Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 30. Розвиток освіти. Архітектура та образотворче мистецтво

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• пояснювати і застосовувати поняття: «магдебурзьке право», «іконостас»;

• розпізнавати та описувати пам'ятки архітектури й образотворчого мистецтва;

• розповідати про особливості розвитку міст та магдебурзького права в українських землях та про культурні досягнення;

• характеризувати суспільно-політичне становище українських земель у складі різних держав та побут різних етнічних груп, роль суспільних верств і станових груп у житті тогочасного суспільства;

• висловлювати ставлення до діяльності Костянтина Острозького, Юрія Дрогобича.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. мотивація навчальної діяльності

Бесіда

1. Назвіть чинники, які могли впливати на розвиток української культури у другій половині 14-15 ст.

2. Отримані відповіді подайте у вигляді схеми «Чинники, які впливали на розвиток української культури другої половини 14-15 ст.».

Чинники, які впливали на розвиток української культури другої половини 14-15 ст.

III. Вивчення нового матеріалу

Робота над складанням тез

● Слухаючи розповідь учителя, складіть тези «Розвиток освіти».

Орієнтовна відповідь

1. Православні церкви і монастирі — центри освіти.

2. Вивчали азбуку, читання, арифметику, церковний спів і письмо.

3. Відкриваються латинські (єзуїтські) школи.

4. Вищу освіту здобували за кордоном: Празький університет, (1347 р.), Краківський університет (1364 р.).

5. Юрій із Дрогобича став ректором Болонського університету, 1483 року в Римі вийшла друком його книга «Прогностик» про розташування небесних тіл. Це перша відома друкована праця українського автора. Протягом 1488-1494 рр. Юрій Дрогобич працював професором медицини Краківського університету і здобув титул «королівського лікаря».

Робота з підручником

● Прочитайте матеріал у підручнику (§ 25, пункт 1) і виконайте завдання (С. 178).

Робота з візуальними джерелами

● Розгляньте ілюстрацію в підручнику (С. 177), дайте відповідь на запитання до неї.

Робота з таблицею

● Прочитайте текст підручника (§ 25, пункт 2) і заповніть таблицю «Архітектурні пам’ятки другої половини 14-15 ст.».

Назва архітектурної споруди

Місце розташування

Час

спорудження

     

Бесіда

1. Які архітектурні елементи було збережено від часів Русі-України та Галицько-Волинського князівства?

2. Які нові елементи з’являються в архітектурі другої половини 14-15 ст.?

3. Про що свідчить посилення впливу на українських землях готичної архітектури і послаблення візантійської?

Робота з візуальними джерелами

● Розгляньте ілюстрації в підручнику (С. 179-182), виконайте завдання до них (С. 182).

Робота з підручником

● Прочитайте текст підручника (§ 25, пункт 3), складіть тези до нього. Орієнтовна відповідь

1. До середини 16 ст. розвивалось монументальне малярство — фрески.

2. 15 — початок 16 ст. — розвивається іконопис. Ікона Богородиці із с. Красова, ікона Юрія Змієборця із с. Станилі, ікона Богородиці з Дмитрівської церкви с. Підгородці.

3. 15 ст. — початок формування багатоярусного іконостаса.

4. 14 — початок 16 ст. — удосконалюється техніка книжкової мініатюри.

Робота з історичними джерелами

● Опрацюйте документи, зробіть висновок про стан шкільництва в українських землях. Поміркуйте, яким було ставлення населення до освіти.

«У XVI ст. школи при церквах та монастирях стали загальнопоширеними. У цих школах діти вивчали азбуку, молитви, читали Часослов, Псалтир. Навчателями в церковних та монастирських школах були дяки. Дяком називали вчителя — «уставника», «бакаляра» або «дискала», здебільшого молоду людину, яка далі могла стати священиком. Дяк часто був єдиною письменною в селі людиною, до якої зверталися по поради».

Із заповіту Василя Загоровського

«...Запросити дяка, коли хлопцям сповниться 7 років, добре вченого й цнотливого учити їх в моїм домі або в церкві св. Іллі у Володимирі руської науки в письмі святім. Коли вони дійдуть до доброї науки в своїм язику руськім. згодити їм бакаляра статечного, який учив би їх науки латинського письма дома. А коли навчаться добре — дати до Вільна, до єзуїта, бо там хвалять добру науку дітям».

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 25 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.