Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 9. Київська держава за часів Ярослава Мудрого

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• називати роки правління князя Ярослава Мудрого, основні групи населення Русі-України;

• показувати територію Русі-України за правління князів Ярослава Мудрого;

• описувати Київ часів Ярослава Мудрого, використовуючи писемні та візуальні джерела;

• порівнювати внутрішню і зовнішню політику Володимира Великого та Ярослава Мудрого;

• характеризувати роль князівської влади в політичному устрої Русі-України;

• наводити приклади відносин Русі-України з європейськими державами;

• висловлювати ставлення до діяльності Ярослава Мудрого.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Тема уроку записана на дошці. Учитель сприяє самостійному цілепокладанню учнів. Завдання

• Поставте запитання до теми уроку. Запишіть їх у зошити.

Учитель записує пропозиції школярів.

III. Вивчення нового матеріалу

Бесіда

1. Які події передували приходу до влади князя Володимира?

2. Чим була спричинена міжусобна боротьба між синами Святослава?

3. Як ви вважаєте, чи мала місце міжусобна боротьба між синами Володимира по його смерті?

Робота з підручником

1. Перевірте правильність висловлених припущень, прочитавши відповідний текст у підручнику (§ 8, пункт 1).

2. Кого з братів звинувачують у розв’язанні міжусобних війн?

3. Чому історики звинувачують у цьому Святополка?

4. Висловіть власну думку щодо моральної оцінки братовбивчих війн.

Робота з історичним джерелом

• Прочитайте історичне джерело і дайте відповіді на запитання.

Літописець зазначив, що 1026 року «розділили по Дніпру Руську землю:

Ярослав узяв цю сторону, а Мстислав ту. І стали жити мирно і в братолюбстві, і припинилися усобиці, і смути, і настала тиша велика в землі Руській».

1. Про які події йдеться в літописі?

2. Співправління Мстислава та Ярослава називають дуумвіратом. Дайте визначення цього терміну.

3. Коли Ярослав став одноосібним правителем Київської держави?

Робота з картою

• Розгляньте карту в підручнику (С. 48), дайте відповіді на запитання 1-3 (С. 55).

Робота у групах

• Опрацюйте інформацію підручника (§ 8, пункти 2-3) і виконайте завдання. 1-ша група. Складіть тези (або план) розповіді на тему «Розбудова Києва».

2-га група. Складіть тези (або план) розповіді на тему «Церковне та культурно-освітнє життя».

3-тя група. Складіть тези (або план) розповіді на тему «руська правда».

Орієнтовна відповідь

1- ша група «розбудова Києва»

1) За часів Ярослава Мудрого територія Києва збільшилася в декілька разів;

2) споруджено нові оборонні вали, башти, дерев’яна фортеця, Золоті Ворота;

3) навколо Києва були збудовані велетенські земляні вали завдовжки 3,5 км, заввишки 14 м і завтовшки 30 м, перед якими були викопані глибокі рови, заповнені водою;

4) будував храми і церкви.

2- га група «Церковне та культурно-освітнє життя»

1) Було засновано Печерський монастир;

2) 1051 р. було призначено митрополитом київським Іларіона;

3) 1037 р. було побудовано Софійський собор;

4) при Софійському соборі були відкриті школа і бібліотека;

5) приділяли значну увагу розвиткові освіти та культури.

3- тя група «Руська правда»

1) «Руська правда» — перший звід писаного давньоруського права з 18 статей;

2) обмежено застосування кровної помсти, збільшено штрафи;

3) штрафи та покарання враховували соціальний стан потерпілого, сплачували на користь потерпілого і до казни князя;

4) суд здійснював сам князь або його довірені особи.

Історичний диктант

● Дайте відповідь «так» або «ні» на запитання щодо розвитку Києва часів Ярослава Мудрого.

1. Частину Києва обнесли високими валами (Ярославовими) для захисту від нападників. (Так)

2. Головний парадний в’їзд до Києва називався «Золоті ворота», як у Константинополі. (Так)

3. Золоті ворота були повністю вкриті золотом. (Ні)

4. Побудовано головний храм Київської держави — Софійський собор. (Так)

5. Храм Святої Софії було названо на честь дочки Ярослава Мудрого. (Ні)

6. Була побудована Десятинна церква. (Ні)

7. Київ збільшився в декілька разів. (Так)

Робота з візуальними джерелами

● Розгляньте ілюстрації підручника (С. 56-59), скажіть, про які визначні справи Ярослава Мудрого розповідають ці ілюстрації?

Самостійна робота

● Прочитайте текст підручника (§ 8, пункт 4), підтвердьте або спростуйте твердження «Ярослав Мудрий — тесть Європи».

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 8 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.