Історія України. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 35

Тема. Узагальнення до курсу за темою «Середньовічна історія України та її внесок у загальноєвропейську спадщину».

Мета: повторити, закріпити й узагальнити матеріал курсу і здобуті вміння і навички; виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: узагальнення і оцінювання знань.

Обладнання: підручник, стінні карти.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПОВТОРЕННЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ

Запитання і завдання

1. Які хронологічні межі середньовічної історії України? Свою відповідь обґрунтуйте.

2. На які періоди можна поділити середньовічну історію України? Що б ви взяли за основу запропонованої періодизації?

3. Заповніть таблицю. Запишіть основні цивілізаційні здобутки українського суспільства у IX—XV ст.

План характеристики

Здобутки

Сфера державотворення

 

Господарський розвиток

 

Ремесло

 

Церковне життя

 

Духовний та освітній розвиток

 

Воєнна справа

 

4. Порівняйте процеси та явища європейської та української історії доби Середньовіччя.

5. Укажіть роль і місце державних утворень на території України для подальшого розвитку українського суспільства.

1) Київська держава

2) Галицько-Волинська держава

3) Велике князівство Литовське

4) Королівство Польське

5) Молдавське князівство

6) Московська держава

7) Золота Орда

8) Кримське ханство

6. Складіть перелік із десяти подій, які були визначальними для середньовічної історії України.