Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 19. Узагальнення. Тематичний контроль за розділом 3 «Київська держава (Русь-Україна) у другій половині 11 — першій половині 13 ст.»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• називати роки правління князів цієї доби, дату Любецького з'їзду князів, князівства часів роздробленості Русі-України;

• показувати на карті території князівств часів роздробленості Русі-України та території розселення половців;

• пояснювати і застосовувати поняття «князівський з'їзд», «вотчина», «віче»;

• розпізнавати та описувати пам'ятки образотворчого мистецтва й архітектури;

• наводити приклади: піднесення Русі-України за правління Володимира Мономаха; зв'язку між географічним положенням князівств та їхнім історичним розвитком; полікультурного характеру давньоруського суспільства та досягнень у галузі культури;

• характеризувати: становище Русі-України за правління наступників Ярослава; особливості політичного та соціально-економічного життя князівств часів роздробленості; відносини половців з Руссю; літописи і твори літератури як історичні джерела;

• визначати причини, сутність та наслідки князівських усобиць, половецьких набігів, Любецького з'їзду князів, роздробленості Русі-України;

• висловлювати ставлення до діяльності Ярославичів, Володимира Мономаха, Мстислава Великого, Ярослава Осмомисла.

Тип уроку: узагальнення та контролю знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Учитель повідомляє тему та мету уроку. Роз’яснює умови виконання роботи. Відповідає на запитання, які виникли в учнів щодо правил виконання роботи.

II. Узагальнення та контроль знань, умінь і навичок

Завдання

1- й варіант

1. Укажіть, хто з синів Ярослава Мудрого за його заповітом посів київський престол.

2. Назвіть хронологічні рамки правління Мстислава Володимировича.

3. Установіть відповідність між історичними діячами та фактами їхньої біографії.

1) Об’єднання Галицького князівства;

2) ініціатор скликання Любецького з’їзду;

3) один із синів Ярослава Мудрого, що входив до тріумвірату;

4) князь, що очолив похід проти половців 1185 року.

А Ігор Святославич;

Б Володимир Мономах;

В Володимирко;

Г Всеволод Ярославич.

4. Із якою історичною подією пов’язані слова літописця: «І говорили вони один одному, кажучи: «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що межі нами війна донині. Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руськую землю. Кожен хай держить отчизну свою...»? Якого року сталася ця подія?

5. Охарактеризуйте зовнішню політику князя Володимира Мономаха.

6. Складіть тези розповіді на тему «Політичний і соціально-економічний розвиток Чернігово-Сіверського князівства».

7. Наведіть два приклади, що свідчать про високий рівень розвитку архітектури в другій половині 11 — першій половині 13 ст.

2-й варіант

1. Якого князя на київський престол запросили кияни?

2. Назвіть хронологічні рамки правління Володимира Мономаха.

3. Установіть відповідність між історичними діячами та фактами їхньої біографії.

1) Піднесення галицького князівства;

2) син Володимира Мономаха, якого церква визнала святим;

3) князь проти якого кияни повстали 1068 року;

4) Суздальський князь, що пограбував Київ 1169 року.

А Мстислав Володимирович;

Б Андрій Боголюбський;

В Ярослав Осмомисл;

Г Ізяслав Ярославич.

4. Укажіть, з якого писемного джерела взяті такі слова: «Усього ж паче убогих не забувайте, але наскільки є змога, по силі годуйте і подавайте сироті, і за вдовицю вступітесь самі, і не давайте сильним погубити людину», — та назвіть автора цього твору.

5. Охарактеризуйте внутрішню політику Володимира Мономаха.

6. Складіть тези розповіді на тему «Політичний і соціально-економічний розвиток галицького князівства.

7. Наведіть два приклади, що свідчать про високий рівень розвитку книжкової справи у другій половині 11 — першій половині 13 ст.

Кросворд

У цьому кросворді всі слова закінчуються літерою А.

1. Назва, використовувана щодо Чернігівського князівства,— ... земля. (Сіверська)

2. Збірка законів 1072 р. «... Ярославичів». (Правда)

3. Царський вінець, який отримав Володимир Мономах від візантійського імператора — ... Мономаха. (Шапка)

4. Якою державою за формою правління була Новгородська земля? (Республіка)

5. Головна річка Чернігово-Сіверського князівства. (Десна)

6. Найбільший курган, знайдений на території Чернігова,— ... могила. (Чорна)

7. Країна, з якою вели торгівлю Галицька і Волинська земля. (Угорщина)

8. Яку назву вперше щодо Руських земель було вжито 1187 року? (Україна)

9. річка, біля якої половці 1068 р. розбили руські війська.

(Альта)

10. Територія, яка передавалась у спадок,— . вотчина. (Спадкова)

11. Твір релігійного живопису.

(Ікона)

12. Вид усної народної творчості, поширений у Київській державі. (Билина)Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.