Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 25. Галицько-Волинське князівство за наступників Данила Романовича

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на карті територіальні зміни Галицько-Волинської держави за наступників Данила Галицького;

• характеризувати діяльність правителів із династії Романовичів;

• висловлювати ставлення до діяльності Юрія І Львовича.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. мотивація навчальної діяльності

Тест

1. За літописом Руським про битву на річці Калка визначте, що призвело до поразки русичів у цій битві: «Кріпко вони билися, [але] інші полки [монгольські] зітнулися з ними, [і] за гріхи наші руські полки було переможено... І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи».

А Кількісна перевага війська монголів;

Б зрада половецьких ханів під час битви;

В неузгодженість дій князів через міжусобиці;

Г використання монголами стінобитних машин.

2. Про яке князівство історик О. Субтельний написав, що воно було «.або як найсхідніший форпост католицького заходу, або ж як найзахідніший — православного сходу»?

А Галицько-Волинське;

Б Переяславське;

В Чернігово-Сіверське;

Г Київське.

3. Що з наведеного характеризує особливості розвитку Галицько-Волинської держави ХІІ-ХІІІ ст.? (Три правильні відповіді)

1) Вищі темпи економічного розвитку, ніж в інших князівствах;

2) тісніші стосунки з князівствами Північно-Східної Русі;

3) менші втрати від нашестя монголів порівняно з іншими князівствами;

4) значний вплив боярства на зовнішню і внутрішню політику;

5) значна кількість міст до вторгнення монголів порівняно з іншими князівствами;

6) постійні доброзичливі стосунки з сусідніми заходними державами.

А 1, 2, 6;

Б 1, 3, 4;

В 2, 4, 5;

Г 3, 5, 6.

Відповідь: 1 В; 2 А; 3 Б.

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Після смерті Данила Галицького влада перейшла до Василька Романовича (1264-1270). Почався поступовий занепад Галицько-Волинської держави. У 1270-х роках від неї відійшли турово-пінська і ятвязькі землі.

Після смерті Василька верховна влада перейшла до Лева (1270-1301). Лев І, маючи здібності політика й полководця, на відміну від Володимира, відзначався войовничістю, нестриманістю й підступністю, що перешкоджало об’єднанню держави.

На початку ХIV ст. єдність Галицько-Волинського князівства була відновлена сином Лева І Юрієм. Юрій Львович, як і його дід Данило, титулував себе «королем Русі, князем Володимирії» (Regis Rusie, Princeps Ladimerie), його держава встановила добрі міжнародні зв’язки. 1303 року він домігся від Константинопольського патріарха визнання окремої Галицької митрополії.

Після його смерті 1308 року Галицько-Волинське князівство перейшло до його синів Андрія Юрійовича і Лева Юрійовича, які розпочали боротьбу проти Золотої Орди, традиційно покладаючись на тевтонських лицарів і мазовецьких князів. Припускають, що обидва сини Юрія загинули в бою проти ординців або були отруєні ними 1323 року.

Робота з картою

● розгляньте карту на (С. 122) і дайте відповіді на запитання.

1. Знайдіть на карті і назвіть землі, що їх приєднав Лев І.

2. Знайдіть і покажіть на карті столицю Галицько-Волинської держави за часів правління Лева І та Юрія І.

3. Яких змін і чому зазнала територія Галицько-Волинського княівства на початку 14 ст.?

Робота з таблицею

● Прочитайте текст підручника (§ 20 пункти 2-3), складіть таблицю «Князі Галицько-Волинської держави».

Орієнтовний вигляд таблиці

Князь

Діяльність

Лев

Данилович

Приєднав Люблінську землю і Закарпаття.

Переніс столицю до Львова.

Підтримував союзницькі відносини з Чехією, Польщею, Тевтонським орденом

Юрій І Львович

Прийняв королівський титул.

Переніс столицю зі Львова до Володимира-Волинського. Уклав союз з мазовецьким князем Казимиром Куявським. Заручився підтримкою хрестоносців проти Литви.

1303 р. утворив окрему Галицьку церковну митрополію

Андрій і Лев II

Брали участь у боротьбі польських князів проти німецької агресії. Підтримували на своїх землях міжнародну торгівлю. Підтримували союзні відносини з Тевтонським орденом.

Вели боротьбу з Ордою

Юрій II Болеслав

Продовжував політику своїх попередників — урегулював відносини з Золотою Ордою, Литвою, Тевтонським Орденом.

Сприяв розвиткові міст.

Обмежував владу бояр.

Складні відносини з Польщею та Угорщиною

Робота з візуальними джерелами

● Розгляньте ілюстрацію «Печатка Юрія I Львовича» (С. 140), виконайте завдання до неї.

Вправа «Мозковий штурм»

● Висловіть припущення, якими могли бути причини занепаду Галицько-Волинського князівства.

Учитель. Основними претендентами на землі Галицько-Волинського князівства були Польща, Литва й Угорщина.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 20 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.