Історія України. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 12 (І ВАРІАНТ)

Тема. Практичне заняття «Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства».

Мета: скласти уявлення про місце і роль християнської релігії і церкви в житті давньоруського суспільства; закріпити теоретичні знання учнів, набуті впродовж вивчення навчального матеріалу; розвивати вміння аналізувати історичні джерела, виступати з повідомленнями або презентаціями перед класом; сприяти формуванню толерантного ставлення до думок інших і вмінню шукати з ними порозуміння.

Тип уроку: застосування набутих знань.

Обладнання: підручник, атлас, карта «Київська держава за князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого», матеріали, підготовлені вчителем і учнями до практичного заняття.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань

IV. Проведення практичного заняття

V. Закріплення нових знань

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему практичного заняття, інформує про заплановані форми роботи.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда за запитаннями

1. Як виникла східнослов’янська писемність?

2. Яку роль для вивчення культурного життя Київської держави відіграє усна народна та музична творчість?

3. Охарактеризуйте розвиток архітектури та образотворчого мистецтва на Русі.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями

1. Якими є основні засади християнського віровчення?

2. Як відбулося хрещення Русі?

3. Яким є історичне значення хрещення Русі?

IV. ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Робота з джерелами

Учитель об’єднує учнів у малі групи, доручає опрацювати наведений матеріал й організовує обговорення результатів, яких досягли учні.

1. Проаналізуйте репродукцію картини С. Іванова «Християни та язичники» (готується до уроку вчителем) і дайте відповіді на запитання.

1) Що зображено на картині?

2) Хто із зображених на картині християнин, а хто — язичник?

3) Чим, на вашу думку, спричинений конфлікт, зображений на картині?

4) Що намагалися захистити люди, опираючись християнізації?

2. Проаналізуйте наведений текст і дайте відповіді на запитання. Князь Володимир дуже енергійно взявся запроваджувати християнство. Для цього він наказав знищити капища старих язичницьких богів по всій державі. У Києві хрещення не зустріло особливого опору, а в інших місцевостях воно проводилось примусово. Наприклад, у Новгороді залишилась приказка про Володимирових воєвод, яким він доручив хрестити своїх підданих далеко від столиці: «Путята хрестив вогнем, а Добриня — мечем». Митрополит Іларіон у «Слові про закон і благодать» про хрещення Русі писав: «А як хто то й не з любові, а зі страху перед повелителем охрестився, бо ж благовір’я його на владу спиралося». Зрозуміло, що нова віра нав’язувалася насильно, а у віддалених від столиці місцевостях двовір’я зберігалося протягом століть.

1) Чому поширення християнства зустріло опір із боку населення?

2) Які верстви населення підтримували поширення християнства, а які — ні?

3) Що може бути свідченням проникнення християнства в різні сфери життя суспільства Русі?

4) Які чинники сприяли перемозі християнства у протистоянні з язичництвом?

5) Чому повстання волхвів на Русі не мали успіху?

Заслуховування повідомлень, підготовлених учнями до уроку

Учитель організовує обговорення учнівських повідомлень за темою «Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства».

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Учитель доручає учням самостійно визначити особливості проникнення християнства в житті давньоруського суспільства, його протистояння з язичництвом і впливу християнства на життя тогочасного суспільства.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель пропонує учням по черзі висловити свою думку щодо того, чим був корисним для них цей урок.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Складіть кросворд з основних термінів і понять вивченого розділу.