Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 1950-Х РР.)

Урок 13. УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про адміністративно-територіальні зміни в УРСР;

• оцінювати результати зовнішньополітичної діяльності УРСР;

• характеризувати й застосовувати поняття й терміни: депортація, репатріація, ООН. Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Коли вперше постало питання про створення ООН?

2. Коли відбулося підписання Декларації ООН 26 державами про спільну боротьбу проти фашизму?

3. Як ви ввжаєте, чи набула Україна прав суб’єкта міжнародного права після створення у березні 1944 року Народного комісаріату закордонних справ УРСР?

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з історичною інформацією

• Опрацювати наведену інформацію та відповісти на запитання.

УРСР разом з БРСР отримали право бути серед країн — засновниць ООН. На початку 1944 р. BP СРСР прийняла Закон про відновлення зовнішнього представництва союзних республік, яке було скасоване ще в 20-х рр. 1944 року був створений Народний комісаріат закордонних справ України, який очолював Дмитро Мануїльський. Причинами таких поступок стало зростання міжнародного впливу і авторитету України у боротьбі проти фашистської експансії.

Таким кроком влада намагалась заспокоїти громадську думку, мобілізувати сили українського народу на завершення війни та відбудову і водночас нейтралізувати підтримку національно-визвольних сил, які боролися за відродження незалежної української держави.

Запитання

1. Як, на ваш розсуд, чим насправді були зумовлені поступки щодо відновлення зовнішньополітичної діяльності УРСР?

2. Чи існувала загроза, що УРСР проводитиме політику, відмінну від загального зовнішньополітичного курсу СРСР?

Робота з історичними джерелами

• Опрацювати наведені джерела та відповісти на запитання.

Зі звернення уряду Української РСР до конференції у Сан-Франциско.

26 квітня 1945 р.

«Україна не раз була об’єктом кровопролитних вторгнень агресорів, які протягом віків прагнули того, щоб захопити її територію, робочу силу, матеріальні ресурси й поневолити її народ. Усьому світові відомий той внесок, який зробив український народ у справу розгрому спільного ворога Об’єднаних

Націй. Добре відомі стійкість і героїзм, які український народ разом з іншими народами Радянського Союзу виявив і виявляє в боротьбі проти німецьких загарбників, так само як і впертість, з якою він захищав свою землю... Відомі й жертви, яких зазнав український народ в його боротьбі проти спільного ворога. ...під час свого останнього вторгнення на територію України німецькі орди заподіяли шкоди українському народові, яку обчислюють у декілька мільярдів доларів, знищили кілька мільйонів мирних громадян і загнали у німецьке рабство понад три мільйони осіб.

Природно, що український народ, який зазнав великих жертв у цій війні і віддав усі свої матеріальні ресурси для справи розгрому ворога, український народ, солдати якого становлять найменше одну п’яту Збройних Сил Радянського Союзу, життєво зацікавлений у тому, щоб його зусилля ...призвели після переможного закінчення війни до створення умов, які гарантуватимуть українському народові й іншим миролюбним націям убезпечення від нових випробувань війни. Запитання

• Наскільки переконливими, на ваш розсуд, були аргументи УРСР щодо її права на членство в ООН?

Робота з підручником

• Опрацювати матеріал підручника, скласти хронологічну «Зовнішньополітична діяльність України у повоєнні роки» і відповісти на запитання. Орієнтовний вигляд таблиці

Дата

Подія

6 травня 1945 р.

Участь української делегації в роботі установчої конференції ООН у Сан-Франциско

1945 р.

Участь України у розробленні та прийнятті Статуту ООН. Зокрема, Д. Мануїльський очолює І комітет конференції, що мав підготувати текст преамбули (вступу) і першого розділу Статуту — «Цілі та принципи» ООН

29 липня —

15 жовтня 1946 р.

Участь делегації України у Паризькій мирній конференції. Уведення України до складу Економічної і Соціальної Рад

Лютий 1947 р.

Укладання мирних договорів з Італією, Румунією, Угорщиною, Болгарією та Фінляндією

1948 р.

Участь у роботі Дунайської конференції, що розглядала питання про права судноплавства на Дунаї.

1948-1949 рр.

Україна — непостійний член Ради Безпеки ООН

Протягом 50-х років

Українські дипломати працюють у 16 міжнародних організаціях і підписують 60 мирних угод і конвенцій

Завдання

• Проаналізуйте зовнішньополітичну діяльність України і зробіть висновок, як впливала участь УРСР у міжнародних організаціях на її авторитет у світі.

Робота з картою

1. Назвіть території, які перейшли від Румунії до УРСР 1940 року.

2. Які зміни в адміністративно-територіальному устрої УРСР відбулися в післявоєнний період?

3. Покажіть на карті території, які опинилися у складі УРСР після підписання договорів з Польщею, Чехословаччиною та Румунією.

4. Покажіть територію УРСР у післявоєнний період. Порівняйте її з територією сучасної України. Зробіть висновки.

5. Визначте наслідки підписання договорів з Польщею, Чехословаччиною та Румунією для України.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний матеріал підручника.