Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 33. Узагальнення. Тематичний контроль за розділом 5 «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина 14–15 ст.)

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• розповідати про князів литовської династії Гедиміновичів та про основні верстви суспільства Галичини, Волині й Київщини в 15 ст.;

• пояснювати і застосовувати поняття: «унія», «українська шляхта», «магнат», «кріпацтво», «невільник», «ясир», «гетьман», «господар», «хан», «султан», «магдебурзьке право», «іконостас»;

• наводити приклади полікультурності українського суспільства, діяльності литовських князів у розбудові українських удільних князівств;

• характеризувати суспільно-політичне становище українських земель у складі різних держав та побут різних етнічних груп, роль суспільних верств і станових груп у житті тогочасного суспільства, ступінь розвитку господарства й торгівлі; державне, суспільне та культурне життя Кримського ханства;

• показувати на карті українські землі у складі різних держав, територію Кримського ханства;

• розпізнавати та описувати пам'ятки архітектури й образотворчого мистецтва;

• розповідати про особливості розвитку міст та магдебурзького права в українських землях та про культурні досягнення;

• визначати причини, сутність та наслідки Кревської унії, встановлення залежності Кримського ханства від Османської імперії;

• висловлювати ставлення до діяльності Любарта Гедиміновича, Володимира Ольгердовича, Хаджі-Герея, Костянтина Острозького, Юрія Дрогобича.

Тип уроку: узагальнення та контролю знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Завдання

• Назвіть проблеми, які розглядали в ході вивчення розділу «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав у другій половині 14-15 ст.».

III. Узагальнення та контроль знань, умінь і навичок

Вправа «Спробуй пояснити»

• Об’єднавшись у групи, опрацюйте висловлювання історичних осіб. Визначте:

1. Кому належить висловлювання.

2. У зв’язку з якими подіями воно було виголошене.

3. Прокоментуйте, який зміст було вкладено в це висловлювання.

Приклади висловлювань

1. «Що хто собі там здобуде, того й буде».

2. «Ми старого не руйнуємо і нового не вводимо».

3. «Недобитки руських княжих родів і панів помирилися зі своєю другорядною роллю у великому князівстві й не мали ані відваги, ані енергії боронитися з литовськими аристократами».

Вправа «Плутослови»

Групам надають картки, у яких зашифровані якісь терміни або поняття. Вони повинні їх розшифрувати і пояснити значення.

1-ша картка

1. Н, В, О, А, М, Я, Т, О, І

2. Е, Х, Ц

3. Л, Х, Ш, Я, А, Т

4. Д, А, Ь, г, М, Е, У, Р, Б, Е, К, З В, О, П, Р, А,

Зашифровані слова: 1 автономія; 2 цех; 3 шляхта; 4 магдебурзьке право.

2-га картка

1. І, О, А, П, О, Н, Л, Ц, З, Я, І

2. Н, Н, Д, И, А, И, К

3. Я, І, У, Н

4. С, С, І, Е, А, К, П, Н, Я

Зашифровані слова: 1 полонізація; 2 данники; 3 унія; 4 експансія.

3-тя картка

1. Р, А, Ї, Н, К, У, А

2. г, А, Н, М, А, И, Т

3. Я, Л, Ь, Е, Ч, Д

4. Р, П, К, І, А, О, Ц, В, Т

Зашифровані слова: 1 Україна; 2 магнати; 3 челядь; 4 кріпацтво.

Завдання

1-й варіант

1. Заповніть пропуски в таблиці «Захоплення українських земель іноземними державами».

Велике князівство Литовське

 
 

Буковина

Польське королівство

 
 

Закарпаття (11-13 ст.)

2. Дайте визначення понять: «магнати», «ясир», «фільварок».

3. Охарактеризуйте становище українців у складі Польського королівства.

4. Назвіть рік, місце, причини, наслідки та сторони, що уклали Кревську унію.

5. Складіть тези виступу на тему «Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель».

6. Позначте одним реченням, чим уславились наведені особи: Швайпольт Фіоль, Костянтин Острозький, Свидригайло, Федір Коріатович.

2-й варіант

1. Заповніть пропуски в таблиці «Захоплення українських земель іноземними державами».

Молдовське князівство

 

Московська держава

 
 

Галичина (1340), Західне Поділля (1434)

Угорське королівство

 

2. Дайте визначення понять: «шляхта», «дворище», «магдебурзьке право».

3. Охарактеризуйте становище українців у складі Великого князівства Литовського.

4. Назвіть рік, місце, учасників, причини та наслідки Грюнвальдської битви.

5. Складіть тези виступу на тему «Утворення Кримського ханату. Походи кримських ханів на українські землі та їхні наслідки».

6. Позначте одним реченням, чим уславились наведені особи: Вітовт, Юрій Дрогобич, Хаджі-Герей, Володимир Олелькович.