Усі уроки «Історія України». 8 клас

УРОК 47

Практичне заняття. Гайдамаки в історичних джерелах та літературних творах: героїзація руху в народній свідомості

УРОК 48

Історія рідного краю

УРОК 49

Узагальнення та систематизація знань за розділом V «Українські землі у 20-90-х рр. ХVІІІ ст.»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

● називати дати остаточної ліквідації гетьманства і Запорозької Січі, поділів Речі Посполитої, закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України; останніх гетьманів і роки їхнього правління, ватажків гайдамацького й опришківського рухів, діячів культури та церкви;

● показувати на карті територіальні зміни, що відбулися внаслідок поділів Польщі, ліквідації козацького адміністративно-територіального устрою в Лівобережній Україні, Слобожанщині, на території Вольностей Війська Запорозького;

● пояснювати і застосовувати поняття: «гайдамаки», «опришки», «паланки», «коліївщина», «Малоросійська колегія»;

● описувати адміністративно-територіальний устрій запорозьких земель та їхнє господарське освоєння;

● розпізнавати та описувати пам'ятки архітектури й образотворчого мистецтва;

● характеризувати соціально-політичне та економічне становище українських територій, внесок Києво-Могилянської академії в освіту та науку; особливості розвитку та досягнення культури; зміни соціального стану основних верств населення;

● наводити приклади заходів козацької старшини Гетьманщини, спрямованих на відновлення державництва України, розвитку освіти та науки;

● визначати причини, сутність та наслідки остаточної ліквідації царським урядом гетьманського уряду та Запорозької Січі, розгортання гайдамацького руху на Правобережжі;

● висловлювати судження щодо діяльності П. Полуботка, Д. Апостола, К. Розумовського, П. калнишевського, Г. Сковороди, С. Яворського, Ф. Прокоповича.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

Урок проходитиме у вигляді змагання трьох команд.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завдання 1. Кращий знавець карти

Від кожної команди відповідає один учень. Максимальна оцінка — три бали.

1-ша команда. Показати на карті українські землі, що увійшли до складу Росії в результаті поділів Польщі.

2-га команда. Показати на карті територію, яку охопила Коліївщина.

3-тя команда. Показати на карті українські землі, що увійшли до складу Австрії в результаті поділів Польщі.

Завдання 2. Угадай подію

Кожна команда отримує на картках перелік термінів та дат, які стосуються певної події в історії України. Учні повинні назвати цю подію і скласти про неї розповідь, причому кожен із членів групи має додати до неї по одному реченню. Максимальна оцінка за цей конкурс — 6 балів.

Картка 1

1) Гайдамаки;

5) Холодний Яр;

2) Мотронинський монастир;

6) Умань;

3) Кодня;

7) Гонта;

4) 1768 рік;

8) Залізняк.

(Коліївщина)

 

Картка 2

 

1) Кирило Розумовський;

5) Таємна інструкція;

2) 1764 рік;

6) 4 українців;

3) Румянцев;

7) 4 росіян;

4) Загальна інструкція;

8) Малоросія.

(Утворення Малоросійської колегії)

Картка 3

 

1) Річка Підпільна;

5) зимівник;

2) 1734 рік;

6) кошовий отаман;

3) паланки;

7) 1775 рік;

4) республіка;

8) Петро Калнишевський.

(Утворення Нової Січі)

 

Завдання 3. Доповни ланцюжок

У цьому конкурсі беруть участь по одному представнику від кожної команди, які працюватимуть біля дошки. Отримавши завдання на картках, учні мають доповнити хронологічний ланцюжок певних історичних подій. Максимальна оцінка за цей конкурс — 5 балів.

Картка 1. Ліквідація Гетьманщини і Запорозької Січі

1764 р.

1775 р.

1781 р.

1783 р.

Ліквідація Гетьманщини

?

?

?

Картка 2. Поділи Речі Посполитої та коліївщина

1768 р.

1772 р.

1775 р.

1793 р.

Коліївщина

?

?

?

картка 3. Російсько-турецькі війни кінця XVIII ст. та ліквідація кримського ханства

1774 р.

1776 р.

1778 р.

1783 р.

Кримське ханство визнано незалежним від Туреччини

?

?

?

Завдання 4. Словесний теніс

Команди обмінюються запитаннями з теми «Культура України другої половини ХVIII ст.».

Максимальна оцінка за цей конкурс — 6 балів. Ураховують і те, як та які запитання поставили команди, і те, як вони відповідали на запитання своїх суперників.

Завдання 5. Хто швидше?

Учитель називає прізвища діячів української культури другої половини ХVIII ст. Учні повинні дати швидку відповідь, у якій галузі культури виявила себе та чи інша видатна особа. За кожну правильну відповідь нараховують один бал, який отримує та команда, якщо першою дасть правильну відповідь.

Перелік осіб

Г. Сковорода, Д. Бортнянський, І. Некрашевич, Г. Полетика, М. Березовський, С. Ковнір, І. Григорович-Барський, І. Мартос, А. Ве- дель, Я. Погрібняк, І. Бачинський, В. Трутовський, І. Фальковський, І. Некрашевич, Г. Кониський, Ф. Софонович, В. Ясинський, М. Тере- ховський, Д. Самойлович, С. Дівович, М. Бантиш-Каменський.

Завдання 6. Розгадуємо кросворд

Командам протягом 5 хв розгадати однакові кросворди. Кожну правильну відповідь оцінюють в 1 бал. У цьому кросворді всі слова починаються з літери «К» і записані вони по горизонталі.

1. Останній кошовий отаман Запорозької Січі. (Калнишевський)

2. Яку назву мало місто Дніпропетровськ у кінці ХVIII ст.? (Катеринослав)

3. Містечко на Житомирщині, де відбулася розправа над учасниками Коліївщини. (Кодня)

4. Ця територія була приєднана до Росії указом Катерини ІІ 1783 року. (Крим)

5. Символи влади козацької старшини. (Клейноди)

6. Прізвище ректора Києво-Могилянської академії у 50-х роках ХVIII ст. (Кониський)

7. Найбільше гайдамацьке повстання. (Коліївщина)

8. Як називалось місто Єлисаветград до 2015 року? (Кіровоград)

9. Кому належить вислів: «Коли ж у Малоросії не буде гетьмана, то треба старатися, щоб час і назва гетьманів щезли»? (Катерині)

10. Як називались війська, на які 1783 року було перетворено козацькі полки? (Карабінерські)

III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Наприкінці уроку вчитель підбиває підсумки гри, визначає переможців. Погоджує оцінки з командирами команд. Команда-переможець отримує оцінки, вищі на один бал.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

За підручником повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оцінювання.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.