Посібник для вчителя. Всесвітня історія. Новий час (XV—XVIII ст.). 8 клас

УРОК № 8*

Тема. Узагальнення знань за темами «Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій», «Людина ранньої Нової доби», «Реформація та Контрреформація».

Мета: повторити й узагальнити матеріал із відповідних тем; розвивати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, визначати їхню суть, причини та значення, давати характеристику історичним діячам, працювати з джерелами інформації, висловлювати власну точку зору щодо тих чи інших історичних явищ і подій; сприяти появі в учнів зацікавленості до історичних подій.

Основні поняття: Великі географічні відкриття, Реформація, Контрреформація.

Обладнання: картки із завданнями.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

удосконалити навички роботи в групах;

розвинути вміння узагальнювати та систематизувати матеріал, робити висновки, висловлювати власну точку зору;

поглибити вміння працювати з історичними термінами та поняттями, складати історичні портрети видатних діячів.

* Проводиться за наявності часу.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Урок-змагання

Завдання 1. Із глибини століть.

Завдання 2. Відгадайте героя.

Завдання 3. Я так думаю.

Завдання 4. Спробуйте пояснити.

Завдання 5. Історичний портрет.

Завдання 6. Розв’яжіть кросворд.

III. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Методичні рекомендації.

Урок проходить у вигляді змагання трьох команд. На початку уроку вчитель об’єднує учнів у три групи, у кожній із яких визначається капітан.

Правила гри.

1) Командам будуть запропоновані завдання. За кожну правильну відповідь нараховуються бали (скільки балів і за який конкурс, можна оголосити потім додатково).

2) У команді мають працювати виключно всі учні, оскільки за тих учнів, які не брали участі в змаганні, із команди будуть зніматися бали (за кожного учня — 1 бал).

3) Учні з команди-переможниці отримують оцінки за урок на один бал вищі, ніж ті, які вони зароблять насправді.

4) За порушення правил гри з команди знімаються бали (за кожне порушення — 1 бал).

5) Команди можуть заробити додаткові бали за доповнення відповідей своїх суперників (за кожне доповнення — 1 бал).

6) Капітани команд мають наприкінці уроку виставити оцінки членам своєї команди за роботу на уроці (оцінки потім узгоджуються з учителем).

7) Перемагає та команда, яка отримає найбільшу кількість балів.

II. УРОК-ЗМАГАННЯ

Учням пропонуються шість конкурсних завдань.

Завдання 1. Із глибини століть.

Цей конкурс охоплює питання про причини Великих географічних відкриттів. Кожній команді на опрацювання надається певний фрагмент документа. Проаналізувавши його, учні мають визначити, про яку з причин ідеться, і прокоментувати її, давши відповідь на запитання. Для опрацювання документа надається 2 хв. Від команди виступає один учень. Максимальна оцінка за цей конкурс — 3 бали.

ПЕРША КОМАНДА

Із висловлювань іспанського єпископа Лас Касаса

Ніколи не переймалися наші співвітчизники нічим іншим, крім золота. ...Золото — це єдина турбота християн, межа їхніх бажань, причина їхніх ...праці та блукань...

Запитання до документа.

1) Про яку з причин Великих географічних відкриттів ідеться в цьому документі?

2) Чому в XV—XVI ст. у європейців виникла така потреба в золоті?

ДРУГА КОМАНДА

Зі щоденника венеціанського банкіра

Прянощі, які прибувають до Венеції, проходять через усю Сирію та через усі країни султана, і скрізь платять величезні побори... Із цієї причини при перевезенні через країну султана до Венеції витрати настільки великі, що те, що коштувало один дукат, зростає в ціні до 60 або навіть 100 дукатів.

Запитання до документа.

1) Про яку з причин Великих географічних відкриттів ідеться в цьому документі?

2) Кому були невигідні такі умови торгівлі?

ТРЕТЯ КОМАНДА

Український історик І. Крип’якевич про Великі географічні відкриття

Західна Європа була вже доволі густозаселена, а в деяких країнах був надмір населення, яке не могло знайти собі потрібного прожитку. Ці люди шукали собі нових засобів до існування й намагалися знайти їх на морі. Морське розбишацтво розвивалося впродовж цілих середніх віків. Поміж тими піратами було багато сміливих моряків, що зважилися на найбільш ризиковані експедиції й багато причинилися до нових відкриттів.

Запитання до документа.

1) Про яку з причин Великих географічних відкриттів ідеться в цьому документі?

2) Що давало можливість морякам вирушати в тривалі морські подорожі?

Після виконання завдання вчитель ставить перед учнями додаткові запитання, кожна правильна відповідь на які приносить команді 1 бал. Відповідає та команда, яка швидше приготує відповідь.

1) Які причини Великих географічних відкриттів ще не були названі?

2) Що означають поняття «причини» і «передумови» певної події?

3) Які передумови Великих географічних відкриттів ви можете назвати?

Завдання 2. Відгадайте героя.

Кожна команда отримує уривок із тексту, за яким має відгадати, про кого з мореплавців ідеться, визначити, які відкриття він зробив, і в чому полягає значення цих відкриттів. Для підготовки завдання надається 2 хв. Від команди відповідає один учень. Максимальна оцінка за цей конкурс — 4 бали.

ПЕРША КОМАНДА

Був сином бідного італійського ткача. У 12-річному віці став моряком, багато часу проводив у плаваннях і добре опанував мистецтво кораблебудування. Проект плавання до східних берегів Азії західним шляхом через Атлантику розробив на основі вчення про кулястість Землі. Із цим проектом звернувся спочатку до португальського короля, а після його відмови переселився до Іспанії. Але минуло кілька років, перш ніж її правителі виділили кошти на експедицію.

ДРУГА КОМАНДА

Походив із родини незаможних дворян. Чотири кораблі під його командуванням вийшли з Лісабона і, обігнувши Африку, пройшли вздовж її східного узбережжя, а згодом кинули якір біля індійського порту Калікута.

ТРЕТЯ КОМАНДА

Португальський моряк, походив із родини незаможних дворян. П’ять суден під його керівництвом вирушили в подорож, що тривала понад три роки та виявилася дуже важкою й небезпечною. Подолавши південну частину Атлантики, його експедиція знайшла протоку в Південне море та взяла курс до берегів Азії.

Завдання 3. Я так думаю.

Цей конкурс передбачає знання учнями наслідків Великих географічних відкриттів. Методом «пресу»* учні мають висловити власну думку щодо запитання: Який із наслідків Великих географічних відкриттів я вважаю найбільш важливим і чому?

Від команди може виступати довільна кількість учнів. За кожну відповідь можна отримати 1—2 бали. Конкурс триває до того часу, поки не з’ясуються всі наслідки географічних відкриттів.

* Зразок див. урок № 3.

Завдання 4. Спробуйте пояснити.

Цей конкурс передбачає знання учнями історичних понять. Учитель називає поняття, а учні мають указати його значення. Відповідає та команда, у якої швидше буде готова відповідь. За правильне визначення кожного поняття команда отримує 1 бал.

Зразок понять.

Нова історія; цивілізація; капіталістичне виробництво; буржуазія; наймані робітники; мануфактура; капітал; біржа; банки; колонія; конкістадори; Реформація; лютеранство; кальвінізм; протестантизм; Контрреформація.

Завдання 5. Історичний портрет.

Кожна команда отримує картку з портретом одного з діячів Реформації (перша — Т. Мюнцер, друга — Ж. Кальвін, третя — М. Лютер). Учням необхідно відгадати, хто саме там зображений, і скласти історичний портрет цієї особи на основі пам’ятки**. Від команди виступає один учень. Максимальна оцінка за цей конкурс — 5 балів.

** Готується як роздавальний матеріал.

Пам’ятка для характеристики історичного діяча

1) Визначити, у якій країні він жив, за яких історичних умов розгорнув свою діяльність.

2) Описати його зовнішність і характер. Пояснити, що вплинуло на формування його особистості, які риси його характеру варто наслідувати, а які ні.

3) Указати, інтереси якого стану суспільства він виражав.

4) Назвати результати його діяльності та дати їм оцінку.

5) Сформулювати власне ставлення до нього.

Завдання 6. Розв’яжіть кросворд.

Кожна команда отримує кросворд (у всіх команд він однаковий), який їм необхідно розв’язати. Для виконання цього завдання надається 5 хв. За кожне правильно відгадане слово команда отримує 1 бал.

1) «Священна Римська ... німецької нації». (Імперія.)

2) Прізвище ченця, який першим відверто виступив проти католицької церкви. (Лютер.)

3) Зміна, перебудова. (Реформа.)

4) Прізвище засновника Ордена єзуїтів. (Лойола.)

5) Старшини церковних громад у кальвіністській церкві. (Просвітери.)

6) Ім’я ідеолога Реформації. (Томас.)

7) «12 ...» — поміркована програма повсталих у Німеччині. (Статей.)

8) Документ про відпущення гріхів, який церква продає віруючому. (Індульгенція.)

9) Прізвище творця нового напрямку в протестантизмі. (Кальвін.)

10) «Святе письмо». (Біблія.)

Наприкінці уроку вчитель підбиває підсумки змагання. Підраховуються зароблені командами бали й оголошується переможець. Разом із капітанами команд учитель виставляє учням оцінки за роботу на уроці. При цьому учні з команди-переможниці отримують оцінки на один бал вищі.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал § 1—6 підручника.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.