Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 4. Утворення Київської держави

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• розповідати на основі літописних джерел про виникнення Києва;

• називати роки правління перших князів, версії походження назви «Русь»;

• показувати на карті територію Київської держави за князювання Олега, напрямки його походів;

• пояснювати і застосовувати поняття: «князь», «дружина», «літопис», «Русь», «імперія»;

• визначати сутність та наслідки внутрішньої і зовнішньої політики перших князів;

• висловлювати ставлення до діяльності Аскольда, Олега. Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Вправа «Речення до речення»

● Складіть розповідь за темою «Східнослов’янські племена (предки українців) напередодні утворення держави», додаючи один за одним своє речення. Виграє той, чиє речення завершить розповідь.

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель. У «Повісті минулих літ» наголошено на тому, що саме від полян походять перші київські князі.

Робота з історичними джерелами

● Прочитайте історичне джерело в підручнику (С. 24) і дайте відповіді на запитання.

Робота з візуальними джерелами

● Розгляньте малюнки в підручнику (С. 23) «Пам’ятники Кию, Щеку, Хориву та сестрі їхній Либіді» і дайте відповідь на запитання до них.

Учитель. Літописець Нестор у «Повісті минулих літ» розповідає, що першими скандинавськими князями, які прийшли на північні слов’янські землі, були Рюрик і два його брати, які швидко померли.

Одним з перших київських володарів, згідно з літописом, були Аскольд і Дір. «Повість минулих літ» подає про них доволі скупі відомості.

Робота з підручником

● Прочитайте текст підручника (§ 4, пункт 2) і дайте відповіді на запитання.

Робота з історичними джерелами

1. Прочитайте історичне джерело в підручнику (С. 26).

2. Визначте, як автор розповіді ставиться до подій або історичних діячів, про яких ідеться у джерелі. Поміркуйте, навіщо він свідчить про події. Що хотів повідомити?

Самостійна робота з текстом підручника

● Прочитайте текст підручника (§ 4, пункт 3) і складіть таблицю.

Внутрішня політика Олега

Зовнішня політика Олега

   

Робота з історичними та візуальними джерелами

● Прочитайте фрагмент джерела в підручнику (С. 28) про похід Олега на Царгород і порівняйте з тим, що бачите на малюнках з літопису та художній реконструкції. Які саме події втілено в малюнках?

Учитель. Літописець дотримував теорії, що назва «русь» пов’язана зі скандинавами. Він, зокрема, розповідав про воїнів з півночі — русів-варягів, які, захопивши владу в Києві, утвердилися в місті й дали свою назву місцевій людності та території, на якій володарювали.

Інші дослідники вважають, що назва «Русь» має місцеве, східнослов’янське походження. Свої твердження вони аргументують великою кількістю в Середньому Подніпров’ї назв річок із коренем рос: Рось, Росава, Роставиця тощо. Землі, де течуть ці річки, вони вважають територією, яка належала східнослов’янському племені русів.

Україна-Русь — термін, запропонований істориком Михайлом Грушевським, для окреслення українських земель. Поняття підкреслює історичну, культурну, звичаєву, мовну і світоглядну спадкоємність сучасної України щодо стародавньої Русі.

Робота з документами

● Опрацюйте висловлювання істориків щодо ролі варягів в утворенні держави Русь-Україна.

1. М. Грушевський: «Навіть не приймаючи зовсім літописної теорії про варязький початок Руської держави й княжої династії, треба признати чимале, хоч би й служебне значення, варязької ватаги в процесі будови сеї держави в ІХ-Х ст.».

2. Д. Дорошенко: «Вони (варяги) мали лише дух ініціативи, активності, жадобу панування і те, чого, може бути, якраз бракувало мирним слов’янським хліборобам, звіроловам, рибалкам і торговельникам, і вони, ці руси, послужили дуже добрим цементом, щоб зв’язати окремі слов’янські племена в одну цілість, збити їх в одну державну організацію...»

3. М. Карамзін: «Пам’ять Рюрика, як першого самодержця російського, залишається безсмертною в нашій історії і головною дією його княжіння було тверде приєднання деяких фінських племен до народу слов’янського в Росії».

4. Б. Греков: «Варяги, які опинилися в могутньому слов’янському середовищі, на диво швидко ослов’янилися, і руське суспільно-політичне життя пішло своїм шляхом без ознак впливу ззовні».

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 4 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.