Посібник для вчителя. Всесвітня історія. Новий час (XV—XVIII ст.). 8 клас

УРОК № 24

Тема. Промислова революція в Англії.

Мета: з’ясувати передумови промислової революції в Англії, зазначивши, що вони були підготовлені цілою низкою сприятливих обставин; визначити суть і наслідки промислової революції; розвивати в учнів уміння визначати суть і значення історичних явищ та подій, їх причини та значення; удосконалювати вміння працювати в групах із джерелами інформації; викликати в учнів зацікавленість до історичних подій.

Основні поняття: промислова революція, фабрика.

Обладнання: картки із джерелами інформації.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

визначати передумови, суть та наслідки промислового перевороту в Англії;

пояснювати значення поняття технічний прогрес;

наводити приклади технічного прогресу;

розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, визначати суть історичних явищ і подій, працювати з підручником.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

III. Мотивація навчальної діяльності

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

1. Передумови й початок промислового перевороту.

2. Суть і наслідки промислового перевороту.

V. Узагальнення та систематизація знань

VI. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Історичний диктант.

Серед запропонованих тверджень є правильні й помилкові. Правильні твердження учні позначають знаком (+), а помилкові — (-).

1) На початку XVII ст. Англія була абсолютною монархією.

2) Країною правила династія Тюдорів.

3) Через територію Англії проходили торговельні шляхи.

4) Головною перешкодою для розвитку капіталізму був королівський абсолютизм.

5) «Довгий» парламент засідав 14 років.

6) «Велика Ремонстрація» значно обмежувала права парламенту.

7) Прихильників короля називали «круглоголовими».

8) Завдяки зусиллям О. Кромвеля було створено армію «нового зразка».

9) У битві під Нейзбі армія короля була переможена.

10) У 1653 р. в Англії було встановлено режим протекторату.

11) У 1680 р. відбулася реставрація Стюартів.

12) «Білль про права» закріпив режим конституційної монархії.

Запитання для обговорення.

Чи погоджуєтеся ви з думкою про те, що Англійська революція прискорила розвиток продуктивних сил у державі?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступне слово вчителя.

У XVIII ст. в Англії спостерігався стрімкий розвиток економіки, відбулися зміни в соціальній структурі суспільства, тобто промислова революція.

Промисловий переворот (промислова революція) — швидкий розвиток виробничих сил суспільства, який виражається в переході від ручного виробництва товарів до їх машинного виробництва, тобто перехід від мануфактури до фабрики.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Передумови й початок промислового перевороту.

Розповідь учителя.

У XVII й особливо у XVIII ст. за правління королеви Анни та королів Георга І і Георга II було видано майже 1000 законів, за якими селяни позбавлялися землі. Влада опинилася в руках лендлордів і великих орендаторів. 1,5 млн селян змушені були стати наймитами. У сільському господарстві на великих ділянках було досягнено значних успіхів завдяки використанню передових методів обробітку землі. Незважаючи на те, що в селах Англії населення зменшилося вдвічі, Англія вивозила хліб до інших країн.

У XVIII ст. швидко розвивається і мануфактурне виробництво. За межі країни тепер почала вивозитися також продукція текстильних і суконних мануфактур. Саме в Англії був уперше застосований напис на товарах «зроблено в Англії». Королі сприяли розвитку промисловості й торгівлі. У XVIII ст. в Англії створюються сотні компаній для торгівлі по всьому світу. Так, компанія Джона Лоу випустила акції для продажу, і попит на них був настільки великим, що одна акція коштувала 150 кг срібла. Ця компанія проіснувала три роки, показавши, яким шляхом можна швидко збагатитися. Пожвавилися й компанії, що торгували рабами. Англія стала першою країною на морі та в торгівлі. Зароблені таким чином кошти вкладалися, що давало постійний прибуток. А оскільки у виробництві відбувалося спрощення операцій, наприклад, процес виготовлення шпильок був поділений на 18 операцій, то це наштовхувало на думку про заміну людини на машину. Часто такі нововведення для полегшення своєї праці робили самі робітники.

Бесіда за запитання та завданнями.

1) Визначте передумови промислової революції в Англії.

Зразок відповіді.

Передумови промислової революції в Англії

• Установлення конституційної монархії;

• руйнування дрібних і середніх селянських господарств;

• розвиток господарств великих землевласників (лендлордів) і фермерських господарств;

• перетворення розорених селян на найманих робітників;

• швидкий розвиток мануфактурного виробництва;

• високий рівень розвитку англійської науки;

• технічні винаходи;

• подальший розвиток торгівлі.

2) Деякі історики вважають, що промисловий переворот відбувся в Англії раніше, ніж в інших країнах Європи завдяки її вдалому географічному положенню, яке сприяло розвитку мореплавства й торгівлі. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Свою відповідь обґрунтуйте.

2. Суть і наслідки промислового перевороту.

Пропонуються два варіанти вивчення цього питання.

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ

Розповідь учителя.

Ткацтво було головним виробництвом в Англії, адже необроблену вовну заборонялося вивозити ще за законом 1660 р. Тому не дивно, що вдосконалення ткацького верстата поклало початок промисловому перевороту.

Коли Джоном Вайтом був винайдений летючий човник, то верстат став виробляти вдвічі більше тканини. Але з винайденням прядки «Дженні», названої винахідником Джеймсом Харгривсом на честь дочки, продуктивність праці зросла у 20 разів.

Винайдення механічного ткацького верстата майже через 20 років підвищило продуктивність праці ткача в 40 разів. Але до того було засновано підприємство, де машина приводилася в рух не мускульною силою робітника, а за допомогою водяного колеса. У 1771 р. була заснована перша в історії фабрика, на якій працювало до 300 осіб. Через 20 років подібних фабрик було вже 150.

Фабрика — промислове підприємство, засноване на використанні машин.

Винахід парової машини Джеймсом Ваттом дозволив будувати фабрику не лише на березі річки, а й у будь-якому місці.

Завдяки винайденню парової машини було створено двигун і для транспорту. Перші паровози для руху по бруківці, зрозуміло, були невдалими. Необхідно було поставити його на металеві рейки, що й було зроблено на початку XIX ст. Перший удалий паровоз, який рухався зі швидкістю 10 км/год і мав 8 вагонів, створив син кочегара, інженер-самоук Джордж Стефенсон.

Перед цим у Нью-Йорку механік Роберт Фултон випробував перший пароплав із гребними колесами, що рухався зі швидкістю 8 км/год. Таким чином, в Англії відбувся промисловий переворот — перехід від ручного до машинного виробництва.

Винаходи у виробництві посприяли й розвитку науки, що, у свою чергу, впливало й на виробництво. Ісаак Ньютон відкрив закон земного тяжіння, що докорінно змінило уявлення про світ. На його думку, будь-який рух у природі можна пояснити дією певних сил, що підірвало догмати католицизму. У Франції, наприклад, його твори публічно спалили. Поступове накопичення наукових знань вело до розуміння мінливості світу.

У XVIII ст. Англія стає «майстернею світу», оскільки основні технічні новинки, нове устаткування вироблялося саме тут. Крім того, усе більше товарів з Англії почало вивозитися за межі країни.

Промисловий переворот сприяв появі нових станів населення — власників і найманих робітників, хоча становище останніх було важким: робочий день тривав 12—15 годин, а невелика заробітна плата та важкі умови праці об’єднували робітників на страйки, які часто переходили в запеклі бої з військами. У цей період почав зростати новий стан суспільства — інтелігенція.

Розшарування суспільства, утягнутого в товарно-грошові відносини, вимагало відповіді на запитання: «Чи винна приватна власність в усіх лихах людей?». Адам Сміт, який уважається засновником економічної науки, доводив у книзі «Багатство народів», що, піклуючись про особисті інтереси, люди роблять життя інших кращим. Він стверджував, що власна вигода приносить користь усьому суспільству. Але держава має втручатися в питання будівництва шляхів сполучення, системи освіти й допомоги знедоленим.

ДРУГИЙ ВАРІАНТ

«Навчаючи — учуся».

Питання вивчається учнями методом «навчаючи — учуся». Учні працюють у парах, кожна з яких отримує картку, де зазначена одна з рис промислового перевороту. Учні мають опрацювати це питання за матеріалом § 18 підручника. Для виконання завдання надається 3—5 хв, після чого учні обмінюються інформацією між собою та навчають решту учнів, презентуючи свої відповіді.

Картка № 1

Винаходи в ткацтві.

Картка № 2

Винайдення парової машини.

Картка № 3

Поява фабрики.

Картка № 4

Зростання продуктивності праці.

Картка № 5

Мануфактура й фабрика: спільне та відмінне.

Картка № 6

«Зроблено в Англії».

Картка № 7

Англія — «майстерня світу».

Картка № 8

Формування нових станів суспільства.

Картка № 9

Становище робітників.

Складання таблиці.

Вивчення питання завершується складанням узагальнюючої таблиці «Розвиток науки й техніки» (в обох варіантах).

Зразок таблиці.

Прізвище винахідника

Винаходи й відкриття

І. Ньютон

Створив основи механіки. Відкрив закон всесвітнього тяжіння, розробив теорію руху небесних тіл. Залишив багато праць з оптики, астрономії, математики

А. Сміт

Засновник економічної науки. Доводив у книзі «Багатство народів», що, піклуючись про особисті інтереси, люди роблять життя інших кращим. Стверджував, що власна вигода приносить користь усьому суспільству. Але держава має втручатися в питання будівництва шляхів сполучення, системи освіти й допомагати знедоленим

Дж. Байт

Винайдення прядильної машини з летючим човником

Дж. Харгривс

Винайдення прядильної машини «Дженні», завдяки чому продуктивність праці зросла у 20 разів. Згодом це привело до появи першої фабрики в 1771 р.

Закінчення таблиці

Прізвище винахідника

Винаходи й відкриття

Е. Картрайт

Винайдення механічного ткацького верстата

Т. Севері, Т. Ньюкомен

Винайдення парової машини для відкачування води із шахт

Дж. Ватт

Винайдення одноциліндрової парової машини з обертальним валом (1764 р.)

Р. Фултон

Винайдення першого пароплава (1807 р.)

Дж. Стефенсон

Винайдення першого паровоза (1829 р.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

«Мозкова атака».

Учні методом «мозкової атаки» стисло висловлюють власні думки щодо наслідків промислової революції в Англії. Їхні висловлювання фіксуються на дошці, а учні заносять їх до зошитів.

Зразок відповіді.

Наслідки промислової революції в Англії

• Перехід від ручного до машинного виробництва;

• перетворення Англії на «майстерню світу» (основні технічні новинки, нове устаткування вироблялося саме тут);

• розширення внутрішньої та зовнішньої торгівлі;

• поява нових станів населення: промислової буржуазії та найманих робітників; зростання впливу інтелігенції.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал § 18 підручника.

2) Поміркуйте, чи було зростання кількості винаходів в Англії закономірним явищем. Свою думку обґрунтуйте.