Усі уроки «Історія України». 8 клас

УРОК 10

Практичне заняття. Українське суспільство ХVI — першої половини ХVII ст.: соціально- економічне становище та повсякденне життя

УРОК 11

Узагальнення та систематизація знань за розділом І «Соціально-економічне, культурне та церковне життя в україні в XVI — першій половині XVII ст.»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

● називати дати Люблінської унії, утворення греко-католицької церкви, виходу друком перших книжок, заснування києво-Могилянської академії, імена видатних діячів культури та церкви;

● показувати на карті територіальні зміни, які відбулися на українських землях унаслідок Люблінської унії, польські воєводства на українських землях та їхні центри;

● пояснювати і застосовувати поняття: «фільварок», «церковні братства», «полемічна література», «греко-католицька церква», «слов'яно-греко- латинська школа», «колегія», «академія», «гравюра»;

● розповідати про перші друковані книжки, повсякденне життя української знаті, міщан і селян, навчання у братських школах;

● наводити приклади поширення реформаційних і контрреформаційних ідей в українському суспільстві, впливу гуманізму та ролі історичних діячів доби в розбудові української культури, внеску навчальних закладів у розвиток освіти, діяльності православних братств;

● характеризувати особливості суспільно-політичного та економічного життя в українських землях, соціальну структуру українського суспільства, особливості розвитку та досягнення культури;

● визначати причини, сутність та наслідки Люблінської унії 1569 р., Берестейської церковної унії 1596 р.;

● порівнювати перебіг процесів Реформації і контрреформації в європейських країнах та в українських землях; висловлювати судження щодо діяльності В.-к. острозького, Г. Смотрицького, П. Могили, І. Потія.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку. Урок відбувається у формі бесіди.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Вступ

1. Вивчення якої теми ми завершили?

2. Які головні події відбулися в період, що ми вивчали?

3. Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте інші назви до них.

Бесіда

1. Складіть перелік подій з історії України XVI першої половини XVII ст., які ви вважаєте найбільш важливими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів «фільварок», «церковні братства», «полемічна література», «греко-католицька церква», «слов’яно-греко-латинська школа», «колегія», «академія», «гравюра».

3. Назвіть дати Люблінської унії, утворення греко-католицької церкви, виходу друком перших книжок, заснування Києво- Могилянської академії, імена найвідоміших діячів культури та церкви.

4. Покажіть на карті польські воєводства на українських землях після Люблінської унії.

5. Які особливості суспільно-політичного та економічного життя в українських землях цього періоду?

6. Стисло охарактеризуйте діяльність В.-К. Острозького, Г. Смот- рицького, П. Могили, І. Потія.

7. У чому полягали особливості Реформації та Контрреформації в українських землях?

8. Які літературні жанри були найбільш поширеними в цей період?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель. Сьогодні на уроці ми узагальнили матеріал теми «Соціально-економічне, культурне та церковне життя в Україні в XVI — першій половині XVII ст.». Опрацьований і повторений матеріал повинен стати основою для підготовки до тематичного оцінювання знань.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

За підручником повторити матеріал І розділу, підготуватися до тематичного контролю.