Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 17. Галицьке та Волинське князівства у другій половині 12 ст.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• називати князівства часів роздробленості Русі-України;

• показувати на карті території князівств часів роздробленості Русі-України;

• наводити приклади зв'язку між географічним положенням князівств та їхнім історичним розвитком, полікультурного характеру давньоруського суспільства і культурних досягнень;

• висловлювати ставлення до діяльності Ярослава Осмомисла;

• пояснювати і застосовувати поняття «князівський з'їзд», «вотчина», «віче»;

• розпізнавати та описувати пам'ятки образотворчого мистецтва й архітектури.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Галицько-Волинські землі були багатим краєм. На той час, коли сюди поширилася влада київських князів, тут уже були міста, розвивалося сільське господарство, ремесла. З 10 ст. київські князі розглядали ці землі як свою вотчину. Проте, як засвідчили подальші події, міцної опори серед місцевих бояр київські володарі не мали.

Після смерті Ярослава Мудрого Галичина дісталась його внукові ростиславу Володимировичу. Волинь залишилась під безпосередньою владою київських князів до середини 12 ст.

III. Вивчення нового матеріалу

Робота з картою

• Розгляньте карту в підручнику (С. 97), дайте відповіді на запитання до неї. Робота з візуальними джерелами

• Розгляньте ілюстрації в підручнику (С. 107), виконайте завдання до них. Розповідь учителя про початок Волинського і Галицького князівств, утвердження династій Мстиславичів і Ростиславичів. Звернути увагу на відмінності у становищі бояр у Волинському та Галицькому князівствах.

Учитель. У Волинському князівстві правила династія Мстиславовичів, що вели свій рід від Володимира Мономаха (онука Ярослава Мудрого).

Протягом 1136-1154 рр. на Волині правив син Мстислава Ізяслав Мстиславич. Після його смерті спадщину почали ділити сини. Спочатку виокремились Володимирське та Луцьке князівства.

У Галицькому князівстві перша династія, що почала правити самостійно від київських князів — Ростиславичі, нащадки онука Ярослава Мудрого. Князь Володимирко об’єднав усі галицькі землі воєдино.

Галицьке князівство найбільшої могутності досягло за правління Ярослава Осмомисла.

Завдання

1. Часи Ярослава Осмомисла вважають добою піднесення Галицького князівства. Доведіть або заперечте пропоноване твердження, використовуючи матеріал параграфа (§ 15, пункт 2).

2. Складіть план з теми «Діяльність Ярослава Осмомисла».

3. Як Ярослав Осмомисл пов’язаний зі «Словом о полку Ігоревім»?

Робота з візуальними джерелами

1. Розгляньте ілюстрацію в підручнику (С. 109), дайте відповідь на запитання до джерела.

2. розгляньте в підручнику (С. 110) картину П. Андрусіва «Княжий бенкет», виконайте завдання до неї.

Робота з підручником

● Прочитайте текст підручника (§ 15, пункт 3) і дайте відповіді на запитання.

1. Звідки походив волинський князь роман Мстиславович?

2. Про які здобутки в зовнішній політиці романа Мстиславовича йдеться?

Робота з картою

● За допомогою карти підручника (С. 122) визначте, про яке князівство йдеться в наведеному тексті.

«Давньоруське князівство, що займало територію по Бугу та правих притоках Прип’яті. Воно утворилося на землях волинян, а з 10 ст. ввійшло до складу Київської держави; у першій половині 12 ст. відокремилося. Тут панувала династія, заснована правнуком Володимира Мономаха». (Волинське князівство)

Робота з таблицею

● Запропоновані факти розподіліть по відповідних колонках таблиці.

Князівства

Галицьке

Волинське

   

1. Об’єднане Володимирком Володаревичем.

2. Мало кордон з литовськими племенами.

3. Столиця — місто Володимир.

4. Сильна влада боярства.

5. Першим відокремилося від Русі-України.

6. Правила династія Мономаховичів.

7. Князем був Ярослав Осмомисл.

8. Уважалося володінням київських князів.

9. Розширило територію до пониззя Дунаю.

10. Належало Ростиславичам.

Відповідь: Галицьке — 1, 4, 5, 7, 9, 10; Волинське — 2, 3, 6, 8.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 15 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.