Історія України. 10 клас: Розробки уроків. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 33 (46)

Тема. Наш край у 1900—1914 рр.

Тема «Наш край (1900—1939 рр.)» передбачає розкриття на місцевому матеріалі закономірностей розвитку подій 1900—1939 рр. в Україні. Уроки, на яких розглядається краєзнавчий матеріал, повинні ґрунтовно опрацьовуватися вчителем. Наведений матеріал має бути яскравим і доступним для сприйняття, без зайвої деталізації.

Найкраще мета уроку досягається, якщо використовується експозиція та матеріали краєзнавчих музеїв, коли учні знайомляться з пам’ятниками цього періоду або визначними місцями.

Якщо краєзнавчого матеріалу недостатньо для вивчення на окремому уроці, доцільніше використовувати краєзнавчий матеріал у процесі вивчення теми. У такому випадку це може бути:

інформація вчителя або повідомлення учнів (особливо, якщо вони ведуть самостійну пошукову роботу);

робота з історичним документом, розповідь фахівця-науковця, очевидця або учасника подій;

прослуховування спогадів на аудіо- та відеоносіях;

статистичний матеріал або матеріальні історичні пам’ятки.

У випадку, коли вчитель проводить урок на базі краєзнавчого музею, він повинен заздалегідь обговорити з екскурсоводом завдання уроку та форму його проведення. Бажано час від часу зупиняти лектора (попередньо обговоривши ці паузи) і підключати учнів до дискусії, вислуховувати їхні думки та ставлення до історичних подій, які вивчаються. Роль екскурсовода може виконувати й учитель.

Матеріал уроку подається за такими основними блоками:

І. Перебування регіону у складі Російської або Австрійської імперії.

Запитання та завдання

1) Покажіть на карті населений пункт, у якому ви проживаєте. На території якого району, області він розташований?

2) На території якого історико-етнографічного регіону він розташований?

3) Схарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою цього регіону на початку XX ст.

4) Які населені пункти існували на той час у вашому регіоні? Порівняйте їх із тими, що існують сьогодні. Чи зазнали змін їхні назви, розміри?

5) Чи є у вашому краї населені пункти, які виникли на початку XX ст.? Назвіть їх і поясніть походження їхніх назв.

6) Яким був етнічний і соціальний склад населення вашого краю на початку XX ст.?

II. Зміни в господарському, соціальному житті українських земель.

Запитання та завдання

1) Що ви знаєте про особливості розвитку сільського господарства краю в ті часи?

2) Які сільськогосподарські культури переважно вирощувалися тоді у вашому регіоні?

3) Яким був стан промисловості й торгівлі?

4) Визначте спільне й відмінне в господарському житті краю порівняно з іншими регіонами України цього періоду.

5) Що вам відомо про соціальне становище краю й соціальні протести населення, революційні події?

6) Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про побут і повсякденне життя населення краю на початку XX ст.

III. Формування нових явищ у культурному та духовному житті населення українських земель.

Запитання та завдання

1) Що ви знаєте про вірування, звичаї та традиції населення вашого краю?

2) Які події, пов’язані з українським національним життям, відбувалися на території краю?

3) Назвіть діячів української культури цього періоду, що походили або проживали в краї. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

4) Які пам’ятки культури початку XX ст. є у вашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.

5) Визначте спільне й відмінне в духовному та культурному житті населення краю порівняно з іншими регіонами України цього періоду.

6) У яких творах української літератури розповідається про тогочасну історію вашого краю або регіону? Яку інформацію про тогочасні події та життя населення можна отримати з них?