Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 28. Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Гереї

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на карті українські землі у складі різних держав, територію Кримського ханства;

• називати час входження українських земель до складу різних держав та утворення Кримського ханства, його підпорядкування Османській імперії;

• пояснювати і застосовувати поняття: «невільник», «ясир», «хан», «султан»;

• характеризувати державне, суспільне та культурне життя Кримського ханства;

• визначати причини, сутність та наслідки встановлення залежності Кримського ханства від Османської імперії;

• висловлювати ставлення до діяльності Хаджі-Герея та Костянтина Острозького.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. мотивація навчальної діяльності

Робота з картою

• Розгляньте карту атласу «Українські землі в 14 ст.». Зробіть висновки про те, які саме українські землі перебували під владою Угорщини, Молдовського князівства та Московської держави.

Учитель. Висловіть припущення щодо того, яким було становище українських земель у складі даних держав. Наприкінці уроку порівняти асоціації з вже набутими знаннями.

III. Вивчення нового матеріалу

Робота з візуальними джерелами

• розгляньте ілюстрації (С. 164), виконайте завдання до них.

Робота з картою

• розгляньте карту (С. 156), дайте відповіді на запитання до неї (С. 164).

Робота з хронологією

Записати в зошити.

• 1441 р. — утворення Кримського ханства на чолі з ханом Хаджі-гереєм.

• 1478 р. — визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії.

• 1783 р. — російська імперія приєднала Кримське ханство до своїх володінь. Робота з підручником

Прочитайте текст підручника (с. 165) і виконайте завдання.

1. Складіть словничок нових понять.

2. Назвіть основні органи управління, що існували у Кримському ханстві. Робота з візуальними джерелами

• Розгляньте ілюстрації в підручнику (С. 165-166). Про які особливості культури кримськотатарського народу вони розповідають?

Робота з підручником

● Прочитайте текст підручника (§ 23, пункт 2). Як утворення Кримського ханства вплинуло на подальшу долю України?

Робота у групах

Розділити клас на три групи. Кожна група опрацьовує відповідний матеріал підручника і виконує завдання.

1-ша група. Складіть розповідь «Боротьба іноземних держав за землі Закарпаття».

2-га група. Складіть розповідь «Перехід Буковини та Бессарабії під владу Молдавського князівства».

3-тя група. Складіть розповідь «Входження українських земель до складу Московії».

Робота з таблицею

● Під час виступу груп складіть хронологічну таблицю «розподіл українських земель між іншими державами».

Орієнтовний вигляд таблиці

Держава

Коли та які держави

Закарпаття

9-12 ст. — загарбання Угорщиною.

1526 р. — внаслідок поразки Угорщини під Могачем ці земля було поділено між Трансільванією та Священною Римською імперією

Буковина та Бессарабія

1359 р. — входження до складу Молдавського князівства, утворення автономної Шипинської землі, яка згодом дістане назву «Буковина».

1538 р. — Молдавське князівство разом із залежними від неї землями стає васалом Османської імперії

Чернігово-Сіверщина

Початок 16 ст. — боротьба за ці землі між Московією та Великим князівством Литовським. До 1537 р. майже вся ця територія опинилась у складі Московії

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе».

Учитель також пропонує учням повернутись до припущень, висловлених учнями на початку уроку щодо становища, у якому перебуватимуть українські землі у складі інших держав, і порівняти їх з відомостями, отриманими під час уроку.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 23 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.