Усі уроки «Історія України». 8 клас

УРОК 20

Тематичний контроль за розділом II «Українське козацтво в XVI — першій половині XVII ст.»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

● називати дати першої згадки про козаків у писемних джерелах, утворення першої Запорозької Січі, козацьких повстань, Хотинської війни, а також імена найбільш відомих керівників козацьких повстань 90-х рр. ХVІ ст. та другої чверті ХVII ст.;

● показувати на карті територію запорозьких земель, перші Січі, напрямки походів козаків на володіння османської імперії, перебіг подій козацьких повстань 90-х рр. ХVІ ст. і другої чверті ХVII ст.;

● пояснювати і застосовувати поняття: «козак», «Запорозька Січ», «кіш», «козацька старшина», «кошовий отаман», «козацька рада», «козацькі клейноди», «реєстрове козацтво», «низове козацтво», «курінь», «покозачення»;

● описувати побут, військове мистецтво, традиції та звичаї козаків, морські походи на турецькі володіння;

● наводити приклади боротьби козацтва за свої права, військового мистецтва козаків; характеризувати військово-політичну організацію козацтва, участь у Хотинській війні;

● визначати причини, сутність та наслідки виникнення українського козацтва, «доби героїчних походів», козацьких повстань другої чверті ХVII ст.;

● висловлювати судження щодо діяльності Д. Вишневецького, П. Конашевича-Сагайдачного, К. Косинського, С. Наливайка.

Тип уроку: контролю та корекції знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. організаційний етап уроку

Урок відбувається у формі контрольної письмової роботи. Учні мають дати письмову відповідь на тестові завдання закритого типу.

II. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Тестові завдання

1. Хто із запорозьких гетьманів відомий під ім’ям Байда?

А Криштоф Косинський; Б Михайло Дорошенко;

В Дмитро Вишневецький; Г Богдан Хмельницький.

2. Про кого йдеться в уривку?

Вони надзвичайно міцні статурою, легко переносять спеку і холод, голод і спрагу, невтомні на війні, мужні, сміливі, а швидше нерозважливі, бо не дорожать власним життям. Де найбільше вони проявляють спритності та доблесті, так це б’ючись у таборі під прикриттям возів (бо вони дуже влучно стріляють з рушниць, які є їхньою звичною зброєю), обороняючи ці укріплення; вони непогані також на морі, але верхи на конях вони таки не найкращі.

А Татари;

Б польські жовніри;

В козаки;

Г шляхта.

3. Яка Запорозька Січ пов’язана з діяльністю П. Сагайдачного?

А Томаківська;

Б Чортомлицька;

В Кам’янська;

Г Базавлуцька.

4. Якого року сягає перша писемна згадка про українських козаків?

А 1487 р.;

Б 1480 р.;

В 1489 р.;

Г 1490 р.

5. Хто очолив повстання українських селян, городян і козаків 1594 року?

А Самійло Кішка;

Б Йов Борецький;

В Северин Наливайко;

Г Криштоф Косинський.

6. Які три тези характеризують запорозьке козацтво?

1 Заборона жінкам перебувати на Січі;

2 найтяжчим злочином серед козаків були зрада і крадіжка січового майна;

3 голосування на Січовій раді проводили підніманням руки;

4 козакам забороняли одружуватись;

5 козаками були не тільки православні;

6 козаки здійснювали морські походи до турецьких володінь.

7. Що з наведеного є козацьким клейнодом?

А Шабля;

Б булава;

В ніж;

Г шапка.

8. Що започаткував Король Сигізмунд II Август універсалом на початку червня 1572 року?

А Літопис;

Б статут;

В реєстр;

Г грамоту.

9. Укажіть дату повстання козаків на чолі з К. Косинським.

А 1590-1594 рр.;

Б 1592-1595 рр.;

В 1591-1593 рр.;

Г 1591-1594 рр.

10. У якому місті було страчено С. Наливайка?

А Біла Церква;

Б Васильків;

В Варшава;

Г Київ.

11. Як називали корабель, зображений на ілюстрації?

А Яструб;

Б сокіл;

В чайка;

Г голуб.

12. Із якого історичного документу наведено уривок?

...Перед тим же паном старостою мають скласти присягу на вірність і йому послушними бути... тобто мають не воювати землі Волоської, не чинити в ній жодних шкод і розрух... Так само мають триматися щодо Білгорода, Очакова, Тягині, сіл і степів їхніх, аби там шкод жодних не чинили, ані не позволяли чинити цареві кримському, його землям, людям, улусам, однак мають давати нам знати про царських людей; взагалі будуть поступати відповідно до наших наказів.

А «Опис України» Гійома Левасера де Боплана;

Б «Постанови щодо низовців» Стефана Баторія;

В «Ключ Царства Небесного» Герасима Смотрицького;

Г Лист кримського хана Сагиб Гірея до польського короля Си- гізмунда І.

13. Яка з наведених посад була запроваджена на Запорозькій Січі?

А Осавул;

Б каштелян;

В бургомістр;

Г лавник.

14. Що значить «корогва»?

А Грошовий податок;

Б список козаків на службі в короля;

В грамота турецького султана;

Г прапор.

15. Яким було прізвисько керівника козаків, який під час битви потрапив у полон і був переданий туркам? Сулейман І був уражений стійкістю цієї людини, яку стратили після трьох днів катування.

А Кривоніс;

Б Байда;

В Гуляйполе;

Г Небаба.

16. Що з указаного нижче є козацькими клейнодами?

1 Кіш;

2 требник;

3 печатка;

4 булава;

5 литаври;

6 рушниця.

А 1, 3, 6; Б 1, 2, 4; В 2, 5, 6; Г 3, 4, 5.

17. Що з указаного нижче є козацькими клейнодами?

1 Корогва;

2 курінь;

3 пірнач;

4 джура;

5 бунчук;

6 шабля.

А 1, 3, 5; Б 1, 2, 6; В 2, 4, 5; Г 3, 4, 6.

18. Запорозька Січ від початку свого утворення була військово- політичною організацією.

А олігархічного типу; Б республіканського типу;

В монархічного типу; Г авторитарного типу.

19. Про що йдеться в «Постанові щодо низовців» Стефана Баторія? .Перед тим же паном старостою мають скласти присягу на вірність і йому послушними бути. тобто мають не воювати землі Волоської, не чинити в ній жодних шкод і розрух. Так само мають триматися щодо Білгорода, Очакова, Тягині, сіл і степів їхніх, аби там шкод жодних не чинили, ані не позволяли чинити цареві кримському, його землям, людям, улусам. однак мають давати нам знати про царських людей; взагалі будуть поступати відповідно до наших наказів.

А Наказ польським солдатам;

Б будівництво польських прикордонних укріплень у Дикому полі;

В створення загонів реєстрового козацтва;

Г утворення спільних з московським військами патрулювань від набігів татар.

20. Що з указаного нижче характеризує запорозьке козацтво?

1 Заборона жінкам перебувати на Січі;

2 найтяжчими злочинами серед козаків були зрада і крадіжка січового майна;

3 голосування на Січовій раді проводили підніманням руки;

4 заборона козакам одружуватись;

5 козаками могли бути не тільки православні;

6 козаки здійснювали морські походи до турецьких володінь.

А 1, 2, 6;

Б 1, 3, 5;

В 2, 3, 4;

Г 4, 5, 6.

21. Установіть відповідність між датами і козацько-селянськими повстаннями 20-30-х рр. XVII ст.

А Повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила);

Б повстання під проводом Бута (Павлюка);

В повстання під проводом Я. Острянина;

Г повстання під проводом М. Жмайла.

1 1637 р.;

2 1625 р.;

3 1627 р.;

4 1638 р.;

5 1630 р.

22. Хто 1621 року зазнав важкого поранення під час оборони фортеці, зображеної на фото?

А Дмитро Гуня;

Б Іван Сулима;

В Петро Конашевич-Сагайдачний;

Г Тарас Трясило.

23. Якого року була підписана ця угода?

«Козацький реєстр становив 6 тисяч; ті, хто не потрапив до реєстру, мали повернутися до своїх власників; козакам забороняли здійснювати морські походи і втручатись у релігійні справи».

А 1615 р.;

Б 1620 р.;

В 1625 р.;

Г 1630 р.

24. Що стало приводом для повстання Павлюка?

А Убивство І. Сулими;

Б заборона козакам виходити в Чорне море;

В рішення польського уряду скоротити реєстр;

Г затримання польським королем платні реєстровим козакам.

25. Як звали історичну особу, що брала участь у подіях, описаних у поемі Т. Шевченка?

...Лягло сонце за горою,

Зірки засіяли,

А козаки, як та хмара,

Ляхів обступали.

Як став місяць серед неба,

Ревнула гармата;

Прокинулись ляшки-панки —

Нікуди втікати!

Прокинулись ляшки-панки,

Та й не повставали:

Зійшло сонце — ляшки-панки Покотом лежали.

А Марко Жмайло;

Б Тарас Трясило;

В Дмитро Гуня;

Г Яків Острянин.

26. Установіть відповідність між подіями та датами.

1 Хотинська війна;

2 утворення Києво-Могилянського колегіуму;

3 повстання Тараса Федоровича;

4 зруйнування фортеці Кодак козаками.

А 1604 р.; Б 1621 р.; В 1630 р.; Г 1632 р.; Д 1635 р.

27. Що собою являло «десятиліття золотого спокою»?

А Період від придушення козацьких повстань 30-х років XVII ст. до початку Визвольної війни;

Б правління польського короля Яна ІІ Казимира;

В час, коли Київську митрополію очолював Петро Могила;

Г час гетьманування Б. Хмельницького.

28. Який навчальний заклад закінчив Петро Сагайдачний?

А Києво-Могилянський колегіум;

Б Краківський університет;

В Львівський університет;

Г Острозьку академію.

29. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Повстання під проводом К. Косинського;

Б похід козаків під проводом П. Сагайдачного на Кафу;

В похід І. Підкови на Молдову;

Г Хотинська війна.

30. Хто був архітектором фортеці Кодак?

А Петро Мстиславець;

Б Іван Вишенський;

В Герасим Смотрицький;

Г Гійом Боплан.

31. Позначте правильне твердження.

А Автором книги «Опис України або області Королівства Польського» був архітектор Кодацької фортеці;

Б Польща і Литва, за Берестейською унією, об’єднувалися в єдину федеративну державу — Річ Посполиту;

В слово «гетьман» має тюркське походження;

Г Северин Наливайко разом зі своїм військом 1596 року зазнав поразки в урочищі Холодний Яр.

32. Покозачення — це.

А участь козаків у Січовій раді тричі на рік: на Різдво, Великдень та на Покрову;

Б участь у повстанні К. Косинського, С. Наливайка, М. Жмайла, Т. Федоровича, І. Сулими, П. Павлюка, Я. Острянина, Д. Гуні;

В непокора українців польській адміністрації на значних територіях, відмова визнавати владу польських старост, запровадження суду на кшталт запорозького;

Г посвята в козаки молодих хлопців, які прожили на Січі не менше року і брали участь хоча б в одному поході.

33. «Доба морських героїчних походів» тривала протягом...

А перших 20-ти років XVII ст.;

Б першої чверті XVI ст.;

В другої половини XVII ст.;

Г останніх 20-ти років XVI ст.

34. Що стало наслідком ухвалення наведеного документа? ...Оскільки козацька сваволя так розгнуздалася, що для приборкання її довелося рушити наші війська і битися з козаками, і з благословіння Бога як володаря всіх воєн, розгромити й уразити їх, відвернувши цим страшну небезпеку від Речі Посполитої, — тому на вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старовинних судових установ, права, доходів і інших відзнак, набутих ними за вірні послуги від наших предків і тепер внаслідок заколотів утрачених.

А «Десятиліття золотого спокою»;

Б повстання М. Жмайла;

В руйнування Кодацької фортеці;

Г «Тарасова ніч».

35. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Битва під Цецорою;

Б взяття козаками Кафи і звільнення невільників;

В Хотинська війна;

Г знищення козаками польської залоги в Кодацькій фортеці.

36. Про який історичний процес йдеться в роботі за редакцією

В. Смолія?

Такі люди фігурували в донесеннях королівських комісарів під назвою «непослушних». Уже восени 1593 р. коронний гетьман Станіслав Жолкевський писав з Поділля до канцлера Яна Замойського, що вони не сплачують повинностей і присяглися не допустити жовнірських постоїв.

А Покозачення;

Б створення реєстрового козацтва;

В утворення магістратів;

Г виникнення паланок.

37. Проаналізуйте зміст таблиці й оберіть відповідну назву.

Рік

Місто

Рік

Місто

1606 р.

Варна

1615 р.

Константинополь

1608 р.

Перекоп

1616 р.

Кафа

1609 р.

Кілія, Ізмаїл, Аккерман

1620 р.

Константинополь

1614 р.

Трапезунд

   

А «Весна народів»;

Б «Доба золотого спокою»;

В «Період Руїни України»;

Г «Доба героїчних походів».

38. Із якою подією пов’язана діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного?

А Підписання Куруківської угоди;

Б заснування першої Запорозької Січі;

В утворення Києво-Могилянського колегіуму;

Г відновлення церковної православної ієрархії.

39. Установіть відповідність між описом історичної події та змістом.

1 Польський Сейм видав розпорядження, що обмежує свободу козаків і знижує чисельність реєстру і прийняв рішення побудувати фортецю Кодак. Через місяць після будівництва фортеці, в ніч з 3 на 4 серпня, вона була зруйнована загоном січовиків на чолі з гетьманом, який згодом був страчений за наказом короля у Варшаві.

2 Навесні на Солониці під Лубнами повстанці були оточені переважаючими силами польського війська. Коронний гетьман пообіцяв реєстровцям амністію, якщо вони складуть зброю. Частина старшини схопила керівників повстання і видала їх полякам. Під час переговорів польське військо зненацька напало на козацький табір.

3 Польське військо оточило повстанців і вдерлося до їхнього табору. Уважаючи битву програною, частина козацького війська

переправилися через Сулу і відступила на Слобідську Україну під захист Московської держави. Повстанці, що залишилися, продовжували боротьбу й обрали нового гетьмана.

4 15 жовтня відбувся запеклий бій. Повстанці завдали значних втрат ворогові, але під тиском переважаючих сил були змушені відступити до Курукового озера. Спроби розгромити тут козаків не мали успіху, і Конецпольський був змушений почати переговори.

А Повстання під проводом С. Наливайка;

Б повстання під проводом Я. Острянина;

В повстання під проводом І. Сулими;

Г повстання під проводом Т. Федоровича;

Д повстання під проводом М. Жмайла.

40. Про які події йдеться в українській народній пісні?

Була Варна здавна славна.

Славнішії козаченьки,

Що тої Варни дістали

І в ній турків забрали.

А Повстання 90-х років ХVІ ст.;

Б козацькі повстання 30-х років XVII ст.;

В морські походи козаків на початку XVII ст.;

Г заснування Запорозької Січі в середині ХVІ ст.

Відповіді: 1 В; 2 В; 3 Г; 4 В; 5 В; 6 — 1, 2, 6; 7 Б; 8 В; 9 В; 10 В; 11 В; 12 Б; 13 А; 14 Г; 15 Б; 16 Г; 17 А; 18 Б; 19 В; 20 А; 21 А 5, Б 1, В 4, Г 2; 22 В; 23 В; 24 В; 25 Б; 26 — 1 Б, 2 Г, 3 В, 4 Д; 27 А; 28 Г; 29 В, А, Б, Г; 30 Г; 31 А; 32 В; 33 А; 34 А; 35 Б, А, В, Г; 36 А; 37 Г; 38 Г; 39 — 1 В, 2 А, 3 Б, 4 Д; 40 В.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.