Посібник «Мій конспект. Історія України. 10 клас»

Урок 14. Україна від початку агресії більшовицької Росії до розпуску УЦР

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про основні події початку Української революції;

• виявляти вміння синхронізувати історичні події періоду;

• визначати роль і наслідки боротьби політичних партій за вплив на населення України;

• формулювати власні судження щодо причин і наслідків Брестського мирного договору;

• називати та застосовувати поняття й терміни: революція, опозиція, політична боротьба, місцеві органи влади, національно-територіальна автономія, переворот, більшовики, диктатура, ревком, ультиматум, національно-персональна автономія, універсал;

• творчо застосовувати здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, Сергій Єфремов.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. У чому ви вбачаєте здобутки, а в чому прорахунки Центральної Ради?

2. Охарактеризуйте прорахунки Центральної ради в зовнішній політиці.

IIІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з історичним джерелом

• Опрацювати текст «Маніфесту до українського народу» за підписом В. Леніна та Л. Троцького від 4 грудня 1917 р., відповісти на запитання та виконати завдання.

1. Чи могла ЦР прийняти такі вимоги?

2. Чи могла Центральна рада залагодити конфлікт з радянською росією мирним шляхом?

3. Визначте основні причини і привід першої війни між УНР і радянською Росією.

Робота з історичним джерелом

• Опрацюйте історичне джерело і поміркуйте, як пов’язана ця резолюція з «Маніфестом до українського народу».

Із Резолюції І Всеукраїнського з'їзду рад у Харкові «Про Донецько-Криворізький басейн». Грудень 1917 р.

«Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих і солдатських депутатів протестує проти злочинної імперіалістичної політики керівників козацької та української буржуазних республік, які намагаються поділити між собою Донецький басейн, і буде добиватися єдності Донецького басейну в межах Радянської Республіки».

Робота з історичною картою

1. Розгляньте карту в атласі «Перша війна радянської Росії з Українською Народною Республікою (грудень 1917 — травень 1918 рр.)».

2. Визначте напрямки наступу радянських військ на Україну.

3. Укажіть місто, у якому розпочав свою роботу І Всеукраїнський з’їзд рад, а також місто, де було проголошено встановлення радянської влади в Україні.

Робота з історичною інформацією

• Опрацювати матеріал щодо рішень, прийнятих під час Харківського з’їзду Рад. Як вони вплинули на ситуацію в Україні?

Робота з історичними джерелами

1. Опрацюйте текст Четвертого Універсалу, випишіть основні його положення в зошит.

2. Порівняйте всі універсали Центральної Ради. Який з них, на вашу думку, мав найбільше значення в державотворенні для України? Доведіть свою думку.

3. Чому Центральна Рада тривалий час не наважувалася на проголошення незалежності України?

4. Як, на ваш розсуд, це впливатиме на подальшу події в Україні?

5. Прокоментуйте нижченаведене висловлювання В. Винниченка про війну радянської РСФРР проти УНР.

«Не вона, мовляв, уже тепер вела війну з Україною, а Харківський Український уряд боровся проти Київського, тепер, мовляв, це хатня справа самого українського народу. Натуральна річ, що це була тільки одна формальність, бо харківський уряд усі директиви одержував з Петрограда й вів військові операції силами руського уряду».

Повідомлення учнів

Виступи учнів з повідомленями про бій під Крутами.

Робота з підручником

• Прочитайте текст Берестейського мирного договору 27 січня (9 лютого) 1918 р. і виконайте завдання до нього.

Завдання

1. Підписання Брестського договору — це спроба досягти соборності українських земель. Доведіть фактами чи спростуйте це твердження.

2. Більшовики чи іноземне втручання — кому УЦР віддала перевагу? Який аргумент вплинув на її рішення?

Робота з історичною картою

• Назвіть зміни, яких зазнала територія, підвладна УНР, внаслідок укладання Брестського мирного договору порівняно з Третім Універсалом.

Робота зі словником

Кримська операція 1918 р. — військовий похід спеціальної групи армії Української Народної Республіки на чолі з полковником Петром Болбочаном у квітні 1918 року на Крим проти більшовиків з метою встановлення на території півострова української влади та взяття під контроль Чорноморського флоту.

Учитель. Далі через політичний конфлікт між керівництвом УНР і союзниками Німецької імперії війська УНР були вимушені покинути Крим, не дійшовши до Севастополя, як це було передбачено первісним планом.

Метод «Мікрофон»

• Спрогнозуйте причини падіння Центральної Ради.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.