Відповіді до всіх тестових завдань - Історія України. 11 клас

Узагальнюючий контроль

Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х — середина 1960-х рр.)

Варіант 1

1. Г

2. В

3. Б

4. В

5. 1, 2, 3

6.

1-Б

2-В

3-А

4-Г

7.

1-В

2-Б

3-А

4-Г

8.

«Відлига» в українській літературі та мистецтві

Галузь культурного життя

Основні тенденції розвитку

Представники

Література

Реабілітація українських поетів та письменників: О. Олеся, М. Вороного, Г. Косинки та ін. Виступ на захист української мови письменників М. Рильського, М. Бажана та ін. Пожвавлення літературного життя.

Виникнення плеяди молодих літераторів (В. Симоненко, Л. Костенко, М. Руденко, Д. Павличко та ін.).

Діяльність «шістдесятників»

О. Довженко, Б. Антоненко- Давидович, Г. Тютюнник, Л. Первомайський, В. Симоненко, Л. Костенко, І. Світличний, І. Драч, М. Вінграновський, В. Шевчук та інші.

Образотворче мистецтво

Пошук нових форм творчості українськими художниками (М. Божій, М. Дерегус, В. Касіян, Т. Яблонська та ін.). Із музеїв, виставок, галерей стали вилучати численні полотна й скульптури, присвячені «вождю всіх народів».

В. Дрозд, В. Зарецький, А. Горська, Л. Семікіна, Г. Севрук, П. Заливаха, В. Кушнір та інші.

 

Митці України вдалися до пошуків нових форм в образотворчому мистецтві, виходячи за «встановлені» межі соціалістичного реалізму. Нові ідеї у творчості українських скульпторів: спорудження пам'ятника Великому Кобзареві в Москві (М.Грисюк, Ю.Сінкевич, А. Фуженко), відкриття пам’ятнику І. Франку у Львові (В. Борисенко, Е.Мисько та ін..) тощо.

 

Музика і театр

Збагачення музичного мистецтва новими творами С. Людкевича, А. Штогаренка та ін.

Плідна праця композиторів- піснярів О. Білаша, А. Філіпченка, І. Шамо. Зростання інтересу до театрального мистецтва. Зростає зацікавлення театральним мистецтвом. Попри зменшення загальної кількості театрів кількість театральних глядачів помітно збільшується.

Плідна робота режисерів Г. Юри, М. Крушельницького, В. Скляренка та ін.

Талановита гра акторів А. Бучми, Ю Лаврова, Н. Ужвій та ін.).

Створення нових кінофільмів (роботи О. Довженка «Антарктида», «Зачарована Десна», «Поема про море», С. Параджанова «Тіні забутих предків», В. Денисенка «Сон» та ін.).

Б. Лятошинський, Г. Майборода, Ю. Мейтус, П. Майборода, А. Філіпенко, А. Штогаренко, І. Шамо та інші.

Висновок: «Хрущовська відлига» створила передумови для розвитку української культури. Припинився терор і масові репресії, з’явилося нове покоління діячів української культури. У зв’язку із зазначеними чинниками відбулось нове короткочасне піднесення української культури, з’явилося ціле покоління митців — шістдесятники. Проте нова хвиля ідеологічного наступу не дала можливості розвитися новим явищам в українській культурі.

Варіант 2

1. Б

2. Б

3. А

4. Б

5. 4,5,6

6.

1-Б

2-А

3-Д

4-В

7.

1-А

2-Б

3-В

4-Г

8.

Науково-технічна революція і наука в Україні

Галузь науки

Основні здобутки

Представники

Точні науки

Наприкінці 1950-х — на початку 1960-х рр. академіком М. Боголюбовим були розроблені нові методи квантової теорії поля та статичної фізики. Академік-біохімік О. Палладін, який очолював Академію наук від 1946 до 1962 р., став засновником української школи біохіміків.

У 1964 р. в Харківському фізико-технічному інституті АН УРСР було споруджено один із найбільших у світі прискорювачів електронів. Українські вчені та інженери спроектували та збудували цифрову машину «Київ»

(1960 р.), першу в СРСР керуючу машину широкого профілю «Дніпро» (1961 р.). Створення Обчислювального центру на чолі з В. Глушковим (1957 р.), який працював над створенням електронно- обчислювальних машин для управління виробничим процесом.

Розробка нових технологій Інститутом електрозварювання

О. Палладін, Б. Патон, В. Глушков, І.Курчатов, М. Амосов, М. Боголюбов та інші.

 

на чолі з Б. Патоном.

Вчені Українського науково- дослідного конструкторсько- технологічного інституту синтетичних надтвердих матеріалів АН УРСР 1961 р. першими в світі одержали штучні алмази.

Дослідження проблем атомної енергетики у Харківському фізико-технічному інституті на чолі з І. Курчатовим. Створення в 1960 р. в Інституті фізики ядерного реактора, за допомогою якого здійснювалися дослідження атомного ядра.

Розробка нових методів хірургічного лікування серцевих захворювань під керівництвом М. Амосова.

 

Гуманітарні науки

Видання першої багатотомної «Української Радянської Енциклопедії», «Українського історичного журналу», журналу «Народна творчість та етнографія» та ін.

Почали видаватися журнали «Економіка Радянської України»,«Радянське право » та інші. Розширилася тематика суспільствознавчих досліджень.

М. Бажан та інші.

Сільськогосподарські науки

Винайдено і впроваджено у виробництво машини для хімічного захисту рослин, особливо садів і виноградників.

Велися роботи із селекції сортів пшениці, ячменю, картоплі, овочів, фруктів

 

Висновок: друга половина 1950-х — перша половина 1960-х років — найдинамічніша доба в історії української науки. Саме тоді було створено багато нових установ, особливо в напрямах, яких потребував розвиток військово- промислового комплексу. Характерною особливістю розвитку науки стало наближення мережі науково-дослідних установ до виробничої бази. Основну увагу вчені зосереджували на фундаментальних проблемах, які визначали перспективи науки. Багато було зроблено для розвитку ракетної техніки, космонавтики. Лібералізація суспільно-політичного та культурного життя позитивно позначилася на гуманітарних науках. Та попри успіхи в царині фундаментальних і прикладних досліджень, Україна залишалася науковою периферією СРСР.