Посібник для вчителя. Всесвітня історія. Новий час (XV—XVIII ст.). 8 клас

УРОК № 32

Тема. Узагальнення знань за темами «Криза “старого порядку”. Початок модернізації», «Епоха Просвітництва», «Росія», «Сполучені Штати Америки».

Мета: повторити й узагальнити матеріал із відповідних тем; оцінити рівень навчальних досягнень учнів із тем шляхом проведення уроку-змагання; удосконалювати навички роботи в групах, зв’язного мовлення, роботи з картою, документами, уміння складати розповідь, висловлювати власну точку зору й аргументувати її, робити висновки та узагальнення; сприяти утвердженню в учнів зацікавленості до вивчення історії.

Основні поняття: революція, громадянська війна, імперія, конституційна монархія, промисловий переворот, «освічений абсолютизм».

Обладнання: картки із завданнями.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

удосконалити навички роботи в групах;

розвинути вміння узагальнювати та систематизувати матеріал, робити висновки, висловлювати власну точку зору й аргументувати її;

поглибити вміння зв’язного мовлення, логічного висловлювання думок, роботи з термінами та поняттями.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Урок-змагання

Завдання 1. Ялинка.

Завдання 2. Плутослови.

Завдання 3. Конкурс хронологічний.

Завдання 4. Відгадайте подію.

Завдання 5. Відкритий мікрофон.

Завдання 6. Працюємо з картою.

Завдання 7. Шкала думок.

Завдання 8. Розв’яжіть кросворд.

III. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Методичні рекомендації.

Урок проходить у вигляді змагання трьох команд. На початку уроку вчитель об’єднує учнів у три групи, у кожній із яких визначається капітан.

Правила гри — див. урок № 8.

II. УРОК-ЗМАГАННЯ

Учням пропонуються вісім конкурсних завдань.

Завдання 1. Ялинка.

Для участі в цьому конкурсі запрошується по одному представнику від кожної команди. Вони мають за допомогою методу «ялинка» дати відповідь на запитання. Учитель прикріплює до дошки три плакати, на яких зображені ялинки (або їх можна намалювати на дошці) і пояснює порядок виконання роботи: на корені учні пишуть саму назву проблеми, на гілках — напрямки розв’язання цієї проблеми, а на верхівці — загальний висновок.

Максимальна оцінка за цей конкурс — 5 балів. Для виконання цього завдання надається 3—5 хв.

ПЕРША КОМАНДА

Причини та наслідки Англійської революції.

ДРУГА КОМАНДА

Основні ідеї діячів епохи Просвітництва.

ТРЕТЯ КОМАНДА

Основні риси політики Людовіка XIV.

Поки учні виконують завдання біля дошки, командам пропонується наступний конкурс.

Завдання 2. Плутослови.

Кожна команда отримує картку, на якій записані літери, із яких учні мають скласти історичні терміни чи поняття (по два для кожної з команд), а потім пояснити їхнє значення. Для підготовки їм надається 1 хв. Максимальна оцінка за цей конкурс — 4 бали.

ПЕРША КОМАНДА

1) Ц, Л, В, Р, Е, О, Ю, Я, І. (Революція.)

2) Д, Н, С, Я, Р, О, Г, А, М, Ь, А, К, Й, А, І, В, Н. (Громадянська війна.)

ДРУГА КОМАНДА

1) С, Л, П, Р, О, И, М, О, Й, И, В, Е, Е, О, О, Р, П, Р, В, Т. (Промисловий переворот.)

2) В, С, Т, Р, А, Е, Р, А, Я, І, Ц. (Реставрація.)

ТРЕТЯ КОМАНДА

1) Ю, И, О, Л, А, Б, С, Т, М, З. (Абсолютизм.)

2) Т, Т, Ц, Н, С, К, О, И, У, А, Н, І, Й, О, А, І, Я, Р, X, Н, М. (Конституційна монархія.)

Завдання 3. Конкурс хронологічний.

Це завдання передбачає знання учнями хронології історичних подій. Кожна команда отримує картку, у якій зазначені деякі події з історії. Командам потрібно розташувати ці події в хронологічній послідовності, при цьому вказавши їхні дати. Для виконання цього завдання учням надається 5 хв. Максимальна оцінка за цей конкурс — 5 балів.

ПЕРША КОМАНДА

1) Смерть Йосифа II.

2) Утворення Бранденбурзько-Прусської держави.

3) «Бостонське чаювання».

4) Входження західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії.

5) Прийняття Декларації незалежності США.

ДРУГА КОМАНДА

1) Утворення Прусського королівства.

2) Скасування кріпацтва Йосифом II у Чехії.

3) Скликання Першого Континентального конгресу у Філадельфії.

4) Початок правління Марії Терезії.

5) Прийняття Конституції США.

ТРЕТЯ КОМАНДА

1) Ухвалення «Білля про права».

2) Початок правління Фрідріха II.

3) Заснування першої англійської колонії в Північній Америці.

4) Підписання Версальського мирного договору.

5) Скликання Другого Континентального конгресу.

Завдання 4. Відгадайте подію.

Це завдання передбачає знання учнями теми «Росія». Кожна команда отримує картку, де зазначено підказки, за якими учні мають відгадати подію з історії Російської держави XVIII ст. і скласти про неї розповідь. Причому в складанні розповіді бере участь уся команда: один учень говорить одне-два речення, потім передає слово наступному тощо. Але треба зауважити, що в підсумку має вийти зв’язна розповідь. Максимальна оцінка за цей конкурс — 6 балів. Для підготовки відповіді командам надається 1 хв.

ПЕРША КОМАНДА

Балтійське море; Швеція; Карл XII; Петро І; Полтава; Ніштадтський мир. (Північна війна.)

ДРУГА КОМАНДА

Губернії; Сенат; Синод; колегії; «Табель про ранги»; Петро І. (Реформи Петра І.)

ТРЕТЯ КОМАНДА

1725 р.; 1762 р.; Катерина І; Катерина II; Анна Іоаннівна; Єлизавета Петрівна. (Палацові перевороти.)

Завдання 5. Відкритий мікрофон.

Командам пропонується, передаючи уявний мікрофон, відповісти на таке запитання: Що вам найбільше сподобалося в постаті Петра І і чому?

Один учень не може відповідати більше, ніж три рази. За кожну відповідь нараховується 1 бал. Думки можуть повторюватися, але за них команда балів не отримує.

Завдання 6. Працюємо з картою.

Це завдання передбачає знання учнями карти Європи та Північної Америки. Для участі в цьому конкурсі запрошується по одному представнику від кожної команди. За правильне виконання завдання команда отримує 5 балів.

ПЕРША КОМАНДА

Показати на карті територію «Священної Римської імперії німецької нації» і назвати найбільші князівства, що входили до її складу.

ДРУГА КОМАНДА

Показати на карті, які землі входили до складу Австрійської імперії протягом XVIII ст.

ТРЕТЯ КОМАНДА

Показати на карті англійські колонії на території Північної Америки, а також кордони США, визначені Версальським мирним договором.

Завдання 7. Шкала думок.

Командам пропонується за допомогою методу «пресу»* висловити й аргументувати власні думки з приводу запитань (у кожної команди вони різні). Виступати мають право кілька учнів, але думки не повинні повторюватися. За кожну відповідь можна отримати 3 бали.

* Зразок див. урок № 3.

ПЕРША КОМАНДА

Чи можна стверджувати, що за Катерини II в Росії склалася система «освіченого абсолютизму»? Чому?

ДРУГА КОМАНДА

Чи можна стверджувати, що за Фрідріха II у Пруссії склалася система «освіченого абсолютизму»? Чому?

ТРЕТЯ КОМАНДА

Чи можна назвати події війни за незалежність США буржуазною революцією? Чому?

Завдання 8. Розв’яжіть кросворд.

Кожна команда отримує кросворд (у всіх команд він однаковий), який їм необхідно розв’язати. Для виконання цього завдання надається 5 хв. За кожне правильно відгадане слово команда отримує 1 бал.

1) Ім’я російського царя (1676—1682 рр.). (Федір.)

2) «Нове» і «... дворянство» в Англії. (Старе.)

3) За Карла І був установлений ... одноосібного панування. (Режим.)

4) Ім’я першого російського імператора. (Петро.)

5) Дворянський титул в Англії. (Барон.)

6) Ім’я другого президента США. (Томас.)

7) Новий верховний розпорядчий орган влади в Росії. (Сенат.)

8) Династія англійських монархів, яку в 1603 р. заступили Стюарти. (Тюдор.)

9) «Білль про ...». (Права.)

10) Житло царів, королів та інших монархів. (Палац.)

11) Копигольдери — це держателі ... за угодою. (Землі.)

12) Ім’я сестри першого російського імператора. (Софія.)

Наприкінці уроку вчитель підбиває підсумки змагання. Підраховуються зароблені командами бали й оголошується переможець. Разом із капітанами команд учитель виставляє учням оцінки за роботу на уроці. При цьому учні з команди-переможниці отримують оцінки на один бал вищі.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал § 17—26 підручника.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.