Історія України. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 13

Тема. Узагальнення і тематичний контроль за розділом «Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X — у першій половині XI ст.».

Мета: здійснити узагальнення й тематичний контроль знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення розділу; удосконалити наявні вміння й навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого України.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.

Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень учнів.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Узагальнення й оцінювання знань

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему й основні завдання уроку, інформує про заплановані форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Дидактична гра «Хто більше»

Правила гри наведені в розробці уроку № 2.

Кросворди

Учитель організовує перевірку й обговорення кросвордів, складених учнями до уроку за матеріалом розділу. Доцільно визначити тих, хто виконає це завдання найкраще.

Запитання і завдання

1. Складіть перелік подій з історії Русі кінця X — першої половини XI ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Опишіть «стольний град» Київської держави, місто Київ часів Ярослава Мудрого.

3. Яку роль для Київської держави відіграло запровадження християнства?

4. За розвитком Русі кінця X — першої половини XI ст. розкрийте роль князівської влади в державному житті.

5. Якими, на вашу думку, є підстави для того, щоб стверджувати, що культура Русі досягла високого рівня розвитку?

6. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Як змінилася територія Київської держави наприкінці X — у першій половині XI ст. порівняно з попереднім періодом її розвитку?

2) Назвіть території, приєднані до Київської держави за князювання Володимира та Ярослава.

3) Покажіть на карті основні походи Володимира та Ярослава.

7. Назвіть роки правління князів Володимира та Ярослава. Порівняйте внутрішню і зовнішню політику двох князів. З’ясуйте її значення та наслідки.

8. Складіть характеристики Володимира і Ярослава як особистостей та історичних діячів.

9. Наведіть факти, які підтверджують думку, що за князювання Володимира та Ярослава Київська держава досягла свого розквіту.

10. Назвіть приклади: найдавніших пам’яток писемності; поширення освіти на Русі; відносин Русі з європейськими державами.

11. Охарактеризуйте суспільну роль різних верств і станових груп населення Русі.

12. Визначте ступінь розвитку господарства й торгівлі на Русі порівняно із тогочасною Західною Європою.

13. Порівняйте повсякденне життя мешканців міста і села на Русі й у середньовічній Європі.

14. Охарактеризуйте особливості ролі князівської влади в політичному устрої Русі.

15. Порівняйте політичний устрій і соціальний розвиток давньоруського і тогочасного європейського суспільств.

Тестові завдання

1. Що було спільним у зовнішній політиці Володимира Великого і Ярослава Мудрого?

А походи на Константинополь

Б боротьба за Червенські міста

В запрошення місіонерів із Риму

Г відсіч агресії варягів

2. Які кочові племена здійснювали напади на південні кордони Київської держави за часів правління князя Володимира Великого?

А хозари

Б печеніги

В половці

Г монголи

3. У якому році великий князь Володимир хрестив Русь?

А 862 р.

Б 882 р.

В 911 р.

Г 988 р.

4. Території яких племінних союзів слов’ян увійшли до складу Київської держави за часів князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого?

А тиверців і уличів

Б волинян і білих хорватів

В сіверян і деревлян

Г полян і в’ятичів

5. Що завадило Ярославу Мудрому сісти на стіл великого князя київського відразу після смерті батька?

А відсутність його імені в заповіті батька

Б початок масових набігів печенігів на Русь

В війна з варягами за контроль над торговельним шляхом «із варягів у греки»

Г боротьба з братами за право княжіння

6. За великого князя Ярослава Мудрого було запроваджено:

А християнство як державну релігію Русі

Б писаний збірник давньоруських законів

В систему збору данини з підвладних племен — полюддя

Г традицію скликання з’їздів (снемів) руських князів

7. Завдяки яким обставинам великий київський князь Ярослав Мудрий у 1036 р. «став єдиновладним володарем Руської землі»?

А успадкування земель Мстислава Володимировича

Б створення зводу законів «Руська правда»

В заснування Києво-Печерського монастиря

Г перемога над печенігами у битві під Києвом

8. За якого князя Київська держава почала карбувати власну монету?

А Олега

Б Святослава

В Ярослава Мудрого

Г Володимира Великого

9. «Батько мій помер, а Святополк сидить у Києві, убиваючи братів своїх...» — уривок із джерела виправдовує вступ у міжусобну боротьбу за київський стіл князя:

А Володимира Великого

Б Ярослава Мудрого

В Володимира Мономаха

Г Святослава Ігоревича

10. Доньці якого київського князя писав такого листа Папа Римський Микола II: «Слава про ваші чесноти, прекрасна діво, дійшла до наших вух, і з великою радістю чуємо ми, що ви виконуєте в цій дуже християнській державі [Франції] свої королівські обов’язки з похвальним завзяттям і чудовим розумом»?

А Святослава

Б Володимира Великого

В Ярослава Мудрого

Г Володимира Мономаха

11. Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками.

1 приєднання князями Володимиром і Ярославом Червенських міст

2 Перший Балканський похід князя Святослава

3 розгром князем Святославом Хозарського каганату

4 похід новгородського князя Олега на Київ

А поширення влади київського князя на плем’я в’ятичів, утворення Тмутараканського князівства

Б поширення влади київського князя на племена волинян і білих хорватів

В поширення влади київського князя на племена уличів і тиверців

Г об’єднання Північної та Південної Русі

Д об’єднання полян, деревлян і сіверян під владою київського князя

12. Установіть послідовність подій.

А «І став княжити Володимир у Києві один. І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, і Хорса, І Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла, і Мокош, і приносили їм люди жертви, називаючи їх богами, і приводили синів своїх, і жертвували їх цим бісам, і оскверняли землю требами своїми».

Б «Увійшла сама княгиня зі своїми родичами й вибраними служницями; вона йдучи поперед інших жінок, а ті в порядку йдучи одна за другою... Після них увійшли посли й представники князів руських... Сів імператор з імператрицею зі своїми дітьми й покликано було княгиню до зали й, за запрошенням імператора сівши, говорила з ним про що хотіла».

В «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір».

Г «Помер великий князь руський... і заповів синам своїм: “Тепер же поручаю я,— замість себе,— стіл свій, Київ, найстаршому сину Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду — Переяславль, а Ігорю — Володимир, а В’ячеславу — Смоленськ”».

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на уроці, оголошує і обґрунтовує оцінки.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть матеріал про територіальне зростання Київської держави за Володимира Великого і Ярослава Мудрого.