Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 24. Розвиток освіти, літописання, архітектури та малярства в Галицько-Волинській державі

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• розпізнавати та описувати пам'ятки образотворчого мистецтва й архітектури;

• наводити приклади змін у соціальній структурі суспільств Галичини й Волині, культурних досягнень;

• порівнювати особливості та тенденції розвитку українського суспільства княжої доби.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Тема уроку записана на дошці.

Бесіда

1. Спробуйте запропонувати план вивчення нового матеріалу. Запишіть його у зошити. Зачитайте.

2. Відповідно до складеного плану вивчення нового матеріалу сформулюйте завдання уроку.

Учитель записує на дошці висловлені пропозиції і разом з учнями обговорює завдання.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Бесіда

1. Пригадайте, як розвивалась освіта в Київській державі.

2. Як ви вважаєте, чи відрізнятиметься стан освіти Київської держави і Галицько-Волинського князівства?

Робота з підручником

• Складіть план «Освіта в Галицько-Волинському князівстві», використовуючи інформацію підручника (§ 21, пункт 1).

Робота з історичним джерелом

• Прочитайте в підручнику історичне джерело (С. 144), дайте відповідь на запитання до нього.

Робота з підручником

• Прочитайте текст підручника (§ 21, пункт 2), дайте відповіді на запитання.

1. Які події описано в Галицько-Волинському літописі?

2. Назвіть особливості Галицько-Волинського літопису. Чим він відрізнявся і чим був схожий на інші літописи?

Робота зі складання тез

• Слухаючи розповідь учителя, складіть тези до теми «Архітектура Галицько-Волинської держави».

Орієнтовна відповідь

1. Мала ознаки романської архітектури.

2. Надзвичайна різноманітність типів споруд, для оздоблення яких використовували білий камінь.

3. Розквіту архітектура досягла у 12 ст. за Ростиславичів.

4. Найбільш відомі пам’ятки галицької архітектури: Успенський собор у Галичі, церква Святого Пантелеймона.

5. Найбільш відомі пам’ятки архітектури Волині: Успенський собор у Володимирі, вежі поблизу м. Холма в с. Стовп та в Кам’янці.

Робота з історичними джерелами

● Прочитайте історичне джерело (С. 148), дайте відповідь на запитання до нього.

Робота в парах

1. Прочитайте текст підручника (§ 21, пункт 4), складіть запитання в парах, поставте їх класу.

2. Випишіть назви ікон періоду Галицько-Волинського князівства.

Робота з візуальними джерелами

● Розгляньте ілюстрації ікон (С. 143, 149), виконайте завдання до них.

Бесіда

1. Доведіть або спростуйте твердження: «У Галицько-Волинському князівстві високого рівня розвитку набув живопис».

2. Назвіть видатні твори образотворчого мистецтва Галицько-Волинського князівства.

Робота зі схемою

● Працюючи протягом уроку, складіть схему «Особливості розвитку культури Галицько-Волинської держави».

Орієнтовний вигляд схеми

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 21 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.