Посібник для вчителя. Всесвітня історія. Новий час (XV—XVIII ст.). 8 клас

УРОК № 31

Тема. Створення США.

Мета: схарактеризувати соціально-економічний і політичний розвиток англійських колоній у Північній Америці, причини, перебіг і наслідки війни за незалежність; прослідкувати процес становлення США як самостійної держави; розвивати в учнів уміння працювати з документами, аналізувати матеріал, робити висновки, з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати в учнів негативне ставлення до гноблення однієї людини іншою, усвідомлення того, що всі люди є вільними й рівними; сприяти патріотичному вихованню учнів.

Основні поняття: колонія, метрополія, Декларація, Конституція, демократія, республіка.

Обладнання: карта, картки з документами, портрети Дж. Вашингтона і Т. Джефферсона.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

називати час прийняття Конституції США, імена видатних політичних діячів, основні події війни за незалежність, характерні риси Конституції США;

показувати на карті перебіг подій війни за незалежність;

пояснювати значення понять: колонія, метрополія, Конституція, республіка, федерація;

описувати найяскравіші події війни за незалежність;

порівнювати державний устрій США та Англії;

наводити приклади особливостей демократичного устрою США;

висловлювати власне судження щодо характеру й наслідків війни за незалежність.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

III. Мотивація навчальної діяльності

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

1. Причини конфлікту між колоніями та метрополією.

2. Причини, перебіг і наслідки війни.

3. Конституція США.

V. Узагальнення та систематизація знань

VI. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями та завданнями.

1) Як і за яких обставин європейцями було відкрито Американський континент?

2) У чому полягало історичне значення відкриття, яке здійснив X. Колумб?

3) Як це географічне відкриття позначилося на долі народів Америки?

4) Визначте наслідки відкриття Америки для місцевих цивілізацій і для країн Європи.

5) Поясніть значення понять колонія та метрополія.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступне слово вчителя.

Англійські колонії простяглися на сотні кілометрів уздовж Атлантичного узбережжя. У північних колоніях розвивалося рибальство, мисливство. Суворий клімат обмежував хліборобство та скотарство. На півдні більше значення мало землеробство. Великі простори дозволяли вести плантаційне господарство. Основною робочою силою були раби, що становили більше ніж половину населення. Тютюн, рис, бавовна, цукрова тростина були основними товарами, що надходили звідси до Європи.

Існували певні розбіжності і в розвитку північних і південних колоній. Північні колонії — Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Нью-Гемпшир — заселялися в основному людьми, які втікали з батьківщини за релігійні переконання. Земля тут належала дрібним землевласникам — фермерам, які обробляли її самі або наймали робітників. Рабська праця не використовувалася. Великий прибуток жителям цих територій приносила торгівля хутром і рибою. Саме тут згодом і виникають перші мануфактури. У південних колоніях — Пенсільванії, Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Делавері, Меріленді — було більш розвинене землеробство, а раби становили 10 % населення.

На чолі колоній стояли губернатори, які спочатку обиралися колоністами, а потім стали призначатися королем. Колоністи мали право обирати своїх представників у народне зібрання, що розв’язувало внутрішні справи. Щоправда, губернатор будь-якої миті від імені короля міг призупинити його дію.

Робота з документом.

Учні опрацьовують текст, після чого дають відповідь на запитання.

Про причини переселення англійців до Америки

Колоніальне суспільство, яке утворилося в приатлантичній смузі Північної Америки, виникло в результаті розвитку капіталізму в Англії. Інтенсивно проведені огороджування привели до того, що велика кількість орендаторів, дрібних фермерів і сільськогосподарських робітників Британії були зігнані із землі.

Друга група, яка розвитком англійського капіталізму була позбавлена засобів до існування, включала дрібних ремісників, кваліфікаційних робітників, учнів і підмайстрів із ремісничих майстерень. Розорившись у себе на батьківщині, вони готові були пошукати щастя за океаном. Серед обох груп були такі, що, не маючи коштів на переїзд до Північної Америки, підписували кабальні контракти й таким чином потрапляли в тимчасове рабство [3, с. 117—118].

Запитання до документа.

Як ви гадаєте, що приваблювало англійців у Північній Америці?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Причини конфлікту між колоніями та метрополією.

Робота з джерелами інформації.

Для роботи з джерелами інформації учні об’єднуються в три групи, кожна з яких отримує текст для опрацювання. Для цього надається 5 хв, після чого учні виконують завдання: На основі документа визначте причини конфлікту між англійськими колоніями в Північній Америці та метрополією.

ПЕРША ГРУПА

Про політику Англії в колоніях

Англійські колонії дійсно так збільшилися в багатстві й населенні, що скоро будуть суперниками Англії. Щоб підтримати торгівлю та могутність метрополії, їм заборонено засновувати нові мануфактури, які могли б конкурувати з англійськими. За винятком небагатьох місць, колонії не мають права торгувати поза межами британських володінь; іноземцям також не дозволена торгівля з окремими американськими колоніями. Подібних обмежень багато [3, с. 118].

ДРУГА ГРУПА

Протест колоній проти спроб англійського парламенту стягувати в колоніях податки

Ми тільки стверджуємо, що, оскільки в нас є власні парламенти та ми маємо представників у парламенті Великої Британії, наші парламенти є єдиними суддями в цій справі, і що англійський парламент не має права брати наші гроші без нашого дозволу. Ми маємо спільного короля, але не спільних законодавців [3, с. 119].

ТРЕТЯ ГРУПА

Про економічний розвиток колоній

До середини XVIII ст. обмежувальні акти парламенту примножилися — від закону 1732 р. про заборону виробництва капелюхів до закону 1750 р., який призупиняв будівництво металургійних підприємств у зв’язку з тим, що колонії стали вивозити чавун.

Але політика Лондона набула жорстокого характеру тоді, коли в колоніях промисловість досягла дійсно високого розвитку. На верф’ях в Америці було спущено третю частину англійського торговельного флоту... причому будівництво суден обходилося тут на 20—50 % дешевше, ніж у Європі. Лісопильні заводи в Америці були облаштовані краще, а металургійна промисловість викликала заздрість англійських фабрикантів. Незважаючи на певні успіхи промисловості, 95 % населення колоній жили сільським господарством. Вони складали величезний ринок, який англійські купці боялися втратити [3, с. 118—119].

Додаткові запитання до документів.

1) Що сприяло швидкому розвитку колоній?

2) Яка система господарювання розвивалася в колоніях і чому?

3) Що заважало розвитку колоній?

4) Чому Англії було вигідно гальмувати економічний розвиток колоній?

5) Чому у XVIII ст. відносини між Англією та колоніями загострилися?

Розповідь учителя*.

Ще в XVII ст. Англія позбавила колонії права вільної торгівлі. Колоністам заборонялося виробляти в себе різні товари. Англійські королі дивилися на колоністів, як на ринок збуту англійських товарів, причому за дуже високими цінами. Щоб колоністи не купували іноземних товарів, англійський уряд запровадив велике мито, із яким колоністи боролися контрабандною торгівлею, що дуже дратувало Англію. Після Семилітньої війни службовцям митниці дозволялося обшукувати приватні будинки, у колоніях з’явилася армія.

Колоністам заборонялося розселятися далі на захід, а заборона випуску власних грошей паралізувала торгівлю. Уведення «гербового збору», коли вся друкована продукція, навіть гральні карти, обкладалася особливим податком, викликало ще більші невдоволення. Газети друкували черепи на місці наклеювання марок. Законодавчі збори колоній почали приймати резолюції протесту. Злякавшись, англійський парламент скасував цей податок, але натомість увів нові мита на вина, фрукти, скло, папір, шкіру, фарби та чай. Це викликало ще більший вибух невдоволення: колоністи бойкотували всі англійські товари, жінки відмовилися носити англійські сукні. Повсюдно виникали комітети «для підтримки прав колоністів». Англійський парламент знову скасував мита, але залишив «чайне». Американці відмовилися пити чай. І коли до Бостона прибув корабель Ост-Індської компанії, бостонський комітет заборонив його розвантажувати. Упродовж 20 днів на березі чергував народ, а потім кілька колоністів, перевдягнувшись індіанцями, на очах у всього натовпу повикидали ящики із чаєм на суму 18 тис. фунтів у море.

Це «Бостонське чаювання» Англія сприйняла як оголошення війни: до Бостона була відправлена військова ескадра, а до самого міста ввійшли чотири полки англійських солдат. Представники колоній, зібравшись на свій конгрес, вирішили створювати комітети для бойкоту англійських товарів, а згодом почали організовувати військові загони. Відбулися військові сутички. На чолі американської армії став Джордж Вашинґтон. Усі колонії були охоплені всезагальним заворушенням. Ось слова одного колоніста, які набули символічного значення в ті часи: «...Немає більше кордонів між колоніями. Я вже не громадянин Віргінії, а американець».

— Поміркуйте, чи можна назвати «Бостонське чаювання» подією, яка дала привід до розгортання конфлікту між колоніями та метрополією, який згодом переріс у збройну боротьбу?

* Супроводжується демонстрацією рис. 5. «Бостонське чаювання».

Завдання.

Назвіть причини конфлікту між колоніями та метрополією.

Зразок відповіді.

Причини конфлікту між колоніями та метрополією

• Колонії ступили на шлях капіталістичного розвитку, тому спроби Англії утвердити тут феодальний лад не мали успіху;

• у колоніях сформувалися умови для утворення нової американської (а не англійської) нації;

• буржуазія в колоніях прагнула утвердити власну державу й самостійно приймати закони;

• Англія втручалася в економіку колоній (уводилися заборони на торгівлю з іншими державами, виготовлялися вироби із заліза та тканини, колоніям нав’язувалися англійські товари, за ввезення яких потрібно було сплачувати велике мито, збільшувалися податки).

2. Причини, перебіг і наслідки війни.

Розповідь учителя.

«Бостонське чаювання» поклало початок збройному конфлікту між колоніями та метрополією. Англійська влада закрила бостонський порт для торгівлі. У відповідь на це у всіх колоніях починають спалахувати повстання. У 1774 р. у Філадельфії відбувся Перший Континентальний конгрес, на якому розв’язувалися питання спільної боротьби проти Англії та утворення в колоніях своїх законодавчих органів влади. Починають формуватися збройні загони. У квітні 1775 р. відбувається перша збройна сутичка поблизу Бостона. У травні 1775 р. був скликаний Другий Континентальний конгрес, на якому було прийняте рішення про створення армії, головнокомандувачем якої призначили Дж. Вашингтона.

Додаткова інформація.

Джордж Вашингтон — американський державний діяч і головнокомандувач американської армії під час війни за незалежність, перший президент США. Походив із родини заможного плантатора-рабовласника. Був талановитим організатором і полководцем, у боях проявляв мужність і стійкість. Брав участь у розробці Конституції США. Був прихильником скасування рабства та звільнив усіх рабів, які йому належали.

Бесіда за запитаннями.

1) Як ви гадаєте, чому конфлікт між Англією та її колоніями від самого початку набув вигляду збройної боротьби?

2) Чому саме Дж. Вашингтон очолив американську армію?

Розповідь учителя.

4 липня 1776 р. представники тринадцяти колоній на Другому Континентальному конгресі підписали Декларацію незалежності, яка проголошувала колонії Сполученими Штатами Америки. Текст Декларації зачитувався під гарматні салюти. Свинцеву статую короля Георга III в Нью-Йорку переплавили на кулі. Головою комісії, яка ухвалила Декларацію, був Томас Джефферсон. У Декларації проголошувалися рівність людей, їхнє право на життя, свободу й щастя, а джерелом влади визнавався народ. Декларація незалежності підняла бойовий дух американців.

Додаткова інформація.

Томас Джефферсон — американський просвітитель і політичний діяч періоду війни за незалежність. Був одним з авторів Декларації незалежності. Виходець із плантаторської родини. Тривалий час працював адвокатом. Був прихильником скасування рабства в Америці. Відіграв значну роль у становленні державності США. Обіймав посади державного секретаря, віце-президента й президента США.

Робота з документом та ілюстраціями підручника.

Учні опрацьовують фрагмент історичного джерела та ілюстрації підручника (рис. 6. Створення Декларації незалежності США; рис. 7. Підписи під Декларацією незалежності США), після чого дають відповіді на запитання.

Із Декларації про незалежність США

Ми вважаємо очевидними такі істини: усі люди створені рівними та всі вони наділені Творцем деякими невідчужуваними правами. До них належать: життя, свобода й прагнення щастя. Для забезпечення цих прав серед людей засновані уряди, що наділені справедливою владою за згодою народу. Коли ж така форма правління стає згубною для цієї мети, то народ має право змінити або знищити її та заснувати новий уряд на тих самих засадах...

Ми... оголошуємо, що... ці сполучені колонії звільняються від будь-якого підданства британській короні...

Вільні й незалежні штати мають повне право оголошувати війну, укладати мир, уступати в союзи, вести торгівлю та здійснювати все, на що має право будь-яка незалежна держава.

...Ми зобов’язуємося підтримувати цю Декларацію нашим життям, майном і честю [4, с. 116].

Запитання до документа.

1) Які ідеї покладені в основу Декларації?

2) Чи є вони актуальними сьогодні?

3) Якими були наслідки проголошення Декларації?

Складання таблиці.

Учні складають хронологічну таблицю «Перебіг війни за незалежність (1775—1783 рр.)».

Під час роботи використовуються ілюстрації підручника (рис. 1. Капітуляція англійських військ під Саратогою; рис. 2. Капітуляція англійських військ під Йорктауном; рис. 3. Версальський договір між США та Англією; рис. 4. Джордж Вашинґтон, перший президент США).

Зразок таблиці.

Дата

Подія

19 квітня 1775 р.

Початок воєнних дій англійцями в намаганні заволодіти складами зброї біля Бостона

Травень 1775 р.

Початок роботи у Філадельфії Другого Континентального конгресу, який прийняв рішення про створення армії. Доручення Т. Джефферсону розробки проекту документа про відокремлення колоній

4 липня 1776 р.

Прийняття конгресом Декларації незалежності

1776 р.

Формування армії США з добровольців на кошти урядів штатів.

Поповнення кількості англійської армії за рахунок найманців

Кінець 1776 р.

Перемога Дж. Вашинґтона біля Трентона

Початок 1777 р.

Перемога Дж. Вашинґтона біля Принстона.

Розробка Англією спеціального плану дій. Вирушення на допомогу англійської армії з Канади

17 жовтня 1777 р.

Капітуляція англійських військ біля Саратога

Початок 1778 р.

Укладення воєнного союзу між Францією та США. Оголошення Францією та Іспанією війни Англії

1779—1781 рр.

Перенесення воєнних дій на південь США. Кілька поразок англійців від американської армії, якою командував Натаніель Ґрін

Осінь 1781 р.

Морська битва біля Йорктауна

19 жовтня 1781 р.

Капітуляція англійської армії

1782 р.

Припинення воєнних дій

1783 р.

Підписання Версальського мирного договору. Визнання Англією незалежності СІЛА

Бесіда за запитаннями.

1) Коли й чому відбувся перелом у ході війни?

2) Як ви гадаєте, чому Франція та Іспанія надали допомогу США та виступили проти Англії?

3) Яким було значення війни за незалежність?

3. Конституція США.

Розповідь учителя.

Ще за часів війни за незалежність була прийнята Конституція. Але розруха від війни й неможливість Конгресу впоратися з економічними проблемами навіть привели до заколоту в армії, який Дж. Вашинґтону вдалося придушити. Кожний штат прагнув діяти самостійно, але це спричинило послаблення влади. Олександр Гамільтон, ад’ютант Дж. Вашинґтона, організував Т. Джефферсона та Дж. Адамса для роботи над новим законом штатів. У 1787 р. 55 делегатів, із яких 27 були юристами, зібравшись у Філадельфії, ухвалили Конституцію США.

За цією Конституцією влада поділялася на три гілки: законодавчу, виконавчу й судову. Законодавча влада належала Конгресу, що складався з двох палат: Сенату та палати представників. До Сенату обиралися по два представники від кожного штату на шість років, а до палати представників — на два роки представники від кожного штату пропорційно кількості населення. Конгрес займався укладанням договорів, зміною кордонів між штатами та виданням законів. Штати відали справами повсякденного життя: школи, поліції, шляхів сполучення тощо. Виконавча влада належала президенту. Він укладав договори, призначав урядовців, а у воєнний час ставав головнокомандувачем. Велике значення мали суди. Судді були незмінними та призначалися президентом на все життя. Першим президентом США було обрано Дж. Вашинґтона. Того ж року також відбулися вибори до Конгресу. Але з 3 млн жителів США право брати участь у виборах мали лише 120 тис. осіб. Негри, індіанці та жінки взагалі не мали виборчих прав.

Згодом до Конституції було внесено десять поправок, що стосувалися головних громадянських свобод: совісті, друку, об’єднань, зборів, недоторканності й житла, право на носіння зброї. Було введено суд присяжних. В одній із поправок ішлося, що права народу, не записані в Конституції, можуть існувати, якщо вони не заборонені законом. Ці десять поправок увійшли в історію під назвою «Білль про права». Конституція США є найстарішою та найкоротшою у світі із чинних Конституцій. У 1777 р. було ухвалено закон про національний зоряно-смугастий прапор США, у 1789 р. — закон про герб США, а в 1831 р. — закон про державний гімн «Зоряний прапор».

Робота з документами.

Учні опрацьовують фрагменти історичних джерел, після чого виконують завдання.

Із Конституції США, 1787 р.

Стаття І

§ 1. Усі законодавчі права, що надаються цією Конституцією, мають належати Конгресу Сполучених Штатів, який має складатися із Сенату та палати представників.

§ 2. Палата представників має складатися із членів, які обираються кожні два роки населенням штатів...

§ 3. Сенат Сполучених Штатів має складатися з двох сенаторів від кожного штату, обраних законодавчими зборами цих штатів...

Стаття II

§ 1. Виконавча влада має бути надана президентові Сполучених Штатів Америки. Він має обіймати цю посаду протягом чотирьох років...

§ 2. Президент буде головнокомандувачем армією та флотом Сполучених Штатів...

Йому належить право укладати трактати на пропозицію та за схваленням Сенату з тим, щоб це схвалення було виражене двома третинами присутніх сенаторів... [4, с. 186—187].

Завдання до документа.

1) Як ви гадаєте, який державний лад закріплювала ця Конституція? Дайте йому характеристику.

2) Порівняйте державний лад США та Англії.

Із «Білля про права», 1791 р.

Конгрес не має видавати закони, які затверджують будь-яку релігію або забороняють її вільне сповідування, які обмежують свободу слова або друку чи право народів мирно збиратися, звертатися до уряду з петиціями про припинення зловживань.

Оскільки для безпеки вільної держави необхідне добре організоване народне ополчення, право народу зберігати та носити зброю не підлягає обмеженням.

Право народу на недоторканність особистості, житла, паперів і майна не може порушуватися необґрунтованими обшуками або арештами, й ордери на обшук або арешт не будуть видаватися без достатніх підстав, підтверджених присягою або урочистою заявою. У всіх випадках кримінального переслідування обвинувачений має право на швидкий і публічний суд незацікавлених присяжних того штату, округу, де був учинений злочин...

...Обвинувачений має право вимагати, щоб йому повідомили характер і мотиви обвинувачення...

...Обвинувачений може вимагати примусового виклику своїх свідків і користуватися допомогою адвоката для захисту [4, с. 187].

Запитання до документа.

1) Які права людини закріплював «Білль про права»?

2) Чи мають зараз такі права громадяни України?

3) Яке ваше ставлення до права володіння зброєю?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Узагальнююче завдання.

Визначте, якими були наслідки війни за незалежність США.

Зразок відповіді.

Наслідки війни за незалежність

• Утворення США.

• Прийняття Конституції США (1787 р.), за якою:

• влада поділялася на три гілки: законодавчу, виконавчу й судову;

• законодавча влада належала Конгресу, що складається з двох палат: Сенату та палати представників;

• виконавча влада належала президенту, який укладав договори, призначав урядовців, а у воєнний час ставав головнокомандувачем. Першим президентом США був обраний Дж. Вашинґтон;

• судді призначалися президентом на все життя;

• негри, індіанці та жінки не мали виборчих прав;

• затверджено «Білль про права» (1789 р., набув чинності в 1791 р.), за яким: проголошувалися свободи слова, друку, зборів, совісті (віросповідання), право кожного громадянина США носити зброю;

• запроваджувався суд присяжних;

• ухвалено закон про національний зоряно-смугастий прапор США (1777 р.);

• ухвалено закон про герб США (1789 р.);

• ухвалено закон про державний гімн «Зоряний прапор» (1831 р.).

Завдання для роздумів.

До нашого часу збереглася така історія. Одного разу Дж. Вашинґтон і Т. Джефферсон сиділи за чашкою кави та розмовляли про нові органи влади в США. Т. Джефферсон засумнівався, чи потрібен Америці двопалатний парламент. Тоді Дж. Вашинґтон спитав свого друга, навіщо він наливає каву в блюдечко. «Усі знають, для чого, — відповів Т. Джефферсон, — щоб занадто гаряча кава встигла прохолонути». «Ось чому при виданні законів і потрібна друга палата», — відповів Дж. Вашинґтон. Доведіть правильність цього судження.

«Прес».

Учні методом «пресу»* дають відповідь на запитання: Чи можна назвати устрій США демократичним? Свою відповідь обґрунтуйте.

* Зразок див. урок № 3.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал § 25, 26 підручника.

2) Повторити матеріал § 17—24 підручника.

3) Скласти порівняльну таблицю «Становище в північноамериканських колоніях і США до і після війни за незалежність».

Критерії порівняння

Становище в колоніях до війни

Зміни в результаті війни

Державний лад

Влада

Права населення

Розвиток промисловості

Розвиток торгівлі

Розвиток сільського господарства

Рабство