Усі уроки «Історія України». 8 клас

УРОК 18

Практичне заняття. Побут, військово-політична організація та військове мистецтво українського козацтва

УРОК 19

Узагальнення та систематизація знань за розділом II «Українське козацтво в ХVI — першій половині ХVII ст.»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

● називати дати першої згадки про козаків у писемних джерелах, утворення першої Запорозької Січі, козацьких повстань, Хотинської війни, а також імена найбільш відомих керівників козацьких повстань 90-х рр. XVI ст. та другої чверті ХVІІ ст.;

● показувати на карті територію запорозьких земель, перші Січі, напрямки походів козаків на володіння османської імперії, перебіг подій козацьких повстань 90-х рр. ХVІ ст. і другої чверті ХVІІ ст.;

● пояснювати і застосовувати поняття: «козак», «Запорозька Січ», «кіш», «козацька старшина», «кошовий отаман», «козацька рада», «козацькі клейноди», «реєстрове козацтво», «низове козацтво», «курінь», «покозачення»;

● описувати побут, військове мистецтво, традиції та звичаї козаків, морські походи на турецькі володіння;

● наводити приклади боротьби козацтва за свої права, військового мистецтва козаків; характеризувати військово-політичну організацію козацтва, участь у Хотинській війні;

● визначати причини, сутність та наслідки виникнення українського козацтва, «доби героїчних походів», козацьких повстань другої чверті XVII ст.;

● висловлювати судження щодо діяльності д. Вишневецького, П. Конашевича-Сагайдачного, К. Косинського, С. Наливайка.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань та вмінь.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

Клас об’єднується у три команди, кожна з яких обирає собі капітана.

ІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завдання 1. Історичний марафон

Команди по черзі називають терміни, які стосуються цього розділу, і пояснюють їхній зміст.

Приклади термінів

● «Козак» — людина, яка живе за рахунок військового промислу, вільна людина;

● «Запорозька Січ» — центральне укріплення козаків, де також перебувало військове та адміністративне керівництво контрольованих козаками територій;

● «кіш» — козацький табір;

● «козацька старшина» — адміністрація на Січі, обрана на козацькій раді;

● «козацькі клейноди» — військові відзнаки козаків;

● «реєстрове козацтво» — козаки, які за плату служили польському королю, їх заносили до особливого списку — «реєстру»;

● «низове козацтво» — козацтво, яке проживало в пониззі Дніпра та не перебувало на службі в короля;

● «курінь» — житло козаків;

● гетьман — старший над козаками.

Завдання 2. Дерево запитань

Для проведення цього конкурсу вчитель заздалегідь готує плакат у вигляді дерева, до якого прикріплюють листочки, на звороті яких записані запитання. Представники команд по черзі підходять до дерева, зривають листочок, читають запитання і дають на нього відповідь. Кожна команда має відповісти на два запитання, отже кожна з них має обрати двох представників, які відповідатимуть. За кожну правильну відповідь команди отримують 3 бали.

Запитання

1. Хто заснував першу Запорозьку Січ?

2. Якого року та де виникла перша Запорозька Січ?

3. Коли та ким було створене реєстрове козацтво?

4. Яка різниця між реєстровим та низовим козацтвом?

5. Назвіть причини виникнення козацтва.

6. Із якою метою козаки здійснювали морські походи в XVII ст.?

Завдання 3. Із глибини віків

Цей конкурс передбачає роботу з історичними джерелами. Кожній команді пропонують опрацювати документ і дати відповідь на запитання. Максимальна оцінка за цей конкурс 5 балів. На роботу з документом відведено 3 хв.

Опрацюйте документ і скажіть, яку з причин виникнення козацтва висвітлює документ. Свою відповідь аргументуйте.

1- ша команда

Видатний український мислитель Станіслав Оріховський-Роксолан у трактаті «Напучення польському королю» 1543 року писав: «Доки ти живеш у Краківському замку, люд Русі гине. Та ще й як гине! Цього без сліз і розповідати неможливо: ніхто людей не захищає, ніхто не боронить; міста попалено, фортеці зруйновано; багатьох славних лицарів посічено або забрано в полон; немовлят порубано, літніх — повбивано, дівчат зґвалтовано прилюдно, жінок збезчещено на очах у чоловіків, молодиць пов’язано й забрано разом з реманентом і худобою, так що нема чим і землю обробити. Жах і смуток всюди по полях і в оселях наших».

2-га команда

Польський дипломат та історик Самуїл Грондський щодо виникнення козацтва зауважував: «Ті з русинського (українського) народу, які... не хотіли тягнути ярмо й терпіти владу місцевих панів, йшли в далекі краї, тоді ще не заселені, і набували собі право на волю.., засновували нові поселення і, щоб відрізнятись від підданих, залежних від панів, стали називати себе козаками».

3-тя команда

Венеціанець Д. Ліппомано, який 1575 року побував з дипломатичною місією в Польщі, писав: «Нещасні селяни, вилучені з-під опіки закону й віддані на сваволю панів, перебувають у найжалюгіднішому стані, бо пани можуть розпоряджатися їхнім господарством і навіть життям як їм заманеться, а селянин у жодному суді не може знайти ніякого захисту».

Завдання 4. Словесний теніс

Команди обмінюються запитаннями за темою «Козацькі звичаї. Військова майстерність козаків».

Правила

1. Перша команда ставить запитання другій, та відповідає, потім одразу ж ставить запитання третій, та відповідає. Далі друга команда ставить запитання першій і третій. Третя команда ставить запитання першій і другій та ін. Необхідно стежити, щоб кожна команда поставила однакову кількість запитань і дала однакову кількість відповідей.

2. Словесний теніс триває 5-7 хв.

Завдання 5. Угадай героя

Учитель зачитує розповіді про історичних осіб, а учні повинні вгадати, про кого йдеться. Яка команда швидше дасть відповідь, та отримує бали. За кожну правильну відповідь нараховують один бал, а якщо команда ще й доповнить розповідь про героя, то отримує ще два бали.

1. Походив із давнього українського князівського роду. Замолоду покинув батьківський дім задля лицарської слави. Рано виявив хист полководця. 1550 року призначено старостою черкаським і канівським. Затим він обійняв посаду прикордонного стражника на Хортиці. Там, на Малій Хортиці, за його ініціативою запорожці збудували фортецю. (Дмитро Вишневецький)

2. За походженням він був дрібним шляхтичем з Підляшшя. Дістав серед січового товариства ім’я «заслуженого козака». Не раз виявляв мужність у боротьбі з татарами. Був гетьманом реєстрового козацтва, за службу отримав маєток, який у нього відібрав Януш Острозький. Обурений цим вчинком, він піднімає козаків на повстання. (Криштоф Косинський)

3. Уродженець міста Гусятин на Поділлі. Здобув освіту в Острозькій академії, де викладав його брат. Брав участь у морських походах козаків проти турків та татар. За наказом брацлавського старости Калиновського в нього відібрали маєток і закатували його батька. Згодом він полишає службу, створює озброєний загін козаків і підіймає їх на повстання 1594 р. (Северин Наливайко)

Завдання 6. Склади розповідь

Командам роздають картки з ключовими словами. Учні повинні вгадати, про яку подію йдеться, а потім скласти про неї розповідь. А під час відповіді повинні працювати всі члени команди (кожен із учнів по черзі говорить по одному реченню, загалом повинна вийти зв’язна послідовна розповідь). Під час оцінювання цього конкурсу враховують побудову самої розповіді, чи була вона послідовною, змістовною, повною, чи працювали всі члени команди. Максимальна оцінка за цей конкурс — шість балів. У першому випадку йтиметься про Хотинську війну, в другому — про заснування Запорозької Січі і в третьому — про морські походи козаків.

Картка 1

● Хотинська фортеця;

● Петро Сагайдачний;

● Яків Бородавка;

● 40-тисячне козацьке військо;

● Польща і Туреччина;

● Мирний договір.

Картка 2

● Дмитро Вишневецький;

● Хортиця;

● Січ;

● 1552-1555 рр.;

● Зруйнована татарами;

● Острів Томаківка.

Картка 3

● П. Конашевич-Сагайдачний;

● Морські походи козаків;

● 1616 р.;

● Кафа;

● 14 тис. турецьких воїнів;

● Звільнено багато полонених.

Додаткове завдання. Робота з картою

Користуючись картою атласа «Козацькі повстання проти Польщі наприкінці XVI та у 20-30-ті рр. XVII ст.», виконайте завдання.

1. Яку угоду підписали козаки та польський гетьман С. Конєцпольський у травні 1630 р.?

2. Як називалась фортеця, збудована Бопланом для контролю над Запорозькою Січчю?

3. Хто з козаків і коли зруйнував цю фортецю?

4. Назвіть місце, де був обложений загін П. Бута у грудні 1637 р.

5. Де сталася вирішальна битва між козаками і поляками влітку 1638 р.?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Наприкінці уроку вчитель підбиває підсумки змагання. Підраховують зароблені командами бали і оголошують переможця. При цьому учні з команди, що перемогла, отримують оцінки, на один бал вищі.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

За підручником повторити матеріал розділу ІІ, підготуватися до тематичного контролю.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.