Посібник «Мій конспект. Історія України. 10 клас»

Урок 23. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на карті держави, у складі яких опинишлись українські землі;

• визначати основні етапи за збереження української держави;

• характеризувати діяльність діячів Української революції, оцінювати їхню роль в розбудові української держави.

Тип уроку: узагальнення та контролю знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тестові завдання закритого і відкритого типу

1. Якій із подій передувало підписання цієї мирної угоди?

«Для української держави цей мир... дуже корисний... ним українська держава визнана такими поважними суб’єктами міжнародного права, як центральні держави. цей мир досить справедливо й корисно розв’язував питання про територіальні межі».

А Утворено Українську Центральну Раду;

Б проголошено незалежність Української Народної Республіки;

В надіслано ультиматум Ради народних комісарів Українській Центральній Раді;

Г підписано військову конвенцію Української Народної Республіки з Німеччиною і Австро-Угорщиною.

Відповідь: Г.

2. Унаслідок якої події трапилася описана ситуація?

«Для німецького війська це був собі військовий променад по Україні. Вони собі йшли, пострілювали, а большевики при одному наближенню їх, часто не пробуючи навіть для проформи ставити опір, одступали й тікали».

А Проголошення Акту злуки між УНР і ЗУНР;

Б підписання Варшавської угоди між Директорією УНР та Польщею;

В укладення Брестського миру між УНР та державами Четверного союзу;

Г видання «Законів про тимчасовий державний устрій України» Української держави.

Відповідь: В.

3. Укажіть умови Варшавської угоди (1920 р.) між представниками Директорії УНР і уряду Польщі.

1) Передання Польщі Східної Галичини та Західної Волині;

2) об’єднання армії УНР та Української Галицької армії (УГА);

3) визнання Польщею ЗУНР та відмова від втручання в її внутрішні справи;

4) ведення спільних воєнних дій проти радянських військ на території УНР;

5) надання військово-політичної допомоги в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського;

6) визнання Директорією кордону між Польщею та УНР по «лінії Керзона»;

7) визнання Польщею Директорії УНР на чолі з С. Петлюрою верховною владою УНР.

Відповідь: 2, 4, 7.

4. Установіть відповідність між назвами державних утворень, проголошених у 1917-1919 рр., та поняттями й термінами, які потрібно застосовувати щодо їхньої характеристики.

1) Українська Народна республіка;

2) Українська Держава П. Скоропадського;

3) Західноукраїнська Народна республіка;

4) Українська Соціалістична радянська республіка.

А «Воєнний комунізм», «націоналізація промисловості», «ризький мир»; Б «Українська Національна рада», «Українська галицька армія», «Чортківська офензива»;

В «Універсали», «Генеральний Секретаріат», «Директорія»;

Г «осадництво», «пацифікація», «русинство»;

Д «Всеукраїнський хліборобський конгрес», «гетьманський переворот», «Українська академія наук».

Відповідь: 1 В; 2 Д; 3 Б; 4 А.

5. На відміну від Української Народної республіки (УНР), Західноукраїнській Народній республіці (ЗУНР) вдалося...:

А домогтися визнання державних кордонів на Паризькій мирній конференції; Б укласти мир з державами Четверного союзу та вивести країну зі світової війни;

В дати відсіч агресії з боку сусідніх держав та уникнути окупації території країни;

Г створити систему управління й забезпечити відносну соціальну стабільність.

Відповідь: Г.

6. Хто звернувся з такою відозвою до місцевого населення 1920 року:

«Наші орли несуть мешканцям Волині, Поділля та Київщини порядок,

свободу, благословенний мир, несуть народу можливість спокійної праці і гарантії того, що її ніхто не забере. З приводу наступу наших військ запевняємо, що він не є загарбницьким. Ми повинні встановити такі стратегічні кордони, які забезпечили б неможливість нової війни...»?

А Сейм Польської республіки;

Б гетьман Української Держави П. Скоропадський;

В правитель Півдня росії П. Врангель;

Г голова ради Народних Комісарів РСФРР.

Відповідь: А.

7. Про яке державне об’єднання періоду 1917-1920 рр. йдеться в уривку: «Характер державної системи. тяжко визначити. найправдоподібніше, це

мала бути конституційна монархія, відмінна від традиційної самодержавної системи в росії. її характер було обумовлено. українською історичною традицією»? А Українська Держава;

Б Українська Центральна рада;

В Західноукраїнська Народна республіка;

Г Директорія Української Народної республіки.

Відповідь: А.

8. розташуйте подані уривки з документів у хронологічному порядку.

А «У разі спільної акції польсько-української проти совітських військ на теренах Правобережної України, положених на схід від сучасної лінії польсько-большевицького фронту, військові операції відбуваються. під загальним керуванням начальної команди Польських військ».

Б «Обидві договірні сторони, згідно з принципом самовизначення народів, визнають незалежність України і Білорусії, а також погоджуються і постановляють. кордон між росією, Білоруссю і Україною, з одного боку, та Польщею — з іншого становить лінія. далі вздовж річки Збруч, до впадання її в річку Дністер».

В «Однині во єдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України — Західноукраїнська народна республіка (Галичина, Буковина і Угорська Україна) і Наддніпрянська велика Україна».

Г «Держава, проголошена на підставі права самоозначення народів Українською Національною Радою у Львові... обнімаюча весь простір бувшої австро-угорської монархії, заселена переважно українцями, має назву Західно-Українська Народня Республика».

Відповідь: Г, В, А, Б.

9. Яка інституція в січні 1919 р. легітимізувала владу Директорії УНР?

Відповідь: Трудовий конгрес.

10. Установіть відповідність між подією періоду боротьби за збереження державної незалежності України (1918-1921 рр.) та її наслідком.

1) Розгром Добровольчої армії генерала А. Денікіна;

2) проголошення Української Держави;

3) утворення Західноукраїнської Народної Республіки;

4) утворення Директорії УНР.

А Повалення режиму гетьмана П. Скоропадського;

Б припинення збройної боротьби за незалежність України;

В відновлення радянської влади на території України;

Г запровадження державної монополії на продаж хліба, цукру, спирту; заборона на вивіз нафти;

Д відновлення поміщицького землеволодіння.

Відповідь: 1 В, 2 Д, 3 Г, 4 А.

11. Позначте мету Другого Зимового походу військ Армії УНР.

А Надати допомогу Українській Галицькій армії в боротьбі проти польської агресії;

Б підтримати дії Революційно-повстанської армії Н. Махна;

В підняти народне збройне повстання проти більшовицької влади;

Г дезорганізувати тил білогвардійських військ генерала П. Врангеля.

Відповідь: В.

12. Установіть відповідність між назвою державної інституції та прийнятим нею рішенням.

Назва інституції

1) Всеукраїнський хліборобський конгрес;

2) Трудовий конгрес України;

3) Українська Національна Рада;

4) III Всеукраїнський з’їзд рад.

Прийняте рішення

А Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки;

Б запровадження продовольчої диктатури (продрозкладки);

В передання всієї повноти влади Директорії УНР;

Г прийняття першої конституції УСРР;

Д обрання П. Скоропадського гетьманом України.

Відповідь: 1 Д, 2 В, 3 А, 4 Г.

13. Що спричинило виголошення Ф. Швецем такої промови:

«Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України — Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпровська Україна — в одну Велику Україну. Віднині Український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу...»?

Відповідь: підписання Акта Злуки УНР та ЗУНР.

14. Коли в України було запроваджено зображену купюру?

А 1921 р.;

Б 1918 р.;

В 1919 р.;

Г 1920 р.

Відповідь: Б.

15. Укладення якого міжнародного договору спричинило такий коментар сучасника: «Польща та більшовицька Росія поділились українськими землями, як колись в Андрусові 1667 року...»?

Відповідь: ризького, 1921 р.

16. Внаслідок якої обставини більшовики навесні 1918 р. втратили контроль над Україною?

Відповідь: підписання Брестського миру.

17. На фото зображено:

А голову Центральної Ради М. Грушевського;

Б гетьмана України П. Скоропадського;

В голову Директорії УНР В. Винниченка;

Г головного отамана Армії УНР С. Петлюру.

Відповідь: В. Винниченко.

18. Якого року відбувались події, про які йдеться в наведених нижче спогадах? «На невеличкій трибуні виступали командири Червоної армії і загону Махна. Говорили про загальну боротьбу проти врангелівських банд, про наступ на Крим...»

А 1918 р.;

Б 1919 р.;

В 1920 р.;

Г 1921 р.

Відповідь: В.

19. Яке поняття характеризує уривок з історичного документа?

«Ці самі комнезами ходили, але ними керували з міста. Їх мобілізували для викачок, і вони поїхали на села... він прийшов у наш будинок, і став там жити, а він нічого не мав і бідняк, тільки він був членом комнезаму.»

А Депортація;

Б новий порядок;

В воєнний комунізм;

Г закон «про п’ять колосків».

Відповідь: В.

20. Установіть відповідність між подіями та їхніми результатами й наслідками.

1) Прихід до влади гетьмана П. Скоропадського;

2) Другий Зимовий похід Армії УНР;

3) Брест-Литовський договір між УНР і державами Четверного союзу;

4) розгром військ П. Врангеля в Криму.

А Націоналізація промисловості, створення сільськогосподарських комун; Б відновлення права приватної власності на землю, створення державного бюджету;

В відновлення влади Української Центральної Ради в умовах окупації;

Г припинення широкомасштабних бойових дій на території України;

Д завершення збройної боротьби за незалежність України.

Відповідь: 1 Б, 2 Д, 3 В, 4 Г.

21. Встановіть відповідність між уривками з документів та їхніми назвами.

1) «Завданням цієї диктатури є здійснення переходу від буржуазного ладу до соціалізму, шляхом проведення соціалістичних перетворень і систематичного придушення всіх контрреволюційних намірів з боку імущих класів».

2) «Права приватної власності як фундаменту культури і цивілізації відбудовуються в повній мірі, і всі розпорядження бувшого Українського Уряду, а рівно тимчасового уряду російського відміняються і касуються. Відбувається повна свобода по зробленню купчих по куплі-продажі землі».

3) «Права влади іменем Західно-Української Народньої республики виконує весь її народ через своє заступництво, вибране на основі загального, рівного, безпосереднього, тайного і пропорціонального права голосування без ріжниці пола».

4) «Однині Українська Народня республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. Власть в ній буде належати тільки народові України. поки зберуться Українські Установчі Збори.»

А Конституція УСРР;

Б Грамота до всього українського народу;

В Тимчасовий Основний Закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії;

Г Четвертий Універсал Центральної Ради;

Д Варшавська угода між УНР та Польщею.

Відповідь: 1 А, 2 Б, 3 В, 4 Г.

22. Коли відбулось урочисте проголошення Директорією Універсалу про

об’єднання Української Народної Республіки (УНР) й Західноукраїнської

Народної Республіки (ЗУНР) в єдину незалежну державу?

Відповідь: 22 січня 1919 р.

23. Автори нижченаведеного плакату відбивають ідеологію.:

А УСРР;

Б УЦР;

В Директорії;

Г ЗУНР.

Відповідь: А.

24. Яка подія передувала такому наказу командувача Південного фронту М. Фрунзе:

«Наказую: військам фронту вважати Махна та всі його загони ворогами Радянської республіки і Революції. командирам червоних частин махновські загони роззброювати, а ті, що будуть чинити опір, — знищувати.»?

А Підписання Ризького мирного договору;

Б розгром військ генерала П. Врангеля в Криму;

В початок Другого Зимового походу Армії УНР;

Г повалення гетьманського режиму П. Скоропадського.

Відповідь: Б.

25. Коли відбувалися події, про які йдеться у спогадах В. Винниченка: «Галицькі національ-демократи, загубивши Галичину, палаючи ненавистю до польської шляхти й не бачучи змоги своїми силами перемогти. почали орієнтуватись на схід, там шукаючи собі піддержки. В цей час там було дві сили: большевики й Денікін»?

А 1918 р.; Б 1919 р.;

В 1920 р.; Г 1921 р.

Відповідь: Б.

26. Про яку подію йдеться в нижченаведеномууривку?

«Не доходячи 40 кілометрів до Києва, група Тютюнника була повністю оточена та примушена пробиватися на захід, до польського кордону. Вона не змогла виконати свого завдання, хоч персональний склад її виявив величезний героїзм і витривалість. При відвороті біля села Мицьки червоні війська рішуче атакують напівозброєних героїв. Відбувся останній бій».

А Другий Зимовий похід військ УНР;

Б бойовий шлях легіону УСС;

В перша війна радянської росії з УНР;

Г «Чортківська офензива».

Відповідь: А.

27. Після перемир’я, про яке йдеться в уривку спогадів, було підписано договір, за яким...:

«Верховне командування Польської Армії, боячись, що після підписання акта про перемир’я Червона Армія може не припинити своїх бойових дій проти Української Армії, в нагальному порядку висилає на фронт кожної української дивізії по одному куреню польських військ. 19 жовтня надвечір на фронті врешті наступила тиша. Перемир’я було укладено до 9 листопада».

А Польща визнавала територію УСрр;

Б УСРР окупувала Східну Галичину;

В кордон пролягав уздовж лінії першого поділу Речі Посполитої;

Г столицею УСРР ставав Харків.

Відповідь: А.

28. Кого зображено на портретах?

Відповідь: 1 Є. Петрушевич; 2 Н. Махно; 3 С. Петлюра; 4 В. Винниченко.

29. Дайте визначення таких термінів: «гетьманат», «біла гвардія», «червона гвардія», «інститут влади», «Директорія», «інтервенція», «отаманщина», «Чортківська офензива», «націонал-комунізм», «терор», «неоголошена війна», «продовольча розкладка», «воєнний комунізм», «реквізиція».

30. Порівняйте діяльність Української Держави, Директорії, Укрраднаркому, денікінського режиму в економічній, культурній та соціальній сферах.

31. Що було спільним для політики гетьмана П. Скоропадського і генерала А. Денікіна на території України?