Посібник для вчителя. Всесвітня історія. Новий час (XV—XVIII ст.). 8 клас

УРОК № 28

Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за темами «Криза „старого порядку”. Початок модернізації», «Епоха Просвітництва».

Мета: перевірити рівень загальноосвітньої підготовки учнів із вивчених тем згідно з критеріями програми: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок роботи з історичною картою, опису й порівняння історичних подій та явищ; оцінити рівень навчальних досягнень учнів із вивчених тем відповідно до державних вимог і мети уроків.

Тип уроку: контролю та перевірки знань.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Оцінювання та перевірка знань учнів

Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь.

Завдання II. Установити відповідність, утворивши логічні пари.

Завдання III. Установити хронологічну або логічну послідовність.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ*

* Методичні рекомендації — див. урок № 15.

II. ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ

Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь.

1) Позначте рік початку Англійської революції.

а) 1640 р.;

б) 1641 р.;

в) 1642 р.;

г) 1643 р.

2) Позначте, скільки років Карл І не скликав парламент.

а) 1;

б) 3;

в) 7;

г) 11.

3) Позначте роки першої громадянської війни в Англії.

а) 1640—1646 рр.;

б) 1641—1648 рр.;

в) 1642—1646 рр.;

г) 1643—1648 рр.

4) Позначте назву прихильників самостійності релігійних громад і невтручання держави в їхні справи.

а) Кавалери;

б) індепенденти;

в) левеллери;

г) роялісти.

5) Позначте ім’я керівника армії «залізнобоких».

а) В. Лоу;

б) Карл І;

в) Дж. Лільберн;

г) О. Кромвель.

6) Позначте рік реставрації монархії в Англії.

а) 1658 р.;

б) 1660 р.;

в) 1662 р.;

г) 1664 р.

7) Позначте назву державного перевороту в Англії в 1688 р.

а) «Чиста революція»;

б) «Славна революція»;

в) «Пресвітеріанська революція»;

г) «Прайдова революція».

8) Позначте передумову промислового перевороту в Англії.

а) Існування панщинного господарства;

б) рівномірність розподілу землі між усіма власниками;

в) обезземелення селян;

г) високі ціни на колоніальну сировину.

9) Позначте соціальний наслідок промислового перевороту в Англії.

а) Поява найманих робітників і буржуазії;

б) поява нових видів транспорту;

в) значні технічні вдосконалення;

г) утрата незалежності Шотландії.

10) Позначте роки правління короля Людовіка XIV.

а) 1643—1715 рр.;

б) 1646—1711 рр.;

в) 1650—1700 рр.;

г) 1651—1715 рр.

11) Позначте закінчення висловлювання Людовіка XIV: «Держава — це...».

а) Ти;

б) ви;

в) вони;

г) я.

12) Позначте чинник політики міністра фінансів Ж. Б. Кольбера.

а) Високі мита на імпортні товари;

б) низькі мита на імпортні товари;

в) зменшення обсягів експорту;

г) заборона будівництва мануфактур предметів розкоші.

13) Позначте назву палацу, побудованого за Людовіка XIV.

а) Вестмінстерський;

б) Версаль;

в) Тюїльрі;

г) Петергофський.

14) Позначте роки правління Фрідріха II.

а) 1739—1786 рр.;

б) 1740—1786 рр.;

в) 1741—1786 рр.;

г) 1742—1785 рр.

15) Позначте рік постанови указу, що скасовував особисту залежність селян в Австрійській імперії.

а) 1755 р.;

б) 1775 р.;

в) 1780 р.;

г) 1781 р.

16) Позначте реформу, запроваджену в Австрійській імперії за часів Марії Терезії та Йосифа II.

а) Запровадження внутрішніх митниць;

б) поширення привілеїв католицької церкви;

в) уведення найманої армії;

г) запровадження політики меркантилізму.

17) Позначте назву території, яка входила до складу Австрійської імперії в 1780 р.

а) Силезія;

б) Валахія;

в) Мазовія;

г) Штірія.

18) Позначте прізвище автора роману «Мандри Гулівера».

а) Д. Дефо;

б) Дж. Свіфт;

в) Й. В. Ґете;

г) Й. Ф. Шіллер.

19) Позначте кількість томів «Енциклопедії», що виходила від 1751 до 1780 р.

а) 29;

б) 30;

в) 32;

г) 35.

20) Позначте прізвище відомого австрійського композитора.

а) А. Ватто;

б) Ж. Гюйгенс;

в) В. А. Моцарт;

г) Г. Ф. Гендель.

Завдання II. Установити відповідність, утворивши логічні пари.

21) Установіть відповідність між передумовами промислового перевороту в Англії та їхнім змістом.

1) Політична;

2) економічна;

3) соціальна;

4) наукова.

а) Наявність вільної робочої сили;

б) закладення І. Ньютоном основ механіки;

в) установлення конституційної монархії;

г) винайдення механізмів, що збільшують продуктивність праці;

д) перехід землі у приватну власність.

1

2

3

4

22) Установіть відповідність між роками та подіями.

1) 1645 р.;

2) 1688 р.;

3) 1759 р.;

4) 1772 р.

а) Битва під Нейзбі;

б) битва під Кунерсдорфом;

в) вихід у світ книги А. Сміта «Багатство народів»;

г) прийняття «Білля про права»;

д) перший поділ Польщі.

1

2

3

4

23) Установіть відповідність між прізвищами осіб та їхніми винаходами.

1) Дж. Ватт;

2) Д. Кей;

3) Е. Картрайт;

4) Дж. Харгривс.

а) Механічна прядка «Дженні»;

б) механічний ткацький човник;

в) механізація операції прядіння;

г) створення парової машини;

д) механічний ткацький верстат.

1

2

3

4

24) Установіть відповідність між прізвищами осіб і галузями культури, у яких вони працювали.

1) Й. С. Бах;

2) Ж. Ж. Руссо;

3) Ж. Расін;

4) Л. Берніні.

а) Література;

б) театр;

в) музика;

г) живопис;

д) архітектура.

1

2

3

4

Завдання III. Установити хронологічну або логічну послідовність.

25) Установіть хронологічну послідовність художніх стилів XVII—XVIII ст. в Європі.

а) Класицизм;

б) рококо;

в) бароко;

г) неокласицизм.

1

2

3

4

26) Установіть хронологічну послідовність подій.

а) Правління Якова II;

б) Семилітня війна;

в) установлення протекторату О. Кромвеля;

г) війна за іспанську спадщину.

1

2

3

4

27) Установіть хронологічну послідовність появи характерних рис Просвітництва.

а) Відмова від існування монархії;

б) розуміння необхідності прав людини;

в) утвердження віри в розуміння законів природи;

г) утвердження віри у всемогутність людського розуму.

1

2

3

4

28) Установіть хронологічну послідовність початку одноосібного правління монархів.

а) Карл II;

б) Марія Терезія;

в) Карл І;

г) Людовік XIV.

1

2

3

4Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.