Історія України. 10 клас: Розробки уроків. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 48

Тема. Наш край у 1918—1921 рр.

Матеріал уроку подається за такими основними блоками:

I. Військово-політичні події.

Запитання та завдання

1) До складу яких державних утворень входив ваш регіон у 1918—1921 рр.?

2) Які ключові події відбувалися в цей час у регіоні?

3) У яких збройних формуваннях брали участь жителі краю?

4) Чи існував селянський повстанський рух? Назвіть провідних отаманів.

5) Складіть хронологію подій 1918—1921 рр.

6) Складіть характеристики та політичні портрети видатних діячів історії краю.

II. Зміни влади, перерозподіл власності та ставлення населення до цих процесів.

Запитання та завдання

1) Скільки разів відбувалася зміна влади в регіоні?

2) Яка влада протрималася найдовше?

3) Яку владу найбільше підтримувало населення краю?

4) Як відбувався перерозподіл власності в краї в 1918—1921 рр.?

III. Повсякденне життя жителів краю.

Запитання та завдання

1) Які зміни в повсякденне життя внесли події 1918—1921 рр.?

2) Чи були ці зміни закономірними?

3) Які обставини були вирішальними для таких змін?

IV. Особливості культурних процесів.

Запитання та завдання

1) Якими були особливості культурного, духовного життя краю порівняно з аналогічними явищами та процесами на інших територіях України?

2) Підготуйте розповідь про вашого земляка — діяча культури тієї доби.