Посібник для вчителя. Всесвітня історія. Новий час (XV—XVIII ст.). 8 клас

УРОК № 36

Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за темами «Росія», «Сполучені Штати Америки», «Східний світ».

Мета: перевірити рівень загальноосвітньої підготовки учнів із вивчених тем згідно з критеріями програми: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок роботи з історичною картою, опису й порівняння історичних подій та явищ; оцінити рівень навчальних досягнень учнів із вивчених тем відповідно до державних вимог і мети уроків.

Тип уроку: контролю та перевірки знань.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Оцінювання та перевірка знань учнів

Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь.

Завдання II. Установити відповідність, утворивши логічні пари.

Завдання III. Установити хронологічну або логічну послідовність.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ*

* Методичні рекомендації — див. урок № 15.

II. ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ

Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь.

1) Позначте роки правління Петра І.

а) 1672—1725 рр.;

б) 1680—1721 рр.;

в) 1689—1725 рр.;

г) 1691—1724 рр.

2) Позначте роки правління Катерини II.

а) 1762—1775 рр.;

б) 1762—1796 рр.;

в) 1765—1795 рр.;

г) 1775—1792 рр.

3) Позначте роки Північної війни.

а) 1700—1718 рр.;

б) 1700—1721 рр.;

в) 1703—1720 рр.;

г) 1705—1722 рр.

4) Позначте рік другого поділу Польщі.

а) 1780 р.;

б) 1785 р.;

в) 1793 р.;

г) 1795 р.

5) Позначте рік заснування першої англійської колонії Віргінії.

а) 1605 р.;

б) 1606 р.;

в) 1607 р.;

г) 1608 р.

6) Позначте рік «Бостонського чаювання».

а) 1769 р.;

б) 1770 р.;

в) 1772 р.;

г) 1773 р.

7) Позначте рік прийняття Декларації незалежності США.

а) 1776 р.;

б) 1777 р.;

в) 1778 р.;

г) 1779 р.

8) Позначте рік прийняття Конституції США.

а) 1781 р.;

б) 1783 р.;

в) 1785 р.;

г) 1787 р.

9) Позначте рік заснування держави Великих Моголів в Індії.

а) 1520 р.;

б) 1521 р.;

в) 1526 р.;

г) 1530 р.

10) Позначте рік початку правління династії Цин у Китаї.

а) 1640 р.;

б) 1642 р.;

в) 1644 р.;

г) 1646 р.

11) Позначте рік розгрому турецької армії під Віднем.

а) 1681 р.;

б) 1682 р.;

в) 1683 р.;

г) 1684 р.

12) Позначте назву етико-політичного вчення, що виникло в Китаї, яке вимагає беззастережної покори молодших старшим.

а) Конфуціанство;

б) іслам;

в) індуїзм;

г) буддизм.

13) Позначте прізвище організатора й першого головнокомандувача американської армії під час війни за незалежність.

а) Б. Франклін;

б) Т. Джефферсон;

в) Дж. Адамс;

г) Дж. Вашинґтон.

14) Позначте кількість штатів, які створили США.

а) 12;

б) 13;

в) 14;

г) 15.

15) Позначте поняття, що означає форму державного правління, за якої органи державної влади обираються, а державна влада поділяється на законодавчу, виконавчу та судову.

а) Федерація;

б) метрополія;

в) республіка;

г) імперія.

16) Позначте територію, приєднану до Росії в результаті третього поділу Польщі.

а) Східна частина Білорусі (до Мінська);

б) більшість Правобережної України;

в) центральна частина Білорусі (із Мінськом);

г) Курляндія.

17) Позначте ім’я дружини султана Османської імперії Сулеймана І.

а) Роксолана;

б) Олена;

в) Ольга;

г) Марія.

18) Позначте назву панівної релігії в Османській імперії.

а) Іслам;

б) буддизм;

в) християнство;

г) індуїзм.

19) Позначте роки правління Акбара — падишаха імперії Великих Моголів.

а) 1505—1565 рр.;

б) 1520—1549 рр.;

в) 1556—1605 рр.;

г) 1565—1616 рр.

20) Позначте роки повстання селян під проводом Лі Цзичена.

а) 1620—1634 рр.;

б) 1630—1644 рр.;

в) 1639—1644 рр.;

г) 1640—1645 рр.

Завдання II. Установити відповідність, утворивши логічні пари.

21) Установіть відповідність між іменами авторів і назвами їхніх творів.

1) О. Суворов;

2) Катерина II;

3) Б. Франклін;

4) Бабур.

а) «Слово про народження металів від трясіння землі»;

б) «Наука перемагати»;

в) «Бабур-Наме»;

г) «Грамота на права, вольності й переваги благородного російського дворянства»;

д) «Роздуми про свободу й необхідність, насолоду й страждання».

1

2

3

4

22) Установіть відповідність між роками та подіями.

1) 1711 р.;

2) 1720 р.;

3) 1722 р.;

4) 1725 р.

а) Створення «Святєйшого державного Синоду»;

б) утворення колегій замість приказів;

в) початок роботи Сенату;

г) запровадження «Табелі про ранги»;

д) відкриття Академії наук.

1

2

3

4

23) Установіть відповідність між роками та подіями.

1) 1775 р.;

2) 1783 р.;

3) 1791 р.;

4) 1793 р.

а) Другий поділ Польщі;

б) визнання Британією незалежності США;

в) визнання Кримського ханства незалежним від Туреччини;

г) страта О. Пугачова;

д) визнання Криму володінням Росії.

1

2

3

4

24) Установіть відповідність між поняттями та країнами, яких вони стосуються.

1) Медресе;

2) федерація;

3) маньчжури;

4) раджа.

а) Китай;

б) Російська імперія;

в) Індія;

г) США;

д) Османська імперія.

1

2

3

4

Завдання III. Установити хронологічну або логічну послідовність.

25) Установіть хронологічну послідовність подій Північної війни.

а) Перемога росіян біля острова Гренгам;

б) заснування міста Санкт-Петербурґа;

в) перемога росіян біля мису Гангут;

г) Полтавська битва.

1

2

3

4

26) Установіть хронологічну послідовність правління російських монархів (палацових переворотів).

а) Петро II;

б) Анна Іоаннівна;

в) Катерина І;

г) Єлизавета Петрівна.

1

2

3

4

27) Установіть хронологічну послідовність подій.

а) Капітуляція англійців у Йорктауні;

б) «закриття» Китаю для європейців;

в) убивство Надір-шаха;

г) захоплення Англією Бенґалії.

1

2

3

4

28) Установіть хронологічну послідовність реформ Катерини II.

а) Заснування Російської академії;

б) випуск паперових грошей;

в) поділ імперії на 50 губерній;

г) випуск маніфесту « Про дарування вольності та свободи всьому російському дворянству».

1

2

3

4