Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Розділ 1. Виникнення та становлення Київської держави (Русі-України)

Урок 3. Східнослов’янські племена (предки українців) напередодні утворення держави

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• називати слов'янські племінні союзи на території України та їхніх сусідів;

• наводити приклади впливу природно-географічних умов на господарство та спосіб життя східних слов'ян;

• характеризувати відносини східних слов'ян із сусідами, їхнє суспільне життя за переддержавної доби;

• описувати заняття, побут і спосіб життя східних слов'ян;

• показувати на карті території розселення східнослов'янських племінних союзів та їхніх сусідів у 8-9 ст.;

• пояснювати і застосовувати поняття: «Велике переселення слов'ян», «князь», «дружина», «літопис», «Русь», «Русь-Україна».

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Велике переселення народів поклало початок формуванню сучасних народів на землях, де вони проживають досі, також сюди входять слов’янські народи. Цей період уважають кордоном між історією Стародавнього світу і середніх віків. Спробуймо з’ясувати, що ж відбувалося в цей період.

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель. У 6-му класі ви дізналися, що слов’яни — предки 15 європейських народів, у тому числі й українського.

Робота з візуальними джерелами в парах 1. Розгляньте малюнки в підручнику (С. 16).

2 Висловіть припущення про побут, спосіб життя та релігійні вірування східних слов’ян на наших землях у 8-9 ст.

3. Що, на вашу думку, мав на увазі літописець, зазначаючи, що східнослов’янські племена «мали свої звичаї і закони предків своїх»?

Учитель. У 5-7 ст. розпочинається Велике переселення слов’ян.

Робота з поняттям

• Прочитайте в підручнику (С. 17) визначення поняття «Велике переселення слов’ян», передайте зміст прочитаного своїми словами, запишіть дату і визначення поняття в зошити.

Завдання

1. Яка визначна подія на межі Стародавніх часів і Середньовіччя об’єднує такі історичні та географічні поняття: Європа, Центральна Азія, Скандинавія, гуни, готи, анти, слов’яни, варвари, авари, Дунай, Дністер, Дніпро, 3-7 ст.?

2. Дайте йому визначення.

Велике переселення народів — це умовна назва масових переселень варварських племен у напрямку Римської імперії в 3-7 ст.

Учитель. Так, Велике переселення народів поклало початок формуванню сучасних народів на землях, де вони проживають досі. Цей період уважають кордоном між історією Стародавнього світу і середніх віків. У чому ж полягали причини Великого переселення народів?

Завдання

● На дошці записані ймовірні причини Великого переселення народів. Оберіть ті з них, що справді можна вважати такими, які зумовили це явище.

1) Новий наступ льодовика;

2) розвиток племен, збільшення населення;

3) тиск одних варварських племен на інші;

4) військові походи римлян на варварські землі з метою захоплення рабів та здобичі;

5) прагнення захоплення нових земель;

6) послаблення римської імперії, яка уже нездатна була протистояти тиску зміцнілих сусідів.

Учитель. Велике переселення слов’ян започаткувало розподіл слов’ян на етнічні групи, з яких згодом постали сучасні слов’янські народи. Усіх слов’ян поділяють на три гілки: східну, західну і південну. Українці разом з білорусами та росіянами належать до гілки східних слов’ян. Живучи племенами, слов’яни об’єднувалися у племінні об’єднання або союзи племен. Назви східнослов’янських племінних союзів збереглися в «Повісті минулих літ» Нестора. На території України у 8-9 ст. проживали сім союзів племен: поляни, сіверяни, деревляни, волиняни, хорвати, тиверці й уличі.

Робота з картою

● Користуючись картою на С. 18, заповніть таблицю «Розселення східнослов’янських племінних союзів на території України».

Назва

Територія розселення

   

Робота з підручником

● Прочитайте текст підручника (§ 3, пункт 2), складіть розгорнутий план на тему «Основні заняття східних слов’ян».

Робота з візуальними джерелами

• Розгляньте малюнки в підручнику (С. 19) «Ліпні горщики східних слов’ян», «Реконструкція житла східних слов’ян», «Поселення слов’ян у 8-9 ст. Реконструкція» і дайте відповіді на запитання до них.

Вправа «Незакінчене речення»

• Закінчіть речення.

1. Князь — це...

3. Городище — це.

2. Дружина — це.

4. Дулібський союз — це.

Робота з історичними джерелами

● Опрацюйте історичне джерело у підручнику (С. 21) і виконайте завдання до нього.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 3 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.