Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

Урок 15. Русь-Україна за Володимира Мономаха та його сина

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• називати роки правління князів цієї доби;

• наводити приклади піднесення Русі-України за правління Володимира Мономаха;

• висловлювати ставлення до діяльності Володимира Мономаха, Мстислава Великого.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда

1. Назвіть відомі вам факти з життя Володимира Мономаха.

2. Висловіть припущення щодо того, чому після смерті свого батька, Всеволода Ярославича, він відмовився посісти київський стіл.

Відповіді записують на дошці. Наприкінці уроку необхідно повернутися до цих питань і порівняти їх з отриманою інформацією на уроці.

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Володимира Мономаха вважають великим патріотом держави й активним захисником русі-України від половців. Володимир, син князя Всеволода, народився 1053 року. Мати його, Марія — грекиня, донька візантійського імператора Константина Мономаха. Звідси й походить ім’я Володимира — Мономах. Княжич народився в Києві, але вже через рік князь Всеволод із сім’єю переїхав до Переяслава. У цьому невеликому місті минули його дитячі роки. Він змалку мав хист до військової справи, тому вже в 15 років брав участь у першій битві русів з половцями 1068 р. Володимир став «мечем» у руках свого батька, оскільки Всеволод не любив воювати, а любив читати, знав п’ять іноземних мов.

У 22 роки, князюючи у Смоленську, Володимир Мономах одружився з англійською принцесою Гітою.

Видатний історик Василь Татіщев так описав зовнішній вигляд князя: «Він був гарний обличчям, очі в нього були великі. Волосся рудувате й кучеряве, лоб високий, борода широка. На зріст він був не дуже високий, але міцний тілом і дуже сильний».

Порівняйте словесний портрет князя з його зображенням у підручнику. Які, на вашу думку, риси характеру притаманні князеві як державцю, полководцю, дипломату?

Робота з підручником

• Прочитайте текст підручника (§ 13, пункт 1) і дайте відповіді на запитання.

1. Коли помер князь Святополк?

2. Яка подія стала приводом до повстання в Києві?

3. Хто взяв участь у повстанні 1113 року?

4. Яке рішення ухвалили на вічі в Києві заможні городяни 1113 р.?

5. Ким була мати Володимира Всеволодовича (Мономаха)?

6. Володарем якого князівства був Володимир Мономах до приходу на київський престол?

7. Чому, на вашу думку, князь Володимир написав «Повчання»?

8. Боротьбі з яким ворогом присвятив своє життя Володимир Мономах?

Робота з візуальними та історичними джерелами

● Розгляньте ілюстрацію «Перемога русичів над половцями 1107 року. Мініатюра з літопису» (С. 94), прочитайте уривок з літопису (С. 95) і дайте відповідь на запитання до них.

Робота з таблицею

● Складіть таблицю «Політика Володимира Мономаха» на основі інформації з підручника (§ 13, пункт 2).

Учитель. Правив Володимир Мономах протягом 1113-1125 рр. Після його смерті київський престол посів його старший син Мстислав.

Робота над складанням плану

● За розповіддю учителя складіть тезисний план про діяльність Мстислава Володимировича.

Завдання учням

● Доведіть, що Мстислав Володимирович продовжив політику свого батька. Наведіть факти на підтвердження.

Учитель пояснює поняття «централізована монархія», «федеративна монархія», «колективний сюзеренітет».

Вправа «Два — чотири — всі разом»

1. Прочитати текст підручника (§ 13, пункт 4), виписати причини роздробленості Русі-України в зошити.

2. Об’єднатися в пари, обрати дві найголовніші, на думку пари, причини роздробленості.

3. Об’єднати пари в четвірки й обрати дві найголовніші причини роздробленості. Четвірки, як і пари, обов’язково мають досягти згоди щодо відповіді.

4. Вислухати всі четвірки. Визначити головні причини роздробленості Русі-України.

Робота з картою

1. Розгляньте історичну карту в підручнику (С. 97), дайте відповіді на запитання до неї (С. 96).

2. Визначте місцерозташування п’яти князівств, що утворяться на території сучасної України. Їхні назви запишіть у зошити.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбиття підсумків уроку відбувається за запитаннями з рубрики «Перевірте себе». Учитель також повертається до припущень, висловлених учнями на початку уроку щодо причин відмови Всеволода Ярославича посісти київський стіл після смерті свого батька. Учні порівнюють запис на дошці з отриманою на уроці інформацією.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 13 підручника.

2. Відповісти на запитання наприкінці параграфа.

3. Засвоїти нові поняття.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.