Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Розділ 4. Галицько-Волинська держава

Урок 20. Галицько-Волинська держава: від створення до монгольської навали

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• називати роки правління найвидатніших галицько-волинських князів;

• показувати на карті територію держави за Романа Мстиславовича та його наступників, території сусідніх держав;

• характеризувати заходи правителів династії Романовичів задля збереження могутності Галицько-Волинської держави;

• визначати сутність та наслідки внутрішньої політики галицько-волинських правителів;

• висловлювати ставлення до діяльності Романа Мстиславовича, Данила Романовича.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Тема уроку записана на дошці. Учитель сприяє самостійному цілепокладанню учнів. Завдання

1. Знайдіть у записі теми уроку відомі вам назви.

2. Поставте запитання до теми уроку.

Учитель записує пропозиції учнів на дошці і зазначає, що надання відповідей на ці запитання і є завданням уроку.

III. Вивчення нового матеріалу

Вправа «Асоціації»

Умови вправи наведені в підручнику (С. 120).

• Працюючи в командах, складіть асоціативний кущ з історії Волинського і галицького князівств.

Робота з візуальними джерелами

• Розгляньте ілюстрацію «Макет давнього Галича 12-13 ст.», виконайте завдання до неї.

Робота з таблицею

1. Опрацюйте текст підручника (§ 17, пункт 1) і складіть таблицю «Діяльність романа Мстиславовича».

2. Обговоріть завдання, визначте головні напрямки діяльності князя.

Завдання

• Які літописні уривки стосуються Романа Мстиславовича?

1) «Був державцем всієї Руської землі»;

2) «високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі»;

3) «ревно наслідував предка свого Мономаха»;

4) «за ним же Україна багато потужила»;

5) «вікопомний самодержець всієї Русі».

Відповідь: 1, 3, 5.

Робота з картою

● Розгляньте карту підручника (С. 122), дайте відповіді на запитання до неї.

Учитель. Після смерті романа підняло голови бунтівне галицьке боярство, розгромлене, та не викоренене князем. Здавалося, колесо історії поверталося назад. галицько-Волинське князівство розпалося. Галичина та Волинь надовго поринули у вир удільної роздробленості.

Робота з підручником

● Прочитайте текст підручника (§ 17, пункт 2), наведіть факти, що підтверджують слова літописця: «Велика смута сталася в землі Руській».

Вправа «Читаємо і запитуємо»

1. Учні об’єднуються в пари і читають текст підручника (§ 17, пункт 3) по черзі.

2. Обидва учні удвох вирішують, які ключові терміни написати на полях тексту.

3. Коли перший учень закінчує читати абзац, другий учень ставить запитання до тексту, використовуючи терміни, написані ними на полях. Запитання мають бути сформульованими так, щоб вони були схожі на питання тексту.

4. Учні міняються ролями.

5. Учні висловлюють основні думки тексту.

Робота з візуальними джерелами

● Розгляньте картину М. Фіголя «Княжий Галич», ілюстрацію «Схема-реконструкція княжого Галича 12-13 ст.», порівняйте їх, дайте відповіді на запитання.

Робота з візуальними джерелами

● Розгляньте ілюстрації в підручнику (С. 125), дайте відповіді на запитання до них.

Самостійна робота

● Складіть характеристику битви на р. Калці за планом, використовуючи текст підручника (§ 17, пункт 4).

1. Рік битви.

2. Учасники.

3. Територія.

4. Основні події.

5. Наслідки та значення битви.

Робота з історичними джерелами

● Прочитайте історичне джерело в підручнику (С. 126), дайте відповіді на запитання до нього.

Робота з візуальними джерелами

● Розгляньте ілюстрацію (С. 126), дайте відповідь на запитання до неї.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе». Учитель повертається до запитань, поставлених учнями на початку уроку, і з’ясовує, чи на усі з них надано відповіді.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 17 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.