Навчання дітей з порушенням зору. 2019. Костенко

ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця А.1

Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) для дітей з особливими освітніми потребами (з порушенням зору)

Продовження таблиці А.1

Продовження таблиці А.1

Закінчення таблиці А.1