Історія України. 10 клас: Розробки уроків. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 34 (49)

Тема. Наш край у 1920—1930 рр.

Матеріал уроку подається за такими основними блоками:

I. Перебування у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії та УСРР (СРСР).

Запитання та завдання

1) Покажіть на карті населений пункт, у якому ви проживаєте. На території якого району, області він розташований?

2) На території якого історико-етнографічного регіону він розташований?

3) Схарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою цього регіону.

4) Які населені пункти існували на той час у вашому регіоні? Порівняйте їх із тими, що існують сьогодні. Чи зазнали змін їхні назви, розміри?

5) Чи є у вашому краї населені пункти, які виникли у цей період? Назвіть їх і поясніть походження їхніх назв.

6) Яким був етнічний і соціальний склад населення вашого краю?

II. Зміни в господарському, соціальному житті українських земель.

Запитання та завдання

1) Що ви знаєте про особливості розвитку сільського господарства краю в ті часи?

2) Які сільськогосподарські культури переважно вирощувалися тоді у вашому регіоні?

3) Яким був стан промисловості й торгівлі?

4) Визначте спільне й відмінне в господарському житті краю порівняно з іншими регіонами України цього періоду.

5) Що вам відомо про соціальне становище краю й соціальні виступи населення?

6) Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про побут і повсякденне життя населення краю в 1920—1930-ті рр.

III. Формування нових явищ у культурному та духовному житті населення українських земель.

Запитання та завдання

1) Що ви знаєте про вірування, звичаї та традиції населення вашого краю?

2) Які події, пов’язані з українським національним життям, відбувалися на території краю?

3) Назвіть діячів української культури цього періоду, що походили або проживали в краї. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

4) Які пам’ятки культури цієї доби є у вашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.

5) Визначте спільне й відмінне в духовному та культурному житті населення краю порівняно з іншими регіонами України цього періоду.

6) У яких творах української літератури розповідається про тогочасну історію вашого краю або регіону? Яку інформацію про тогочасні події і життя населення можна отримати з них?