х — першій половині 1960-х рр. Хрущовські надпрограми

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні події політичного, економічного і культурного життя України в період лібералізації суспільства;

• визначає основні тенденції та суперечності процесу реформування промисловості та сільського господарства;

• орієнтується в історичній термінології: волюнтаризм, суб’єктивізм, децентралізація

22

Практичне заняття. Нові явища в соціальній сфері та повсякденному житті населення

23

Розвиток культури, науки, освіти

Науково-технічна революція.

Здобутки науки. Реформи освіти. Посилення русифікації. «Відлига» в мистецтві. Шістдесятництво в українській культурі. Розвиток спорту

Учень/учениця:

• порівнює, аналізує, робить аргументовані висновки щодо науково-технічної революції доби відлиги; розвитку мистецтва;

• висловлює й аргументує власні судження щодо шістдесятництва в українській культурі;

• пояснює причини посилення русифікації;

• орієнтується в історичній термінології: атеїзм, русифікація, абстракціонізм;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Віктор Глушков, Ліна Костенко, Іван Драч, Василь Стус

24

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 4. Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х — середина 1980-х рр.)

25

Економіка України в середині 1960-х — середині 1980-х рр.

Спроби реформування командної економіки в другій половині 1960-х рр. Економічне становище УРСР у 1970-ті — на початку 1980-х рр. Продовольчі програми

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про політичне, соціально-економічне життя УРСР доби «застою»;

• висловлює та аргументує власні судження щодо спроби реформування командної економіки в другій половині 1960-х рр.;

• порівнює, аналізує, робить аргументовані висновки щодо економічного становища УРСР у другій половині 1960-х рр. та 1970-ті — на початку 1980-х рр.;

• орієнтується в історичній термінології: «реформи Олексія Косигіна», доба «застою», «розвинений соціалізм», номенклатура, системна криза, дефіцит;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Петро Шелест, Володимир Щербицький

26

Соціальний розвиток України та ідеологія

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва. Петро Шелест, Володимир Щербицький. Конституція УРСР 1978 р. Зміни в соціальній та національній структурі населення. Привілейоване становище партійних радянських працівників

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про політичне, соціально-економічне життя УРСР доби «застою»;

• порівнює та формулює власні судження щодо дотримання прав людини в радянському суспільстві і положень Конституції УРСР 1978 р.;

• визначає основні тенденції й суперечності суспільно-політичного життя в добу «застою»;

• визначає здобутки і проблеми в розвитку соціальної сфери;

• орієнтується в історичній термінології: доба «застою», «розвинений соціалізм», номенклатура, системна криза;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Петро Шелест, Володимир Щербицький

27

Дисидентський

рух

Дисидентський рух: течії, форми та методи боротьби. Іван Дзюба «Інтернаціоналізм чи русифікація». Українська Ґельсінська група. Микола Руденко. Кримськотатарський національний рух. Мустафа Джемілєв

Учень/учениця:

• пояснює причини і наслідки активізації дисидентського руху в другій половині 1960-х — на початку 1970-х рр.;

• орієнтується в історичній термінології: розряджання міжнародної напруженості, Ґельсінська угода;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Михайло Брайчевський, Іван Дзюба, Василь Симоненко

28

Практичне заняття. Повсякденне життя. Моральний стан радянського суспільства

29

Розвиток освіти, науки, культури

Розвиток освіти, науки, літератури. Формування опозиційних течій у культурі. Українське мистецтво. Досягнення українських спортсменів. Молодіжний неформальний рух в Україні

Учень/учениця:

• виявляє суперечливі процеси в розвитку освіти, науки, літератури;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Іван Миколайчук, Сергій Параджанов, Платон Майборода, Євгенія Мирошниченко, Анатолій Солов’яненко, Микола Амосов, Олег Антонов

30

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 5. Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України (1985—1991 рр.)

31

Початок

перебудови

Політика «прискорення» та її наслідки в Україні. Антиалкогольна кампанія. Стан економіки. Шахтарські страйки. Рівень життя населення

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про УРСР доби «перебудови»;

• аналізує й робить аргументовані висновки щодо стану командної економіки; рівня життя населення України в 1985-1991 рр.;

• орієнтується в історичній термінології: системна криза, бартерний обмін, альтернатива

32

Практичне заняття. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

33

Внутрішньополітичне становище України 1985-1989 рр.

«Гласність» і лібералізація. Зрушення в політичному житті України. Розгортання страйкового руху. Формування багатопартійної системи. Активізація національно-демократичного руху в другій половині 1980-х рр. Національні громадські організації і об’єднання. Релігійне відродження. Вихід УГКЦ з підпілля

Учень/учениця:

• визначає основні причини, тенденції та суперечності політики «перебудови» і «гласності» в УРСР;

• виявляє суперечливі процеси зрушень у політичному житті України;

• визначає роль і наслідки процесу формування багатопартійної системи в суспільному житті України;

• орієнтується в історичній термінології: «нове мислення», «перебудова», гласність, альтернатива, «неформальні організації»;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Леонід Кравчук, В’ячеслав Чорновіл

34

Внутрішньополітичне становище України 1990 1991 рр.

Вибори до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Створення Автономної Республіки Крим (12 лютого 1991 р.). Декларація про державний суверенітет України. Революція на граніті. Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р.

Учень/учениця:

• виявляє суперечливі процеси зрушень у політичному житті України;

• висловлює й аргументує власні судження щодо спроби державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р. і його наслідків в Україні;

• визначає роль і наслідки процесу формування багатопартійної системи в суспільному життя України;

• пояснює причини й наслідки «революції на граніті»;

• формулює власні судження щодо ролі і місця України в загальносоюзних суспільно-політичних процесах у першій половині 1991 р.;

• орієнтується в історичній термінології: путч, державний переворот;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Леонід Кравчук, В’ячеслав Чорновіл

35

Проголошення

незалежності

України

Проголошення незалежності України та її міжнародне визнання. Розпад СРСР. Референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Леонід Кравчук

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про розпад СРСР і проголошення незалежності України;

• виявляє суперечливі процеси зрушень у політичному житті України;

• орієнтується в історичній термінології: державний суверенітет;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Леонід Кравчук, Олександр Мороз, В’ячеслав Чорновіл

36

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 6. Україна в умовах незалежності (від 1991 р. до сьогодення)

37

Державотвочі процеси в Україні в 1991- 1998 рр.

Вихід незалежної України на міжнародну арену. Початок державотворчих процесів. Початок формування Збройних сил та правоохоронних органів України.

Учень/учениця:

• визначає хронологічну послідовність головних політичних процесів;

• пояснює співвідношення політичних сил в Україні;

   

Повернення кримських татар на історичну батьківщину. Статус Криму

• зіставляє різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави;

• порівнює, аналізує, робить аргументовані висновки щодо перебігу державотворчих процесів в Україні в 1991-1998 рр.;

• порівнює та визначає основні тенденції та суперечності державотворчого процесу в України в 1991-1998 рр.;

• орієнтується в історичній термінології: державотворчий процес, політичні партії, альтернативні вибори, фракція, Центральна виборча комісія (ЦВК), референдум, політична криза; депутатська недоторканність, державна символіка, кримсько-татарський меджліс;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Леонід Кучма

38

Соціально-економічний розвиток України в 1991- 1998 рр.

Стан економіки України у 1991- 1998 рр. Соціальна диференціація суспільства. Запровадження національної валюти. Демографічні процеси. Трудова еміграція. Стан сільського господарства. Початок реформ в аграрному секторі

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні соціально-економічні події в умовах незалежної України;

• порівнює та визначає основні тенденції та суперечності процесу соціально-економічного розвитку України в 1991-1998,

• висловлює й аргументує власні судження щодо перспектив економічного, політичного, соціального розвитку України, реформування відносин власності; включення населення у ринкові відносини;

• орієнтується в історичній термінології: купоно-приватизація, інвестиції, дефолт, депопуляція, прожитковий мінімум, корупція, «відплив мізків», стабілізація економіки, конкурентоспроможність, банкрутство, спад виробництва

39

Економіка України в 1998-

2008 рр.

Основні тенденції економічного розвитку України у 1998-2008 рр. Становлення олігархічної системи. Пошуки шляхів економічної стабілізації. Початок інтеграції української економіки в європейський та світовий економічний простір

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні політичні й соціально-економічні події в умовах незалежної України;

• порівнює і визначає основні тенденції та суперечності процесу соціально-економічного розвитку України в 1998-2008 рр.;

• висловлює й аргументує власні судження щодо реформування відносин власності; включення населення у ринкові відносини;

• формулює власні судження щодо ролі і місця олігархічної системи в Україні;

• орієнтується в історичній термінології: міграція, депопуляція, евроінтеграція, інвестиції, прожитковий мінімум, корупція, «відплив мізків»;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Віктор Ющенко

40

Внутрішньополітичне становище України 1998-2004 рр.

Політична розбудова суспільства. Виборчі кампанії 1998 та 1999 рр. Леонід Кучма. Рухи протесту початку 2000-х рр. Парламентські вибори 2002 р. Президентські вибори 2004 р. Конституційна реформа 2004 р.

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні політичні й соціально-економічні події в умовах незалежної України;

• порівнює, аналізує, робить аргументовані висновки щодо перебігу державотворчих процесів в Україні в 1991-2016 рр.;

• порівнює й визначає основні тенденції та суперечності процесу соціально-економічного розвитку України в 1991-1998, 1998-2008 рр.,

• орієнтується в історичній термінології: політичні партії, державотворення, мажоритарна система;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Віктор Янукович

41

Внутрішньополітичне становище України 2004—2013 рр.

Помаранчева революція 2004 р. Віктор Ющенко. Суспільно-політичне життя та соціально-економічний розвиток України у 2005—2013 рр. Конституційна реформа 2010 р. Віктор Янукович

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні політичні й соціально-економічні події в умовах незалежної України;

• порівнює, аналізує, робить аргументовані висновки щодо перебігу державотворчих процесів в Україні в 1991-2016 рр.;

• порівнює й визначає основні тенденції та суперечності процесу соціально-економічного розвитку України в 1998-2008, 2008-2014 рр.;

• визначає причини й наслідки впливу світової економічної кризи на розвиток України;

• орієнтується в історичній термінології: євроінтеграція, інвестиції, політичні партії, державотворення, мажоритарна система, прожитковий мінімум, корупція, «відплив мізків», Помаранчева революція;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Петро Дорошенко

42

Зовнішня політика України 1992-2013 рр.

Формування зовнішньої політики України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Загострення відносин із Російською Федерацією. Конфронтація навколо острова Тузла. «Газові» та «торговельні» війни з Росією

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні політичні й соціально-економічні події в умовах незалежної України;

• порівнює, аналізує, робить аргументовані висновки щодо перебігу державотворчих процесів в Україні в 1991-2016 рр.;

• порівнює й визначає основні тенденції та суперечності процесу соціально-економічного розвитку України в 1991-1998, 1998-2008, 2008-2014 рр.;

• виявляє суперечливі процеси пошуків Україною зовнішньополітичних орієнтирів;

• орієнтується в історичній термінології: без’ядерний статус, меморандум, євроінтеграція;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Віктор Янукович

43

Революція Гідності 2013-2014 рр.

Процес європейської інтеграції та його призупинення. Студентський майдан. Євромайдан. Революція Гідності 2013-2014 рр. Небесна Сотня

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні політичні й соціально-економічні події в умовах незалежної України;

• порівнює, аналізує, робить аргументовані висновки щодо перебігу державотворчих процесів в Україні в 1991-2016 рр.;

• порівнює й визначає основні тенденції та суперечності процесу соціально-економічного розвитку України в 2008-2014 рр.;

• виявляє суперечливі процеси пошуків Україною зовнішньополітичних орієнтирів;

• орієнтується в історичній термінології: євроінтеграція, Революція Гідності, Небесна Сотня;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Віктор Янукович, Петро Порошенко

44

Тимчасова окупація Криму. Початок АТО

Анексія та тимчасова окупація Криму Російською Федерацією. Агресія Росії проти України. Початок Антитерористичної операції (АТО) в Донецькій та Луганській областях

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні політичні й соціально-економічні події в умовах незалежної України;

• порівнює, аналізує, робить аргументовані висновки щодо перебігу державотворчих процесів в Україні в 1991-2016 рр.;

• порівнює й визначає основні тенденції та суперечності соціально-економічного розвитку України в 2014-2016 рр.;

• пояснює причини й наслідки агресії Російської Федерації проти України;

• орієнтується в історичній термінології: євроінтеграція, Революція Гідності;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Петро Порошенко

45

Україна 2014-2016 рр.

Дострокові президентські вибори 2014 р. Петро Порошенко. Угода про асоціацію між Україною й Європейським Союзом. Бойові дії на сході України (квітень 2014-2016 рр.). Реакція світової спільноти на агресію Російської Федерації. Процес мирного врегулювання: Мінські угоди та «нормандська четвірка». Формування громадянського суспільства. Соціально-економічний розвиток України у 2014-2016 рр.

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні політичні й соціально-економічні події в умовах незалежної України;

• порівнює, аналізує, робить аргументовані висновки щодо перебігу державотворчих процесів в Україні в 1991-2016 рр.;

• порівнює й визначає основні тенденції та суперечності соціально-економічного розвитку України в 2014-2016 рр.;

• пояснює причини й наслідки агресії Російської Федерації проти України;

• орієнтується в історичній термінології: євроінтеграція, «нормандська четвірка», Мінські угоди;

• творчо застосовує здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Петро Порошенко

46

Особливості культурного розвитку України (1991-2016 рр.)

Особливості культурного розвитку України (1991-2016 рр.). Релігійне життя. Зміни в системі національної освіти. Основні тенденції розвитку науки. Література і мистецтво. Євробачення 2005 та 2016 рр. Розвиток спорту та здобутки українських спортсменів. Чемпіонат Європи з футболу в Україні та Польщі 2012 р.

Учень/учениця:

• використовує карту як джерело інформації про основні політичні й соціально-економічні події в умовах незалежної України;

• формулює власні судження щодо розвитку освіти, науки і культури в сучасній Україні;

• орієнтується в історичній термінології: «відплив мізків», меценат, спонсор

47

Практичне заняття. Екологічні проблеми України наприкінці XX — на початку XXI ст. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

48

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

49

Наш край у другій половині XX — на початку XXI ст.

50

Підсумковий урок

51-52

Резерв