Відповіді до всіх тестових завдань - Історія України. 11 клас

Поточний контроль

Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х — середина 1980-х рр.). Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни в його структурі. Стан економіки УРСР у другій половині 1960-х — першій половині 1980-х рр.

Варіант 1

1. Г

2. Б

3. Г

4. Леонід Брежнєв

5.

Характерні риси радянського соціалізму

Характерні риси радянського соціалізму

Економічна сфера

Політична сфера

Ідеологічна сфера

Екологічна сфера

Продовольча криза, хронічна криза сільського господарства. Висока затратність виробництва, енергоємність і матеріалоємність продукції

Однопартійна політична система, суворо централізована влада

Розходження між ідеологічними догмами і реаліями життя.

Посилення ідеологічного тиску на суспільство

Бездумна експлуатаціяприродних ресурсів.

Руйнування природногосередовища, придатного дляжиття людей (забрудненняводоймищ, атмосфери тощо)

Висновок: кризові явища були наслідком деформацій в суспільно-політичному житті, відвертого ігнорування економічних законів з боку командно-адміністративної системи, прорахунків у діяльності партійного і державного керівництва, яке не усвідомлювало всієї гостроти становища й невідкладності змін.

Варіант 2

1. А

2. А

3. Б

4. Номенклатура

5.

“Застій” в УРСР

«Застій» в УРСР

Економічна сфера

Політична сфера

Культурна сфера

Моральна сфера

Екстенсивний шлях розвитку економіки. Невисока якість і дефіцит більшості товарів.

Повільне запровадження нових технологій.

Недієздатність законодавчих органів влади. «Старіння» керівництва. Корупція у вищих ешелонах влади. Репресії проти дисидентів. Суперечлива зовнішня політика

Звуження сфери функціонування української мови.

Здійснення русифікації.

Посилення ідеологічного контролю над мистецтвом, літературою і наукою.

Звинувачення інтелігенції у "антирадянщині" й "націоналізмі".

Поява подвійної моралі.

Незаконні привілеї адміністративно- бюрократичного апарату.

Процвітання корупції та тіньової економіки. Зростання кількості господарчих злочинів. Поширення пияцтва та алкоголізму.

Висновок: «Застій» характеризувався поглибленням кризи всіх сфер життя радянського суспільства. Реформи в економіці, розпочаті в 1965 р., не були доведені до кінця. Вони не дали вагомих результатів, розбившись об стіну бюрократизму. Провал реформ другої половини 1960-х рр. ще раз довів принципову неможливість реформування соціалістичної системи. У 1970—1985 рр. негативні тенденції в економіці республіки наростали. Водночас очевидно, що в господарському і політичному житті, соціальному і духовному розвитку республіки залишалося чимало елементів і традицій сталінської доби, надійно законсервованих брежнєвським керівництвом.