Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Уроки 1-2. Повторення. Вступ до середньовічної історії

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• пригадати і називати основні події та характеристики історичного розвитку людства у стародавню добу;

• називати хронологічні межі та періодизацію історії України в Середньовіччі;

• пояснювати і застосовувати поняття: «Середні віки», «історичні джерела»;

• називати види джерел з історії України середньовічної доби.

Тип уроку: повторення, засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Історія України — складова частина всесвітньої історії — вивчає минуле людей, їхнє господарювання, побут на території держави України. Минулого року вашим путівником у часі під час вивчення курсу історії був підручник «Історія Стародавнього світу». Відомості, отримані під час вивчення цієї науки, стануть основою історичних знань, допоможуть опанувати інші шкільні предмети — зарубіжну та українську літературу, географію, правознавство тощо.

IIІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Учитель звертає увагу на структуру підручнику та його складники — обкладинку, форзаци, титул, шмуцтитул (сторінки, що розпочинають окремі теми), зміст, додатки, ілюстрації, написи. Учні працюють з умовними позначками — зачитують, що вони означають, знаходять їх у підручнику, зачитують зразки. Учитель звертає увагу на інформацію на звороті титульних сторінок, на розміщення понять та термінів.

Завдання

1. Як у підручнику виділені слова або речення, що мають важливе значення?

2. Навіщо на початку параграфів розміщені запитання і завдання?

Учитель. Минулого року, мандруючи Стародавнім світом, ви зрозуміли, що історія України є складовою минулого всього людства. На її теренах майже мільйон років тому з’явилися первісні люди.

Торік уже на перших уроках історії ви переконалися, що історія нашої Батьківщини віддавна стала частиною всесвітньої історії, зокрема європейської. Археологічні матеріали свідчать про невпинне зростання населення території сучасної України за найдавніших часів. Увесь період Стародавньої історії людства можна поділити на періоди: палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, бронзовий вік і залізний вік (згадати визначення, критерії класифікації). Територію України людина почала заселятися ще в період палеоліту.

Вправа «Мікрофон»

1. Пригадайте, що визначало життя людей за давніх часів. У зв’язку з якими винаходами життя людей почало істотно змінюватися?

2. Дайте визначення поняттю «неолітична революція». Виникненню яких занять вона сприяла?

Вправа «Незакінчене речення»

● Закінчіть речення після вчителя: «Про трипільську культуру, що існувала на території України в 4-3 тис. до н. е., я знаю...»

Робота з візуальними джерелами в парах

● Розгляньте малюнок у підручнику (С. 9) «Речові пам’ятки трипільської археологічної культури» і дайте відповіді на запитання до нього.

Робота з підручником

● Прочитайте текст підручника (§ 1-2, пункт 4) і виконайте завдання.

1. Назвіть кочові народи, що проживали на території України.

2. У парах підберіть поняття для характеристики кіммерійців, скіфів і сарматів.

Учитель. Від 7 ст. до н. е. й упродовж наступних майже тисячі років на Північному узбережжі Чорного моря та Криму мешкали переселенці з Давньої Греції — живучи за грецькими законами й плекаючи грецьку культуру.

Робота з підручником

● Самостійно прочитайте текст підручника (§ 1-2, пункт 5), випишіть назви грецьких колоній і назви сучасних міст або територій, що їм відповідають.

Робота з візуальними джерелами в парах

● Розгляньте малюнок у підручнику (С. 11) і дайте відповіді на запитання до нього.

Учитель. Від 476 р. розпочинається період Середньовіччя, який ви вивчатимете на уроках історії цього навчального року. Середньовіччя, як епоха в історії людства, охоплює понад тисячу років — від 5 до кінця 15 ст. В історії України цей період дуже важливий і цікавий, в Україні він розпочинається подіями Великого переселення народів, коли слов’яни заселили територію нинішньої України. А закінчується об’єднанням двох держав — Польської та Литовсько-Руської, у результаті якого частина українських земель увійшла до складу Польщі, а інші території стали частинами інших держав: Московської, Угорщини, Молдовського князівства.

Робота з хронологією

Записати в зошити.

● Раннє Середньовіччя — друга половина 5-7 ст. і до кінця 9 ст.

● Розвинене українське Середньовіччя — кінець 9 ст. і до середини 14 ст.

● Пізнє Середньовіччя — від другої половини 14 ст. і до кінця 15 ст.

Робота зі стрічкою часу

● Накресліть стрічку часу. Позначте на ній періоди українського Середньовіччя.

Робота з підручником

1. Прочитайте текст підручника (§ 1-2, пункт 7), випишіть історичні джерела, з яких ми можемо дізнатися про історію середньовічної України.

2. З яких історичних джерел ми можемо черпати інформацію про середньовічну Україну?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 1-2 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.