Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 26. Узагальнення. Тематичний контроль за розділом 4 «Галицько-Волинська держава»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• називати роки правління найбільш видатних галицько-волинських князів, монгольської навали на землі Південно-Західної Русі;

• показувати на карті територію держави за Романа Мстиславовича та його наступників, території сусідніх держав, напрямки навали монголів;

• пояснювати і застосовувати поняття: «орда», «баскак», «ярлик», «улус»;

• описувати подорож до Золотої Орди та коронацію Данила Романовича;

• розпізнавати та описувати пам'ятки образотворчого мистецтва й архітектури;

• наводити приклади героїчного опору монгольським завойовникам, змін у соціальній структурі суспільств Галичини й Волині, культурних досягнень;

• характеризувати заходи правителів династії Романовичів зі збереження могутності Галицько-Волинської держави, особливості монгольського панування на українських землях;

• визначати суть і наслідки залежності князівств від Золотої Орди, зовнішньої та внутрішньої політики галицько-волинських правителів;

• порівнювати особливості та тенденції розвитку українського суспільства за княжої доби з європейськими країнами;

• висловлювати ставлення до діяльності Романа Мстиславовича, Данила Романовича, Юрія І Львовича.

Тип уроку: узагальнення та контролю знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Шкала думок

1-ша команда. Чи можна стверджувати, що в культурі Галицько-Волинської держави простежуються два впливи: візантійський і західноєвропейський?

2-га команда. Чи можна назвати Галицько-Волинську державу спадкоємицею русі-України?

3-тя команда. Чи можна стверджувати, що монгольська навала тривалий час стримувала прогресивний розвиток руських земель?

III. Узагальнення та контроль знань, умінь і навичок

Завдання

1-й варіант

1. Хто і коли об’єднав Волинське і Галицьке князівства в єдину Галицько-Волинську державу?

2. Охарактеризуйте діяльність Данила Галицького, його внутрішню і зовнішню політику.

3. Назвіть дату, учасників і результат Ярославської битви.

4. Складіть і запишіть план відповіді на тему «Розвиток архітектури в Галицько-Волинському князівстві».

5. Назвіть події, що стосуються цих дат: 1245 р., 1253 р., 1387 р.

6. Назвіть імена останніх галицько-волинських князів.

2-й варіант

1. Хто і коли отримав корону в Дорогочині з рук папського легата?

2. Охарактеризуйте діяльність романа Мстиславича, його внутрішню і зовнішню політику.

3. Назвіть дату, учасників і результати битви на р. Калка.

4. Складіть і запишіть план відповіді на тему «Образотворче мистецтво Галицько-Волинської держави».

5. Назвіть події, що стосуються цих дат: 1199 р., 1203 р., 1239 р.

6. Назвіть міста, що свого часу були столицями Галицько-Волинської держави. Кросворд

1. Держава монголо-татар — Золота ... (Орда).

2. Річка, на якій 1223 року відбулася перша зустріч русичів із монгольським військом. (Калка)

3. Князь, який об’єднав Галицьке і Волинське князівства. (Роман)

4. Один з синів князя з питання 3. (Василько)

5. Друге ім’я князя Юрія ІІ. (Болеслав)

6. Титул, який отримав Данило Романович 1253 року. (Король)

7. Яку державу переміг Данило 1245 року під Ярославлем? (Угорщину)

8. Декілька монархів з одного роду, які змінюють один одного на троні за правом успадкування. (Династія)

9. Столиця Галицько-Волинської держави за князя Данила. (Холм)

10. Церква, під руїнами 1240 р. якої загинули останні захисники Києва. (Десятинна)

11. Місто, у якому після смерті Данила правив його син Мстислав. (Луцьк)

12. Місто, яке заснував Данило на честь свого сина. (Львів)

13. «Управитель і староста Руської землі», який управляв Галичиною після загибелі Юрія ІІ. (Дедько)

14. Монгольський хан, онук Чингісхана, який 1236 року розпочав похід на Русь-Україну. (Батий)

15. Польський князь, батько Юрія ІІ. (Тройден)

Якщо правильно розгадати кросворд, то у виділених словах можна прочитати ім’я князя Галицько-Волинської держави, який першим прийняв титул короля. (Данило Галицький)