Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Розділ 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина 14–15 ст.)

Урок 27. Статус українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польського королівства

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• називати час входження українських земель до складу різних держав;

• показувати на карті українські землі у складі різних держав;

• розповідати про князів литовської династії Гедиміновичів та про основні верстви суспільства Галичини, Волині й Київщини у 15 ст.;

• пояснювати і застосовувати поняття: «унія», «українська шляхта», «магнат», «кріпацтво», «господар»;

• наводити приклади діяльності литовських князів з розбудови українських удільних князівств;

• визначати причини, сутність та наслідки Кревської унії;

• висловлювати ставлення до діяльності Любарта Гедиміновича, Володимира Ольгердовича, Костянтина Острозького.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. 1340 року князь Юрій ІІ Болеслав був отруєний. Його загибель мала для Галицько-Волинського князівства вкрай негативні наслідки. Цим одразу ж скористалися західні сусіди, які прагнули розширити свої території за рахунок українських земель. Державами, які скористалися з ослаблення руських земель, були Литва, Польща та Угорщина. Внаслідок тривалої війни (1340-1349) між ними незалежна українська держава припинила своє існування. Як же склалося життя українців у складі цих держав?

III. Вивчення нового матеріалу

Робота з картою та таблицею

• Розгляньте карту (С. 156), складіть хронологічну таблицю «Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського». Орієнтовний вигляд таблиці

Рік

Українські землі, що увійшли до складу ВКЛ

1340 р.

Волинь

1362 р.

Чернігово-Сіверщина, Київщина і Поділля внаслідок битви на річці Сині води

Запитання

● Скажіть, у складі якої держави наприкінці 14 ст. опинилась переважна частина українських земель?

Робота з підручником

● Прочитайте текст підручника (§ 22, пункт 1) і дайте відповіді на запитання.

1. Як відбувалося підкорення українських земель литовцями?

2. Які чинники сприяли входженню українських земель до складу Великого князівства Литовського?

Робота з підручником

● Працюючи в парах, прочитайте текст підручника (§ 22, пункт 2), дайте відповідь на запитання.

1. Чи відрізнялися від українських релігія, традиції Литви? Чи була позбавлена земель та влади місцева знать?

2. Яким було ставлення до української культури, мови, релігії, звичаїв тощо?

3. Чому литовцям у Великому князівстві Литовському належала провідна політична роль, а українцям, білорусам — культурна, економічна?

4. Ким був Володимир Ольгердович?

Вправа «Мозковий штурм»

● За яких обставин держави погоджуються на унію? Відповідь підтвердити фактами з підручника.

Вправа «Незакінчене речення»

● Доповніть речення:

1. 1385 року відбулася ... унія.

2. Кревська унія відбулася між ВКЛ і ...

3. Умови унії.

4. Не всі умови унії Ягайлу вдалося виконати. Він так і не зміг ...

5. Завадив йому остаточно приєднати литовські землі до корони польської литовський князь.

6. 1392 року між Ягайлом і Вітовтом була підписана Острозька угода, за якою.

Проблемне запитання

● «Вітовт був талановитий політик, і вся його діяльність була спрямована на скасування Кревської унії» (Н. Полонська-Василенко). Доведіть або спростуйте наведене твердження, використовуючи текст підручника (С. 160-161).

Завдання

● Уявіть, що ви журналіст і вам потрібно написати статтю за темою «Поступова ліквідація автономії українських князівств у 14-15 ст.». Складіть тези до своєї статті.

Робота з історичним джерелом

● Опрацюйте історичне джерело і дайте відповіді на запитання.

1. Чому польський історик дає такий негативний портрет князя?

2. Що вам відомо про його діяльність?

3. Чи погоджуєтеся ви з оцінкою Яна Дуглоша?

Ян Дуглош про Свидригайла Ольгердовича

«Він був відданий пияцтву й забавам; вдачу мав щедру, але мінливу і шалену; розумом та здібностями не відзначався, не було в ньому і розсудливості та поваги, натомість він безмежно піддавався гніву. Настрій у нього мінявся, ніби за подувом вітру, мовби в ньому боролися різні, протилежні між собою напрями».

Робота з картою

● Розгляньте карту (С. 156), дайте відповіді на запитання (С. 162) до неї.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 22 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.