Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 23. Галицько-Волинська держава за Данила Романовича

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

● показувати на карті територію держави за Данила Романовича, території сусідніх держав;

● характеризувати заходи правителів із династії Романовичів задля збереження могутності Галицько-Волинської держави;

● висловлювати ставлення до діяльності Данила Романовича

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Робота з історичним джерелом

● Опрацюйте історичне джерело і дайте відповіді на запитання.

1. Якими рисами літописець наділяє князя Данила?

2. На підставі наведеного уривку визначте ставлення літописця до Данила галицького.

Галицько-Волинський літопис

«Сей же король Данило був князем добрим, хоробрим і мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, і братолюбством він світився був із братом своїм Васильком. Сей же Данило був другий по Соломоні».

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Робота з історичною інформацією

● Опрацюйте інформацію і дайте відповіді на запитання.

1. Чи поділяєте ви наведену оцінку діяльності князя Данила?

2. Дайте власну оцінку цій непересічній особистості.

Дослідник М. Ф. Котляр про Данила Галицького

«Він був людиною непересічних політичних і військових здібностей. Незважаючи на несприятливі умови ворожого оточення, протягом сорока років вів війни з боярською опозицією і здолав її. Князь об’єднав Галичину і Волинь, докладав величезних зусиль для згуртування південної Русі. Головними ідеями його життя було відновлення галицько-Волинського великого князівства й вигнання монголо-татарських поневолювачів із Русі. Не вина Данила, що йому не вдалося здійснити другий задум. Занадто сильними були окупанти. Занадто слабкою Русь, бо залишалася роз’єднаною. Але все те аж ніяк не применшує життєвого подвигу Данила».

Робота з картою

● Розгляньте карту (С. 122), дайте відповіді на запитання до неї (С. 137). Роботах в групах

● Опрацюйте відповідний матеріал підручника, додаткову інформацію та підготуйте повідомлення.

1-ша група. Данило Галицький — військовий діяч.

2-га група. Данило Галицький — видатний дипломат.

3-тя група. Данило Галицький — державний діяч.

Історичний диктант

● Коли сталися події?

1. Завдання князем Данилом нищівної поразки хрестоносцям, що загарбали Дорогочин (1238).

2. Ярославська битва (1245).

3. Візит Данила галицького до Золотої Орди (1245).

4. роки життя Данила галицького (1201-1264).

5. Коронація Данила галицького (1253).

Бліцопитування

1. Коли відбулось об’єднання Галичини і Волині?

2. Назвіть столицю Галицько-Волинського князівства.

3. Де і коли відбулася коронація Данила галицького?

4. Якого року було засновано місто Львів?

5. Назвіть титул галицького правителя Данила.

6. Укажіть рік отримання Данилом Галицьким ярлика на князювання.

7. Хто був в опозиції до Галицьких правителів?

8. Якого року Данило Романович здобув перемогу над хрестоносцями?

9. Хто був союзником Данила у боротьбі проти монголо-татар?

10. Коли русичі здобули перемогу над монголо-татарами?

11. З якими країнами воював Данило Романович?

12. Назвіть рік смерті князя Данила галицького?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 20 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.