Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 16. Політичне та мистецьке життя Київського, Чернігівського, Переяславського князівств доби роздробленості

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• називати князівства часів роздробленості Русі-України;

• показувати на карті території князівств часів роздробленості Русі-України;

• наводити приклади зв'язку між географічним положенням князівств та їхнім історичним розвитком, полікультурного характеру давньоруського суспільства, його досягнення в галузі культури;

• пояснювати і застосовувати поняття «князівський з'їзд», «вотчина», «віче»;

• розпізнавати та описувати пам'ятки образотворчого мистецтва й архітектури.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Уже в 30-х роках 12 ст., за часів правління брата князя Мстислава Ярополка, розпочалося відокремлення земель-князівств. З-під влади Києва вийшли Володимиро-Суздальське князівство, Новгородсько-Псковська земля. Протягом 50-60-х років стали незалежними від Києва Полоцько-Мінська, Галицько-Волинська і Турово-Пінська землі, Чернігівське та Новгород-Сіверське князівства. На початку 13 ст. уже налічувалося 15 самостійних князівств.

Запитання

• Чи означала політична роздробленість Русі-України її крах як держави?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Вправа «Золота рибка»

Умови вправи наведені в підручнику (С. 99).

• Назвіть подію, дата якої позначена на «золотій рибці».

Робота з картою

• Користуючись картою в підручнику (С. 97), виконайте завдання.

1. Знайдіть на карті Київське, Переяславське і Чернігово-Сіверське князівства, назвіть їхні адміністративні центри.

2. Назвіть інші міста, розташовані на території цих князівств.

3. Назвіть сусідів цих князівств.

4. Якому з князівств було відведено найбільшу територію?

5. Яким князівством, на вашу думку, прагнули заволодіти усі князі і чому?

Робота з підручником

• Прочитайте текст підручника (§ 14, пункти 1-2), заповніть наведену в ньому таблицю (С. 103).

Робота з візуальними джерелами

• Розгляньте ілюстрацію в підручнику «Київ у 12-13 ст. Реконструкція-діорама» (С. 101), дайте відповіді на запитання до неї.

Робота з хронологією

Записати в зошити.

• 1187 р. — перша письмова згадка слова «Україна».

Робота з таблицею

● Запропоновані факти розподіліть по відповідних колонках таблиці.

Князівства

Київське

Чернігівське

Переяславське

     

1. Розташоване на сході Лівобережжя.

2. Найбільш населене князівство.

3. розорене Андрієм Боголюбським.

4. Був побудований Спасо-Преображенський собор.

5. Постійно оборонялося від половців.

6. Займало Правобережжя Дніпра.

7. За володіння ним постійно точилися князівські суперечки.

8. розташоване на півночі України.

9. Перебувало в залежності від Києва.

10. Князював Святослав Ярославич.

11. Було розташоване на перетині торгових шляхів.

12. Князював Володимир Глібович.

13. Його столиця була другим за розміром руським містом.

Відповідь: Київське — 2, 3, 6, 7, 11; Чернігівське — 4, 8, 10, 13; Переяславське — 1, 5, 9, 12.

Робота з візуальними джерелами

● Розгляньте ілюстрації (С. 104), визначте особливості архітектури Київської держави доби роздробленості, запишіть назви архітектурних споруд у зошити, запам’ятайте їхній вигляд.

Бесіда

1. Як ви вважаєте, чому в період роздробленості храми набувають ознак фортечних споруд з вікнами-бійницями й масивним декором?

2. Як ви вважаєте, чому в період роздробленості в оздобленні храмів припинили використовувати мозаїку?

Робота з візуальними джерелами

1. Розгляньте ікони (С. 105), запишіть їхні назви. (Вишгородська ікона Богородиці, ікона Богородиці зі Святими Антонієм та Феодосієм Печерськими).

2. Розглянути книжкову мініатюру (С. 105), записати її назву. (Родина князя Святослава Ярославича. Мініатюра з «Ізборника» 1073 р.).

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 14 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.