Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 10. Писемність, освіта, архітектура та монументальний живопис Русі-України доби розквіту

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• називати рік запровадження християнства як державної релігії, основні групи населення Русі-України;

• пояснювати і застосовувати поняття: «митрополит», «монастир», «чернець», «графіті», «мозаїка», «церковнослов'янська мова», «книжкові мініатюри»;

• описувати Київ часів Ярослава Мудрого, використовуючи писемні та візуальні джерела;

• розпізнавати та описувати пам'ятки монументального живопису й архітектури;

• наводити приклади найдавніших пам'яток писемності, поширення освіти;

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Тема уроку записана на дошці. Учитель сприяє самостійному цілепокладанню учнів. Бесіда

1. Яким одним терміном можна назвати тему нашого уроку?

2. Дайте визначення поняття «культура».

3. За аналогією складіть план вивчення нового матеріалу. Запишіть у зошити. Зачитайте у класі.

Учитель висловлені пропозиції записує на дошці. Зроблені записи зберігають до кінця уроку, що дасть можливість використати їх для підбиття підсумків уроку.

Робота зі схемою

● розгляньте схему та доведіть, що кожен із зазначених чинників впливав на розвиток культури русі-України. У чому саме полягав цей вплив?

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Подальший розвиток господарства, міжнародні зв’язки потребували дедалі більше освічених людей. На поширення освіти значний вплив справила й християнська релігія.

Робота з підручником

1. Прочитайте текст підручника (§ 9, пункт 1), доведіть, що писемністю володіли не тільки заможні люди, а й бідні прошарки населення.

2. З’ясуйте, коли в Київській державі виникла перша школа.

3. Яка подія сприяла поширенню писемності в Київській державі?

Робота з візуальними джерелами

● Розгляньте ілюстрації (С. 64), дайте відповіді на запитання до них.

Робота в парах

● Працюючи в парах, пригадайте інформацію про перші рукописні книжки (матеріал 5-го класу). Складіть список зі слів, які характеризують перші книжки.

По закінченні учнями роботи доцільно заслухати 3-4 виступи учнів.

Робота з підручником

● Прочитайте текст підручника (§ 9, пункт 2), визначте нову інформацію, запишіть у зошити дату створення Остромирового Євангелія.

Самостійна робота

● На основі інформації з підручника (§ 9, пункти 3-4) та додаткової інформації складіть таблицю «Мистецтво Русі-України».

Орієнтовний вигляд таблиці

Галузь культури

Характерні ознаки

Найбільш відоміші пам’ятки

Архітектура

• Будівельний матеріал — дерево, камінь, цегла.

• Після прийняття християнства поширюється цегляне будівництво.

• Оздоблення храмів фресками та мозаїками.

• Під час будівництва храмів використовували такі архітектурні елементи, як апсида, купол. Апсида — напівкруглий або овальний виступ вівтарної частини собору. Купол — це склепіння, несна конструкція, що вінчає храм.

• Вплив Візантії

• Десятинна церква;

• Софійський собор;

• Спасо-Преображенський собор у Чернігові

Образотворче мистецтво

• Мозаїка та фрески — зразки монументального живопису, що були поширені в Київській державі.

• Релігійні теми поширені. Але зустрічаються і світські сюжети.

• Станковий живопис представлений іконописом.

• Розвиток книжкової мініатюри

• Мозаїчні та фрескові розписи Софійського собору — Оранта, зображення Ярослава Мудрого з сім’єю, сцени полювання.

• Мініатюри Остромирового Євангелія

Робота з візуальними джерелами

1. Розгляньте ілюстрації (С. 66-68), дайте відповіді на запитання до них.

2. Скориставшись наведеними ілюстраціями як прикладами, зробіть висновок, у чому полягала своєрідність давньоруської архітектури та образотворчого мистецтва.

3. Розгляньте ілюстрації (С. 62), виконайте завдання до них (С. 63).

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 9 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.